Hej och välkommen till Uggelsta Ägg´s Hemsida

Upplänska ägg till upplänska hushåll har från början vart Uggelsta Äggs affärsidé Vi är måna om att konsumenten alltid skall vata, att Uggelsta äggen är det"färskaste" alternativet bland äggbuden. Korta lagrings tider och transporter resulterar i en hög kvalitet som i slutändan blir kundens vinst. Eftersom det handlar om förminskade körsträckor spar vi också på miljön. Äggleveranserna från oss är 20-25000 ägg per dag vilket blir ca 450 ton per år. Dessutom köper vi årligen in 300 ton ägg av lokala producenter om efterfrågan så kräver. Uggelsta äggen levereras i exponeringcontainrar eller i tidens anda, i miljövänliga kartonger och förpackningar.

Uggelsta Ägg AB, Uggelsta gård 743 91 UPPSALA (STORVRETA)

Telefon: 018-35 02 13   Telefax: 018-35 09 20

E-post: uggelsta@hotmail.com