VOLVO TP21 RADIOBESTYCKNINGAR


mottagare920 När vi köpte bilen var den helt tom
på radioapparater förutom på mottagare 920
som är placerad i förarutrymmet:

Med denna kan man lyssna på ryska och dansk flygtrafik.
Även lite tyska går att få in under gynsamma förhållanden.

 

På märkplåtar i bilen har vi hittat spår av följande radioapparater:

Antennkablar:  Antenomkopplarplåten:
Ra12 Ra105
Ra42 Ra121
Ra120/Ra122 Ra400
Ra200

      Det är inte troligt att alla dessa radioapparater funnits i en och samma bil, av Erling Carlsson fick vi kopior ur hans
"RADIOINSTALLATIONEN I RADIOPERSONTERÄNGBIL 9151 OCH 9152". Här kan man läsa om olika radioapparater som tjänat tillsammans.

Ra121: Ra122:
Ra121_mb.jpg (12934 bytes) Ra122_mb.jpg (10741 bytes)
Ra200: Ra422:
Ra200_mb.jpg (9578 bytes) Ra422_mb.jpg (10619 bytes)

 

Olika bestyckningar:

Antagligen har det funnits flera bestyckningar.

Hur vår bil varit bestyckad vet vi alltså inte men vi har jagat tag på en Ra200 och en Ra122. Det hade varit kul med en Ra422:a den ser modern ut och är säkerligen transistoriserad. Från Bengt Carlsson's hemsida har vi lånat några bilder tills vi skaffat bilder på våra egna apparater. På hans sidan finns även data över apparaterna. I bilen är antennanpassaren inte monterad ovanpå Ra200:an som i trupptjänst utan den är monterad i taket höger bak, se bild.
ra200_antennanpassare_mb.jpg (12436 bytes)

Ra200: Ra122:
ra200.gif (47414 bytes) ra122.gif (57330 bytes)

                           

För er som funderar på hur Ra200 och Ra422 varit inkopplade presenteras här ett schema:
Ra200-Ra422 kopplingsschema_mb.jpg (6223 bytes)

Ra122 och Ra200
Monterade i Tp21
Högtalare och anpassare
Ra122 och Ra200 i bil Högtalare m.m

Mer om Ra200 här...


Radioapparater och utrustning för att göra TP21:an komplett köpes!!!
Skicka ett mail till: Lars Christoffersson


startsidan.jpg (10143 bytes)