Epilepsi

Information sammanställd av Gunilla Pålsson

 • Epilepsi är beteckningen på en tillfällig störning i hjärnans funktioner.

 • Epilepsi kan uppstå när som helst i livet, hos vem som helst.

 • Ungefär en person på hundra i Sverige har epilepsi, ca 100.000.

          Här följer några exempel på sjukdomstillstånd som ibland
          (men inte alltid) kan orsaka epilepsi:

 • Infektioner i hjärnan med efterföljande ärrbildning
 • Allvarliga syrebristtillstånd i hjärnan
 • Olika former av missbruk (hos vuxna är alkoholmissbruk en
   vanlig orsak till epilepsi)
 • Akuta förgiftningar av kemikalier eller läkemedel
 • Hjärntumörer
 • Hjärnblödningar
 • Benbrott i skallens ben
 • Medfödda ämnesomsättningar (t ex fenylketonuri, PKU)
 • Ärftlig läggning för epilepsi

Man delar in anfallen i olika grupper:

Grand mal
Anfallens utseende kan variera mycket. Vid grand mal ("stora anfall") blir personen plötsligt medvetslös, faller omkull och får kramper (muskelryckningar).
Anfallet varar sällan mer än tio minuter, men följs ofta av behov att sova.

Petit mal
Petit mal anfall ("det lilla anfallet") förekommer mest hos barn. Personen blir frånvarande, men faller inte omkull. Anfallet är kort, oftast bara några sekunder.

Psykomotoriskt anfall
Psykomotoriska anfall är också vanliga. Personen är frånvarande och kan inte tala under anfallet. Ibland ser man automatiska rörelser t ex tuggning eller sväljning. Under anfallet kan personen ibland ha syn eller hörselupplevelser.

Hjälp vid anfall
Ta det lugnt. Anfallet går över. Om det är ett grand mal anfall där personen faller omkull ska man inte sätta något mellan tänderna, det kan skada. Undanröj dock hinder som kan skada personen. Lägg om möjligt något mjukt under huvudet och lös upp t ex slips eller hårt åtsittande skärp. Stanna kvar hos personen tills han eller hon kan klara sig själv.

Behandling
Ett epileptiskt anfall kan ibland utlösas av yttre omständigheter, t ex feber, vilket är särskilt vanligt hos barn. Det kan också bero på t ex sömnbrist, psykisk eller fysisk stress eller alkoholförtäring.
Det är viktigt att kartlägga sådana faktorers betydelse och försöka ta bort dem om möjligt.

Det är vanligt att antalet anfall ökar på grund av oro för vilka följder anfallen kan få för förhållandet till anhöriga eller kamrater och på möjligheterna att få körkort och arbete.

Behandlingen i övrigt innebär medicinering med läkemedel mot epilepsi under lång tid, ibland hela livet. De minskar risken för anfall, men botar inte den skada som är orsak till anfallen. Många blir dock anfallsfria genom medicineringen.

För en liten grupp personer med epilepsi kommer anfallen trots behandlingen så tätt att det är ett stort problem. En del av dem som har svår epilepsi har också flera handikapp, t ex rörelsehinder eller psykisk utvecklingsstörning.

Attityder
För de allra flesta människor med epilepsi kommer anfallen så sällan att själva anfallen inte är det största problemet. De kan leva ett så gott som vanligt liv eftersom det är ovanligt med några besvär mellan anfallen. Den största svårigheten är istället det negativa bemötandet från omgivningen, myndigheter, skolor och arbetsgivare. Oftast beror den negativa attityden på okunskap och rädsla, och därför är det viktigt med en intensiv och saklig information om epilepsi.

Inget arbetshinder
Epilepsi är inget arbetshinder. Med få naturliga undantag kan en person med epilepsi göra lika bra arbetsinsatser som vem som helst.

Information
Epilepsi är ett dolt handikapp. Många som har epilepsi vågar inte tala om det på grund av de fördomar som ännu omger epilepsi. Det ökar oron för anfall och utgör en stor belastning. Det är viktigt att detta motverkas genom saklig information. Ökad kunskap om epilepsi är
den bästa hjälpen. Fördomar och negativa attityder måste bekämpas.

Ljuset informerar
Svenska Epilepsiförbundet tillhandahåller ett märke med en ljuslåga som symbol.Många som har epilepsi bär detta märke som brosch eller halskedja. det ger information till omgivningen så att man ska veta vad saken gäller och kunna ge hjälp vid ett anfall.
Förbundet tillhandahåller också anfalls och medicineringskalender som hjälpmedel.


« Menysidan »