Fredsrörelse

Adler, Mats & Ångström Lars. Vår framtid - handbok i nedrustningsarbete. IFN - Information för nedrustning. IFN-förlag, Stockholm, 1983...

Brock-Utne, Birgit. Opplæring til fred: et feministisk perspektiv, Birgit Brock-Utne, oversatt av Ellen Elster, Internasjonal kvinneliga for fred og Frihet I samarbied med FMK:s politiske skrifter, Folkereisning mot krig, Oslo, 1987 (1985)

Dahlgren, Leif og Sjödin, Wava.Smi våpna om til plogjern, Oslo, 197

En värld utan vapen -nedrustningspolitiken i ett brytningsskede - en historisk dokumentation under redaktion av Ulrich Herz och Maud Frölich, Arbetsgruppen för Svensk Folkriksdag för nedrustning, Affärslitteratur AB, 1990

Fogelström, Per-Anders. Kampen för Fred -berättelsen om en okänd folkrörelse, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Stockholm, 1983, (1971)

Ikkevoldsaksjon -nordisk handbok i organisering og trening 13 Oslo, 1972.aksjonsbeskrivelser fra Sverige, Danmark og Norge, Värnpliksvägrarnas centralorganisation, Sverige, Aldrig mere krig, Danmark, Folkeresining mot krig, Norge, Pax Forlag A/S,Oslo, 1972

Livsfarlig ledning - om samhället miljön och fredsarbetet,Bokskogen, Haga bokförlag, och Svenska Freds Grupptryck, Lindsberg, Falun, 1983

Nedrustningskonferensen som blev en folkväckelse. rapport omFNs andra specialsession om nedrustning (SSD II) New York, juni/juki1982, Ulrich Herz (red), under medverkan av Maud Frölich och BoWirmark, Arbetsgruppen för Svensk Folkriksdag förNedrustning, 1983

Norenius, Ulf. Alternativ beredskap - SAC i kris- och krigstider, Haga bokförlag, Göteborg, 1985Oskarsson, Inge. Världen är mitt fosterland. Spartacus förlag, Stockholm, 1981

Santi, Rainter. Hundra års fredsarbete, International Peace Bureau, 1992Vändpunktens tid - fredsperspektiv vid 1980-talets mitt. En antologi redigerad av Göran Folin, Akademilitteratur, Stockholm, 1985

Wall, Håkan. Motstånd utan våld, Utbildningsradion med stöd från Sveriges fredsråd och svenska FN-förbundet, Stockholm, 1988

Craale, Bodil, Kvinderne og freden, Forlaget Aros, Århus, 1980

Wägner, Elin. Vad tänker du mänsklighet? - texter om feminism fred och miljö i urval av Helena Forsås-Scott, Norstedts förlag, Stockholm, 1999..