Miljörörelse

Ambassadör med tjänstecykel -tankar om Sveriges roll i den ekonomiska världsordningen. Bengt Gustafsson, Mats Kihlberg och Gunnar Sundberg, Framtiden i våra händer och Sekretariatet för framtidsstudier, Stockholm, 1981...

Björsne, Roland. Populism och ekopolitik - framväxten aven ekopolitisk ideologi i Norge och dess relationer till ettmångydigt populismbegrepp, Stockholms universitet:Statsvetenskapliga institutionen. Sotckholm Studies in Politics 12,1979..

Carlsson, Yngve. Det kompliserte nærmiljøarbeidet:Idégrunnlag og praksis, Oslo, 1992

Carlström, Ville och Stefan Lundström. De gröna. Ett verkligt alternativ, Norstedts, Stockhollm(?), 1988..

Chaffey, Paul.Grønn framtid?, Oslo, 1989

Claudi, Erik. Greenpeace. Bind 1: Regnbuens krigere. Tidens skrifter, København, 1988

Claudi, Erik. Greenpeace. Bind 2: økologi og forurensing, tiderne skrifter, København,1988

Croall, Stephen och Kaianders Sempler. Kärnkraft för nybörjare. Förlaget Barrikaden, Farsta, 1979..

Dahle, Kjell. Forsøk for forandring - alternative veier til et baerekraftig samfunn. Spartacus forlag A/S. Oslo, 1997

Den globala konflikten om miljön och framtiden - texter kring Björk och Jan Wiklund (red), SEED/Miljöbiblioteket i Lund, Stockholm, 1993

Det förlorade försprånget, (texter och analyser om kärnkraftsomröstningen i Sverige 1980) Red: Björn Eriksson, Liselott Falk, Lasse Herneklint, Peter Larsson, utgiven av Miljöförbundet, 1982

Dyring, Annagreta och Eric. Att bo vid Vindelälven, Norstedts, Stockholm, 1970..

Eckerman, Pelle. Greenpeace. Krigarna av regnbågen, Alfabeta, Stockholm, 1989..

Eklöf Göran & Johansson Maud. När påfågeln flyr, Stockholm, 1992

Elkington, John och Julia Hailes. Gröna konsumentguiden för juniorer.Wahlström och Widstrand, 1991 ..

Forsberg ,Anna och Johanna Mannergren. Omtankar. För dig som vill bidra till en bättre miljö och mer rättvisa i världen.Naturskyddsföreningen, Stockholm, 1996

Greenpeace - ett dramadokument. Svenska Dagbladets förlag, 1986..

Gunnarsson, Bo. Japans harakiri. - offren för det eknomiska miraklet. Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm, 1971..

Holm, Fredrik och Eva Lindström.Miljöräddare. Idëbok för gröna kämpar.Bonniers juniorförlag, Stockholm, 1991...

Hven ´86 -Nordiskt miljöläger, /Dokumentationen av 1986 miljölägret/ , Miljöförbundet, Göteborg, 1986

Håndbok i miljövern -ökopolitisk strategi ogtaktikk, flere anon. förf. J.W Cappelens forlag, Oslo, 1973

Kampen för miljön -lägesrapport om miljörörelser i sexton länder. Bo G Andersson och Suesel Hedström Huveröd (red), Cetnrum för tvärvetenskap, Göteborg, 1979

Lappé, Frances Moore. Recept för en fattig planet - grönsakskokbok. Askild och Kärnekull/Jordens Vänner, Stockholm1978..

Lindfeldt, Erik. Från herbarium till miljökamp - om fältbiologerna i miljörörelsen.Ur Natur och samhälle, Nr 3 1979.

Lindström, Ulla. Protest! - liten handledning i miljökamp, Folkkampanjen mot kärnkraft, Miljöförbundets förlag, 1982

Livsstil och miljö. Handlingsutrymme för förändring, redaktör Lars J. Lundgren, En antologi utgiven av Avfallsfrosningsrådet, Byggforskningsrådet, Forskningsrådsnämnden, Humanisitkst-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Kommuikationsforskningsberedningen,  Närings- och teknikutvecklingsverket, Statens Naturvårdsverk, 1994..

Ljunggren, Stig-Bjrön. Den gröna rörelsen. Från miljöengagemang till hembygdsfascism., Timbro, 1990..

Lokalt miljösamarbete med Öst och Syd. av Angelica Broman, Pelle Enarsson, Johanna Pivén och Anna Svanberg, Naturskyddsföreningen, Stockholm, 1995...

Lothigius, Jan. Välj miljön! Vägar till ett uthålligt samhälle. Naturkyddsföreningen, Stockholm, 1993

Mikkelsen, Magnar. Elva skal leve. JW Cappelens forlag, Oslo, 1980 forlag, Oslo, 1980

Miljö, media, makt. Svante Beckman (red), Carlssons bokförlag, Stockholm, 1990...

Motboken - handbok i lokalt miljövårdsarbete, , Fältbiologerna, Sollentuna, 1988..

Nærmiiljøhåndboka. Norges Velforbund, i samarbeid med Statens Nærmiljøutvalg, Oslo, 1989

Natur och samhälle, tema-nummer om strategi för Miljörörelsen, nr 3-4, 1980

Nilsson, Macke. Striden om Vindelälven, Bonniers, Stockholm, 1970..

Nordiska miljölägret 1978. Rapporter, Miljöförbundet och Föreningen Nordens Ungdomsrepresentantskap. Miljöförbundet, Falun, 1978

Nordiska Miljölägret i Vänersnäs 1-5/8. 1975,rapporten. Föreningen Nordens Ungdomsrepresentantskap Stockholm

Norenius, Ulf, Att vägra leva på knä - civilmotstånd för frigörelse och som försvar, Bokskogen, Göteborg, 1983

Noresson, Jan-Åke. Kynnet som försätter berg, Bokskogen & Vinga press, Göteborg, 1985

OAA - ti år i bevæagelse , Temanr av Atomkraft, nr 1945 januari 1984.

Ohlsson, Per. Bättre aktiv idag, Stockholm, 1982

Pengarna eller livet - en bok om miljökampen, Förstamajboken 1978, utgiven i samarbete mellan ordfront, Folket i bild/Kultuirfront, Fältbiologerna, Jordens Vänner och Miljöförbundet,Ordfront, 1978

Rapport från Miljölägret 1976. Föreningen Nordens ungdomsrepresentantskap, Stockholm, 1976

Revkin, Andrew. Regnskogen död. Richters 1990..

Rosenbladt, Sabine. Grönt ljus? Miljöfrå¨gorna i Östeuropa. Bokskogen, 1987..

Saetra, Hartvig. Ekologi och socialism. Norska originalets titel: Den økopolitiske sosialismen, Forum,Sverige, 1977 (1973)

Shoumatoff, Alex. En värl i brand..

Sjöberg, Fredrik. På maktens tröskel - miljörörelsen i det sena 80-talet. Carlssons i samarbete med Institutet för Framtidsstudier, Stockholm, 1988..

Stigfinnare. Vägar till en hållbar utveckling, Naturskyddsföreningens årsbok 1995, Stockholm , 1995..

Strømsnes, Kristin og Selle, Per.Miljøvernpolitikkog miljøvernorganisering mot år 2000, Oslo, 1996

Så blev jag kärnkraftmotståndare, Lars Broman (red), Miljöförbundet, Uppsala, 1979..

Tanderø, Cesilie.Den store miljøboka, Oslo, 1993

Tengström, Emin. Samarbete i grannskap, Miljöhäfte 9, Miljöförbundet, 1981..

Trädkramare inför rätta, Anders Dejke (red),Bokskogen, Göteborg, 1989..

Tänk grönt! Gröna idéer och praktiska miljötips utr tidningen Alternativet. Redaktör Tore Wizelius. Alternativet, Stockholm, 1991...

Und auch nicht anderswol - Die Gesichte der Anti-AKW-Bewegung. Herausgeben von der Redaktion des Atom Express, Verlag die Werkstatt, Göttingen, 1997

Vedung, Evert. Kärnkraften och regeringen Fälldins fall, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond: Politik som rationellt handlande 3, Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, nr 85,Rabén & Sjögren, Stockholm, 1979

Vår väg - 16 bidrag till debatten om miljörörelsen och framtiden. Bo Sundqvist (red), Miljöförbundet, 1980

Värld att förändra -om miljö och utveckling. Miljöförbundet, Bokskogen, 1992

Älvarnas bok - om vattenkraften, miljön och kampen i älvdalarna, Älvräddarnas samorganiation och CEWE-förlaget, 1979..