Brandbergens Trafikskola har flyttat sin webb-sida och hittas på adressen enligt nedan. Klicka på den så flyttas du dit.