Centerpartiet

Hej,

Angående de frågor som har skickats till oss för besvarande så har det
dröjt p.g.a. omfattande arbete med enkäter och frågor från olika
intressegrupper. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet och lovar återkomma inom
det snaraste. Då vi är intresserade av att ta del av din internetsida om
havsfiske så skulle vi vilja att du återkommer med länk till denna. Det kan
vara intressant dels för att se hur du själv ser på dessa frågor dels för
att kunna ta del av vad du kommer fram till genom dina frågor till de olika
partierna. Vänligen återkom med information din hemsida så återkommer vi så
snart som möjligt med svar på frågorna.

Med vänlig hälsning,

Maria Steinbach Lindgren
Politisk sekreterare
Centerpartiets riksdagskansli


Tillbaka