MEXICAN HAIRLESS: A Swedish Xoloitzcuintle Breeder. Many photos of Xolos, own and others.

 
X
O
L
O
I
T
Z
C
U
I
N
T
L
E

 

 

T
H
E

 

M
E
X
I
C
A
N

 

H
A
I
R
L
E
S
S

 

D
O
G

 

 

M
E
X
I
K
A
N
S
K

 

N
A
K
E
N
H
U
N
D

 

 

X
O
L
O
I
T
Z
C
U
I
N
T
L
E

 

 

T
H
E

 

M
E
X
I
C
A
N

 

H
A
I
R
L
E
S
S

 

D
O
G

 

 

X
O
L
O
I
T
Z
C
U
I
N
T
L
E

 

 

T
H
E

 

M
E
X
I
C
A
N

 
Fotogalleri 1


XIBALBA`S XOCHITL
Svensk vinnare -01
Genomgått MH-test med godkännt skott

 


TENOCHTLI
Genomgått MH-test med godkännt skott

 


NICTE

 


"MAYA"

 


XOLO`S BLONDIE

 


D-PACATAEL

 


MIC MAC MY INDIAN GIRL

 


"FLISAN"

 


XOLO`S DANCING QUEEN (TEQUILA)

 

Nikita(World Winner -98).Ägare: Saga Malmberg, Finland.
PERUANSK NAKENHUND

 


GAGAKUS SOL DE MANANA

 


ALMA

 


ALEMANDRA (PREMIO REAL)

 


CHRIST-INGS KING OF MEXICO

 


EN RYSK XOLO!

 


TVÅ RYSKA XOLO TILL!

 

© Alla fotografier tillhör Anita Larsson och får ej kopieras utan hennes tillstånd!

E-mail us!

[HOME]   [FOTOGALLERI 2]   [FOTOGALLERI 3]
[HISTORIK]   [SKÖTSEL]

WEBMASTER:Göran Granlund UPP!  

 
X
O
L
O
I
T
Z
C
U
I
N
T
L
E

 

 

T
H
E

 

M
E
X
I
C
A
N

 

H
A
I
R
L
E
S
S

 

D
O
G

 

 

M
E
X
I
K
A
N
S
K

 

N
A
K
E
N
H
U
N
D

 

 

X
O
L
O
I
T
Z
C
U
I
N
T
L
E

 

 

T
H
E

 

M
E
X
I
C
A
N

 

H
A
I
R
L
E
S
S

 

D
O
G

 

X
O
L
O
I
T
Z
C
U
I
N
T
L
E

 

 

T
H
E

 

M
E
X
I
C
A
N