Faktablad om rovdjursskador
kontra viltolyckor
.


Varje år angrips och dödas fler hundra tamdjur av de stora rovdjuren varg, björn lo och järv. Kostnaden för dessa angrepp  uppgår till många hundra miljoner kronor. Angreppen är dessutom ett hot mot glesbygdsbefolkningens livskvalitet och glesbygdens överlevnad.
 Detta är i alla fall vad vissa organisationer och föreningar vill göra gällande.

Att tamdjur blir angripit och dödas av rovdjur och att det koster mycket pengar ska inte förnekas, men det saknas lite  proportioner i debatten.
Eftersom det oftast är jägare och deras representanter som hörs i debatten mot rovdjuren, är det närliggande att då se på de av dessa mest omhuldade viltarter, nämligen älg och rådjur, och  vilka skador dessa djurartarna vållar i förhållande till rovdjuren.

Älg och Rådjur

Årligen dör 10 människor i trafiken i förbindelse med viltolyckor.
Omkring 800 skadas, varav mellan  80 och 120 så allvarligt att somliga invalidiseras eller får livslånga men.
Enligt Vägverket koster en älgolycka i 70km/t samhället 80 000 kronor och en viltolycka med rådjur 15 000.
År 2002 kostade viltolyckorna med älg och rådjur samhället 750 miljoner kronor (tabell 1).

Viltolyckor

Olyckor

Miljoner kr

Älg

4204

336

Rådjur

27700

415

Totalt

31904

751

Tabell 1             Källor : SES-Gruppen, Vägverket

Detta är enbart de direkte kostanden för viltolyckor med älg och rådjur och inkluderar inte kostnaden för förebyggande åtgärder som viltstängsel och  broar över större trafikleder samt det stora ideella arbete som jägarna årligen läggar ner för att hålla nere älg och rådjursstammarna eller de kostnaden som den enskilda bilföraren drabbas av.
Summan inkluderar inte  heller viltolyckor med hjort och vildsvin eller de 1244 trafikolyckor med ren som bara de kostade samhället 41 miljoner kronor år 2002.

Björn, Varg, Lodjur, Järv och Örn.

Skador på tamdjur 2002

Antal tamdjur

Miljoner kr

Varg

171

0,496

Björn

77

0,227

Lodjur

201

0,367

Kungsörn

3

0,005

Okänt rovdjur

31

0,069

Förebyggande åtgärder rovdjur

 

2 ,740

Totala kostnaden

483

3 ,904

Tabell 2                  Källor : Viltskadecentret

År 2002 dödades 483 tamdjur av rovdjur vilket kostade staten 1,2 miljoner i ersättning. Dessutom betalade man detta år ut  2,7 miljoner till förebyggande åtgärder vilket totalt blev 3,9 miljoner kronor. (Tabell 2).
Utanför renbetesområdet utgår ersättning endast om  skadorna kan härledas till varg, björn, lodjur eller örn.
I detta ligger en frestelse för besiktningsmännen genom att i tveksamma fall låta tvivlen komma lantbrukaren till goda  och kategorisera  skadan som rovdjurrelaterat.
En del av besiktningsmännen sitter dessutom på fler stolar och har en direkt fördal av att främställa skadorna från rovdjuren som större än de i värkligheten är.Ett exempel på  detta är de ansökningar Jägareförbundens lokalavdelningar i Värmland och Västergötaland har lämnat in om skyddsjakt på enstaka vargar.

Fler av de angrepp som man i dessa ansökningar visar till, har besiktigats av samma personer som varit med att ansöka om skyddsjakten.
Antal angrepp som redovisas kan därför vare större än de verkligen är.
2001 fick rennäringen 34 miljoner i kompensation för förekomst av rovdjur i renbetesområdet.Till detta belopp finns inga krav knutna på  dokumentation av skador eller merarbete på grund av rovdjuren.

Proportioner

Utan att förklena den sorg ilska och oro rovdjursangrepp på tamdjur giver upphov till hos de drabbade, är det klart mycket  mer allvarligt att direkt eller indirekt drabbas av en av de 800 viltolycka där människor skadas eller dödas.
Även kostnadsmässigt är förhållanden helt  annorlunda vilket med all tydlighet framgår av diagrammet till höger.

Att skydda tamdjuren mot angrepp.

Ett  mycket effektivt sätt att skydda tamdjuren mot vargangrepp är ett femtrådigt elstängsel av den typen som  rekommenderas av Viltskadecentret.
Denna stängselstyp med material av bra kvalitet och korrekt uppsatt är - om man bortser från röjning av  gräset under stängslet - stort sett underhållsfri och har en livslängd på mer än 20 år.
Ett sådant stängsel giver förutom skydd mot varg även skydd mot räv och lösspringande hundar och stängslar på ett  effektivt sätt tamdjurena inne.
Materialkostnaden för stängslet kan man ansöka om hos länsstyrelserna och hjälp med uppsättningen kan man få hos vissa ideella organisationer.

Påståenden om att rovdjursstängsel utgör ett hinder för allemansrätten och att det inte fungerar som skydd mot rovdjur  grunder sig mer i ovilja mot rovdjuren än i fakta. Även påståenden som att spänningen skulle vare livsfarlig har intet på sig. Rovdjursstängsel är lika ofarligt som de tusental andra stängsel som finns uppsatt för att  hålla djuren inne, och än har inga tamdjur som betat bakom ett stängsel av denna typ, dödats av varg.
Ett annat och mycket trevligt sätt att skydda  tamdjuren som har vunnit mer och mer inpass i Sverige de senaste åren är de pyreneiska herdehundarna.
Även lamadjur har visad sig effektiva som skydd för får mot rovdjursangrepp.
 

Nordulv är en ideell förening som värner om vargens rätt att finnas i Skandinavien.
Om du vill ha mer information, stödja föreningen eller bli medlem,
gå in på voran hemsida
www.nordulv.se eller ring 0584 60058.