OKHnew.jpg (14503 bytes)

pix-vit.gif (43 bytes)Ungdompix-vit.gif (43 bytes)

pix-gron.gif (807 bytes)
gr_s_u.gif (872 bytes) OKH hemsida

gr_s_l.gif (846 bytes) Arrangemang

pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)

Ordlista

pix-vit.gif (43 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes)

 

gby81.gif (807 bytes)


Ordbok Dictionary Noteringar
Svenska Engelska Notes
Angiven starttid Allocated start time  
Ankomst Arrival  
Anmälan Entry  
Anmälningsavgift Entry fee  
Anmälningslista Entry list  
Annonsering Advertising  
Anslagstavla  Notice board  
Ansvar Responsibility  
Ansvarsområde Area of responsibility  
Anvisningsskylt Direction board  
Apotek Pharmacy  
Arrangör Organizer  
Avgift Fee  
Avgränsat område Limited area  
Avspärrning Boundary barrier  
Avstånd Distance  
Avvikelse Deviation  
     
Bana Course  
Bankontrollant Controller  
Banläggare Course marker  
Banlängd Course length  
Barnpassning Child care  
Barntillsyn Children´s nursery  
Barrskog Coniferous forest  
Beskrivning Description  
Bestämmelser Rules  
Bevakning Security  
Bildekal Car sticker, -label  
Biluthyrning Car rental  
Blandskog Mixed forest  
Borttappad nummerlapp Lost bib  
Brandsläckare Fire extinguisher  
Bryta en tävling Abandon a race  
Busskort Bus pass  
Busshållplats Bus stop  
     
C-ortsexpedition Event centre office  
Café Cafeteria  
Campingplats Camping place  
Centralort Event center  
Ceremoniplats Ceremony area  
Cykeluthyrning Bicycle rental  
     
Damklass Femala class  
Deltagare Participant  
Deltagande Participation  
Direktanmälan Direct entry  
Direktanmälningsexpedition Direct entry office  
     
Direktbanor Direct entry courses  
Diskning Disqualification  
Dusch Shower  
     
Efteranmälning Late entry  
Elitlöpare Elite runner  
Etapp Venue, stage  
Etappresultat Stage result  
     
Felstämpling, Felstämplat Faulty punch card  
Ficklampa Torch

"Kaischodento" - (Japanska)

 
Flagghissning Raise the Flag  
Fordon Vehicle  
Fotvård Foot care  
Framkomlighet, löpbarhet Runability  
Friluftsliv Outdoor leisure activities  
Frizon Sanctuary  
Funktionär Organizer, official  
Förläggning Accomodation  
Förberedelse Preparation  
Förbjudet område Out-of-bounds area  
Försenad start Delayed start, late start  
     
Gummidobb Stud  
Gå-fram-tid Proceed time  
Gångavstånd Walking distance  
Gångväg Foot path  
Gästparkering Guest parking  
     
Handikappad Disabled  
Handikappexpedition Handicapped office  
Heltäckande tävlingsklädsel Complete orienteering suit  
Herrklass Male class  
Hittegods Lost property   
Husvagn Camper, Caravan  
Husvagnsplats Caravan site  
Hygge Clear-felled area  
Hygienmöjligheter Hygiene facilities  
Hygienstation Hygiene station  
Häftapparat Stapler  
     
In- och utfart Gates  
Infart Approach  
Informationskontor Information office  
Informationstavla Information board  
Informationstält Information centre  
Inkvarteringslista Accomodation list  
Inritad Marked  
Inträde, tillträde Admission  
Invigning Opening ceremony  
     
Jaktstart Chase start  
     
Karta Map  
Klagomur Complaints office  
Klassmarkering Class label  
Klubbkort Club cart  
Klubbledare Club leader  
Kodnummer, siffra Control code number  
Kompass Compass  
Kontroll Control  
Kontrollbeskrivning Control description  
Kontrollkort Control card, Punch card  
Kraftledning Power transmission line  
Kringaktiviteter Fringe activities  
Kulturmark Cultivated land  
Kupering Topography  
Kvarglömt Lost property  
     
Larmtelefon Emergency telephone  
Latrinkärl Latrine receptacle  
Lotta Draw  
Lottning /Start/ Draw  
Löpare Runner  
Löpbarhet Runability  
     
Marknadsföring Marketing  
Markägare Land(property) owner  
Medlem Member  
Miljö Environment  
Motionär Trim orienteer  
Mynttelefon Pay telephone  
Mål Finish  
Målfålla Finishing lane  
Målområde Finish area  
Måttlig kupering Undulating  
     
Natur Countryside  
Nummerlapp Number bib  
     
Organisationsplan Organization chart  
Ormbunke Fern  
Orientering Orienteering  
     
Parkeringsdekal Parking ticket,-decal,-label  
Parkeringsvakt Car park attendant  
Plastficka Plastic bag, Plastic folder  
Post Mail  
Pressgrupp Media  
Pristagare Prize winner  
Prisutdelning Prize awarding, Awards ceremony, Prize-giving ceremony  
Privatförläggning Private accommodation  
Programbok Programme book  
Protest Protest  
Påtryckt bana Printed course  
     
Reserverad, Anvisad Assigned  
Reservkarta Extra map  
Resultatlista Result list  
Resultattavla Result board  
Rita Sketch  
Räddningstjänst Emergency service  
     
Segrare First finisher, Winner

(dock sannolikt: Åke)

 
Sammanlagd tid Aggregate time  
Sankmark Marshland  
Sekretariat Secretariat  
Sjukvård Health care  
Sjukvårdsplats First aid station  
Skadad Injured  
Skogsmark Forest land  
Skyltar Signs  
Skärm Marker, Flag, Control  
Skärmskydd Rain/Wind shelter  
Sköterska Nurse  
Snitsel Streamers  
Spikskor Spikes  
Sponsor Sponsor  
Sportaffär Sports shop  
Stark kupering Steep slope  
Start Start  
Startfålla Starting gate, shute  
Startlista Entry list, Start list  
Startplats Start area  
Startposition Start position  
Startpunkt Starting point  
Startrutiner Start procedures  
Starttid Start time  
Stig Path  
Struken klass Deleted class  
Sträcka Leg  
Stämpel Punch  
Stämpelfacit Key  
Symbol Symbol  
Säkerhetsnål Safety Pin  
     
Tandläkare Dentist  
Tandvård Dental care  
Terräng Terrain  
TC Competition centre  
Tillstånd Permission  
Torg Square, Market  
Torkrum Drying room  
Trafikinformation Traffic information  
Träningskarta Practise map  
Tuvig Tussocky  
Tvättränna Sink  
Tyst start Silent start  
Tält Tent  
Tävla Compete  
Tävlande Competitor, Runner  
Tävling Competition, Race, Event  
Tävlingscentrum Competition centre  
Tävlingsdag Race Day  
Tävlingsetapp Competition site  
Tävlingsexpedition Competition office  
Tävlingsgrupp Class  
Tävlingsjury Event jury  
Tävlingsområde Competition area  
Tävlingsplats Racing place  
Tävlingsregler Competition rules  
     
Underhållning Entertainment  
Upprop Roll call  
Utgå Abandon  
Utrustning Equipment  
Utslagstävling Knock out competition  
Utställningstält Exhibition tent  
     
Viltrapportering Animal observation report  
Väg Road  
Vägval Route  
Vägvisning Road sign, Guide sign  
Värd Host  
Värdinna Hostess  
Värdstuga Reception ”hut”  
Vätska Refreshment  
Vätskekontroll Water station   
Vätskeplats Drink station  
xling Changeover  
xlingsfålla Changeover area  
     
Åskådare Spectator  
Återbud Cancellation of Entry  
     
Ägodel Property  
     
Överdragskläder Overall, Track suits  
pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes) pix-gron.gif (807 bytes)
pix-vit.gif (43 bytes)


up.gif (861 bytes)

pix-gron.gif (807 bytes)
Sidan senast uppdaterad 03-11-13 av Åke Larsson pix-gron.gif (807 bytes)

OKH's aktivitetskalender Klubbens startlistor, resultat m.m. Elit-sidorna Ungdoms-sidorna ..the truth is out there... Klotterplanket Gästboken snabbaste vägen till de andra..