Blenda

blenda.jpg (67187 bytes)

N-56 51 05 E-11 51 02

Blenda var på väg från Faxe i Danmark till Surte i vid Göteborg med en last av kalksten. Det rådde hårt väder på Kattegatt och klockan 00.30 den 6:e december 1928 anmälde förste maskinisten att vatten strömmade in i maskinrummet från en av kolboxarna. Vid närmare kontroll visade det sig att den kraftiga sjön brutit loss en av luckorna på däck. Vattnet steg hastigt och man beslutade sig för att gå i livbåtarna. En av livbåtarna med 7 personer lyckades fira sig ner och lämna skeppet. Den andra livbåten med 4 personer däribland kaptenen förolyckades. Blenda var på 222 bruttoton och hade en längd på 31 meter.

Vraket ligger på 28 meter och stiger till 21 meter. Den ligger på fin sandbotten och det står ofta bleka och torsk över vraket.

 

Tillbaka