Amasis

N-58 14 37  E-11 15 70

Den 9:e april 1940 ca kl 17.20 träffades amasis av en torped som den engelska ubåten Sunfish avfyrat. Fartyget var på 7129 bruttoton och hade en längd på 133,6 meter. Det tog 10 timmar innan Amasis sjönk så besättningen på 51 man kunde räddas av en lotsbåt från Lysekil.

Amasis ligger idag på 50 meters djup och stiger till 30 meter. Gråsej och bleka är det vanligaste fiskarna på detta vraket. På försesongen kan det finnas bra med makrill runt vraket.

Tillbaka