Traditionellt Tornedals snickeri, dekormåleri och möbelrestaurering

Get it done, properly by good workmanschip who uses oldfashion tails joints

Företaget har lång erfarenhet av gamla hantverkstekniker inom trä, tack vare tre generationer av möbeltillverkning i mindre skala.

Farfar Johan reste till Amerika runt sekelskiftet återvände dock till hemgården där han byggde och drev en vattendriven ramsåg med tillhörande kvarn, vid sidan om jordbruket. Virket var eftertraktat hos bygdens bönder samt av ett lokalt snickeriföretag i centralorten Övertorneå.

Far Hjalmar byggde sig en liten snickarverkstad där han tillverkade möbler av olika slag på beställning, han specialiserade sig dock senare på mindre alster, olika typer av laggkärl, stånkor, ölstop, filbyttor, smörkärnor etc.

Sonen Sören har fortsatt med denna bedrift, han och hans son har specialiserat sig på gamla möbler som varit vanliga i Tornedalen under 1800-talet och tidigare vidare har hantverkskunnandet breddats med dekorationsmålningen däribland allmogemålning och ådring, restaurering av gamla möbler faller naturligt in i företagsmenyn.

Vår specialitet är olika modeller av utdragssängar, ståndur, stallyktor, vaggor etc.

Kontakta oss
Tfn: 0927-120 01
Mobiltfn: 070-252 97 57
E-post: soren.sturk@alfa.telenordia.se
Design & Layout Ingemar Hietala
www.overtornea.net