OKHnew.jpg (14503 bytes)

pix-vit.gif (43 bytes)Om klubbenpix-vit.gif (43 bytes)

pix-gron.gif (807 bytes)
gr_s_u.gif (872 bytes) OKH hemsida

gr_s_l.gif (846 bytes) Om klubben

pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)

Kartor

pix-vit.gif (43 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes)gr_s_r.gif (846 bytes) Skärsjön
pix-vit.gif (43 bytes)gr_s_r.gif (846 bytes) Ångsjön
pix-vit.gif (43 bytes)gr_s_r.gif (846 bytes) Lien
pix-vit.gif (43 bytes)gr_s_r.gif (846 bytes) Lien norra
pix-vit.gif (43 bytes)gr_s_r.gif (846 bytes) Kärrgeten
pix-vit.gif (43 bytes)gr_s_r.gif (846 bytes) Örtjärn
pix-vit.gif (43 bytes)gr_s_r.gif (846 bytes) Baggå

 

gby81.gif (807 bytes)

OK Hedströmmen och kartor

 

OK Hedströmmen är en klubb med stor tradition även inom kartområdet. Vi har idag många fina tränings- och tävlingkartor.

 

Redan 1963 påbörjades den första specialritade orienteringskartan OKH-bladet. Kartan godkändes av Rikets allmänna kartverk den 6/4 1964 och kom att bli en mycket mycket omtyckt och ansedd karta i dessa första år av OL-kartornas historia. Kartan ritades av flera klubbmedlemmar med klubbens dåvarande ordförande Jarl Frostegren och den blivande kartritargurun Sven-Olof Åsberg i spetsen.

 

Efter denna karta har OK Hedströmmen fortsatt att producera kvalitetskartor och flera klubbmedlemmar har visat prov på yppersta skicklighet.

 

Även idag förfogar klubben över ett riktigt kartritarproffs, nämligen Roger Åsberg ("..äpplet faller inte långt från trädet"). Roger har ritat många kartor i Västmanland bl.a. kartorna till 5-dagars 1991. Hans senaste alster är en helt nyritad karta för det klassiska SM 2002, samt revidering av SM-kartorna för natt- och budkavle-SM.

 

Våra aktuella kartor är i dag alla digitaliserade och revidering utförs allt eftersom nya stigar och hyggen m.m. kommer till. Klubben förfogar också över en färglaserskrivare som medger att vi alltid har färska träningskartor - inte minst viktigt för våra nybörjare.

 

Kartor har också ritats över andra områden, men dessa har aldrig digitaliserats. Enstaka exemplar av dessa kan dock finnas kvar.

 

 

 

 

pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes)


up.gif (861 bytes)

pix-gron.gif (807 bytes)
Sidan senast uppdaterad 02-03-24 av Åke Larsson pix-gron.gif (807 bytes)

OKH's aktivitetskalender Klubbens startlistor, resultat m.m. Elit-sidorna Ungdoms-sidorna ..the truth is out there... Klotterplanket Gästboken snabbaste vägen till de andra..