Äran

aran3.jpg (51409 bytes)

N-56 44 57 E- 12 19 64

Äran var när det stod färdigt 1901 ett fruktat krigsfartyg.  Åren tog hårt på Äran och på våren 1943 fick hon tjänstgöra som flytande batteri. Efter krigsslutet så fick Äran tjänstgöra som pråm. 1968 så sjönk hon utanför Falkenberg under bogsering från Göteborg till Stockholm. Fartyget var på 3650 ton och hade en längd på 87,5 meter.

Vraket ligger på 33 meter och stiger till 30 meter. Det sträcker sig i O-V riktning och ligger på lerbotten. Det samlar en hel del fisk ,  framförallt torsk ,  men är ganska ofta garnat.

 

Tillbaka