1976-1987 SC Sävjö Caravans AB / CI Marketing AB


Sävsjö Caravans AB bildades 1976 i samband med att det brittiska företaget Caravans International Ltd startade en husvagnstillverkning för den svenska marknaden. Programmet inriktades redan från början på en husvagn i högprisklassen anpassad för det nordiska klimatet. Sävsjö-produkten var i första hand tänkt som ett komplement till lågprisvagnen Sprite och mellanprisvagnen Europa, som tillverkades i Storbritannien och importerades till Sverige.

Jag blev ansvarig för etablerandet av den svenska tillverkningsenheten Startade med en tom fastighet i Sävsjö och en ännu inte framtagen ny skandinavisk produkt. Övrig administrationen med försäljning förlagd till den gamla importverksamheten i Åstorp.

Efter omorganisation 1981 förlades all verksamhet till Sävsjö under mitt ansvar.

Trots en mycket svår tid i branschen med halvering av försäljningen i Sverige utvecklades företaget mycket positivt.
1983 efter omstrukturering av det engelska moderbolaget köpte jag och tidigare VD företaget och fortsatte den positiva utvecklingen vilket bl a innebar tillbyggnad av lokaler.

1985 sålde min partner sin del i bolaget till
Finnveden Invest AB i Värnamo
och påföljande år beslutade även jag mig för att sälja min hälft.

Företaget hade 1987 något över 100 anställda och en omsättning på ca 100 miljoner. Vinsten låg på 10 % av omsättningen.

Ytterligare information kring min tid
med CI-Sävsjö under åren 1977-1989
finns att tillgå på följande sida:

Klicka här!

Efter initierandet av samgående mellan Polar AB i Dorotea och Sävsjö Caravans AB samt beslut om börsintroduktion övergick jag till att ta över ansvaret för Finnveden Invests Industrigrupp.

Har under åren aktivt arbetat för samverkan och utveckling inom branschen bl a som ordförande i Husvagnsbranschens Riksförbund under ett flertal år.

Polar-Sävsjögruppen köptes senare upp av finska Lohja-koncernen där bl a husvagnstillverkaren Solifer ingår.Upprättad av Sero 981019
Reviderad 981019