bildserie kranen, till senare sammanställning...


från Östervärns station

bredvid kranen

från Saaris

från hamnen