OKH.gif (2739 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
OKH hemsida Möten

pix-vit.gif (43 bytes) Om klubbenpix-vit.gif (43 bytes)

pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)

Årsmöte 1998

pix-vit.gif (43 bytes)

 

gby81.gif (807 bytes)

Årsmöte 1998

Årsmötet för verksamhetsåret 1998 hölls i Brukshotellet lördagen den 9 januari 1999.
Inga stora  - men ändock några förändringar noterades i klubbens ledartrojka. Den viktiga ordförandeklubban bytte dock inte plats utan svingas även detta år av Roger Åsberg.

De två sektionerna - Arrangemang och Träning/Tävling slogs ihop till en enda sektion.. benämningen på den nya sektionen missades av undertecknad men det kommer nog att synas i protokollet så småningom.
Ragnar Eriksson lämnar den sammanhållande rollen för ungdomssektionen och tar sig istället an denna nybildade arrangemangs- och träningssektion.

Undertecknad, Åke Larsson efterträder Ragnar som sammanhållande för ungdomssektionen.

Även om det inte blev några större förändringar i funktionärsstaben, räknar vi i alla fall med att se en del nya aktiviteter i klubben under det kommande året. Bl.a. kommer vi att under vintern byta ut vårt gamla Emit-system mot ett nytt, och vi hoppas kunna utnyttja detta på alla våra träningar. På detta sätt räknar vi med dels med att få en ny dimension i våra träningar och dels att funktionärskåren skall vara väl förtrogen med systemet när Hedströmsträffen avgörs i höst. Mer om detta och andra aktiviteter kommer när den nya aktivitetskalendern presenteras inom kort.

Styrelsefunktionärerna hittar du under rubriken styrelsen gr_s_r.gif (846 bytes)

pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
Sidan senast uppdaterad 99-03-08 av Åke Larsson pix-gron.gif (807 bytes)

OKH's aktivitetskalender Klubbens startlistor, resultat m.m. Elit-sidorna Ungdoms-sidorna ..the truth is out there... Klotterplanket Gästboken snabbaste vägen till de andra..