Amfetamin!


Det finns en hel del tyngre droger än cannabis t ex centralstimulerande medel. Förekommer i syntetisk form då amfetamin som (fenopromin) och i naturlig form som kokain (alkaloid som utvinns ur bladen från kokabusken). Se nästa sida.

Amfetamin  förekommer i en mägnd olika former och konsistenser. I tablett form så kan amfetaminet ha vilken färg eller form som helst. Finns även som kapslar.

Syntetetiska centralstimulerande medel framställs ofta i pulverform. Gruppen omfattar bl.a amfetamin, metamfetamin, capagon, amfetapramon, fenmetrazin och "ice" kristalliserat metamfetamin som man kan röka. Bägge typerna fungerar i stort sätt lika men kokain har en betydligt starkare central effekt. Efter ruset som är kortvarigt med kokain och långvarigt med amfetamin så ofta så kraschar missbrukaren in i ett depressivt tillstånd. Känslorna åker hiss och psyket tar stor skada av det här.

Med amfetamin så kan det gå dagar, upp till en vecka utan sömn. Mat är det inget att tänka på bara amfetamin. Kroppen tar mycket stryk av det här och man orkar inte mera efter en sådan påtändning.

För att missbrukaren ska kunna mildra efter effekterna av det här så måste han få tag i mer eller döva med andra droger. Det blir början till en ond cirkel med kriminalitet och jakt på pengar som aldrig får något slut.

Amfetamin missbrukare är ofta periodiska med en till två veckors regelbunden injicerande tre, fyra gånger per dygn (preparatet verkar vid injektion ca: 4-5 timmar) åtföljt av avtändning med alkohol eller sömnmedel, ett måste för att överhuvudtaget kunna landa. Efter en missbruksperiod följer ofta en period av bara t ex hasch rökning eller lugnande medel.

Andra närbesläktade ämnen är Preludin och Ritalina, även dessa missbrukas på samma sett som amfetamin.
Amfetamin är det mest utbredda intravenösa missbruket bland kriminalvårdens klienter.

Benämningar Amfetamin: speed, ice, uppåttjack, tjack, pulver m.fl.

 

[Länkar] [Organisationer] [Behandl.hem] [Information] [Bilder] [Form-mail] [Narkotikalagen]

[Webmaster]

NA World Service
NA World Links!
Sweden Norway Denmark Finland Iceland United Kingdom USA Germany Nederland France Espana Italy