Nils Ferlin-Sällskapets
medlemstidning
Poste Restante


Nr 1 för 2017 utkom i april. Numret innehåller främst information inför årsmötet den 11 maj. Dessutom ordförandens spalt samt bilder från prisutdelningsmötet i höstas.Kära medlem! Saknar Du Poste Restante?
Det kan bero på att Du glömt att meddela oss Din adressändring.
Hör av Dig fortast möjligt till Annika Luttropp!!
Senaste numret av Poste Restante


Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 15 april 2001
Uppdaterad senast 18 april 2017