Lyriktornet Välkommen till ett föränderligt stycke konst. Här kan du läsa unika förgängliga dikter för stunden som aldrig någonsin kommer att visas eller läsas igen.Brought to you by Boray's Online Games. Powered by JarVIC.