Traditionellt Tornedals snickeri, dekormåleri och möbelrestaurering

Våra möbler i olika utföranden och ytbehandlingar

Möblerna tillverkas i nära samråd med kunden, 
Möblerna enstyck tillverkas med hantverksmässiga arbetsmetoder, robusta hopfogningar som tillåter rörelser i det massiva materialet.

Arbetsmetoder som borgar för en robust, stabil och framför allt av en traditionell konstruktion som kännetecknar möbler från Tornedalen. Virket har sågats och vidareförädlats till limfog hos lokala entreprenörer, björken förekommer också där stadiga hopfogningar krävs.

Möblerna utformas i samråd med kundens önskemål, detta gör möblerna personliga och efterfrågade.

Möbeln blir med tiden en generationsmöbel, ju äldre desto värdefullare med historik och patina.

Möblerna kan erhållas linoljebonade natur eller allmogemålade blomornament 
eller ådrade.

 

Kontakta oss
Tfn: 0927-120 01
Mobiltfn: 070-252 97 57
E-post: soren.sturk@alfa.telenordia.se
Design & Layout Ingemar Hietala
www.overtornea.net