Nils Ferlin-Sällskapets
medlemstidning
Poste Restante


Nr 2 för 2017 utkom i september. I tidningen presenteras årets pristagare och den innehåller också ett reportage från sommarens nyinvigning av Nils Ferlin-statyn invid Klara kyrka. Vidare återges två porträtt av författaren Rudolf Värnlund - en artikel av Nils Ferlin och en av Erik Asklund, båda från ett nummer av Vintergatan - författarnas julkalender 1945. Två nya tonsättningar av Ove Engström, samt protokoll från årsmötet i maj.Kära medlem! Saknar Du Poste Restante?
Det kan bero på att Du glömt att meddela oss Din adressändring.
Hör av Dig fortast möjligt till Annika Luttropp!!
Senaste numret av Poste Restante


Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 15 april 2001
Uppdaterad senast 15 september 2017