UPDATED 06 05 01

 

TINTO´s KENNEL

har nu fått ny hemsidesadress/new homepage adresse:

http://web.bitnet.net/tintos

Sidan ännu under uppbyggnad!
Page still under construction!

Välkomna!
Welcome!


Maria Edwardsson
Tylla 302
781 94 Borlänge
0243-25 39 04, 073-261 61 55
tintos@brevet.nu


 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: