Böcker om arbetarrörelse

Ambjörnsson, Ronny. Den skötsammearbetaren - idéer och ideal i ett norrlänskt sågverkssamhälle 1880-1930, Carlssons bokförlag,Stockholm, 1988...

Arbeidernes leksikon bd 1-3. Redaksjon: Jakob Friis og Trond Lorentz. (Originalutgave 1932-36) Pax forlag, Oslo, 1974..

Aspling, Sven. 100 år i Sverige - vägen till folkhemmet. Tidens förlag, Stockholm, 1988...

Bäckström, Knut. Arbetarrörelsen i Sverige 1-2. Rabén och Sjögren, Stockholm 1977. (1971) Tidigare utgåva utgiven på Arberatrkulturs förlag 1958...

Bernstein, Eduard. Socialdemokrati och parlamentarism, Socialdemokratiska Ungdomsförbundets förlag: Förlagsaktiebolaget Fram, Malmö, 1907 (1906)..

Blomqvist, Håkan. Den röda tråden - arbetarrörelsens historia, en alternativ översikt, Röda Rummet, Stockholm, 1989.

Bratteli, Randi. Vi er de tusener - Arbeiderpartiets kvinnebevegelse 1901-1976, Tiden norsk forlag, 1977.

Carr. E.H. Ryska revolutionen - från Lenin till Stalin.(Sammandrag av större verk) Hazras bokförlag, Stockholm , 1979

Claudin, Fernando. Krisen i den kommunistiska rörelsen 1-2, Stockholm, 1979 (1970,1975) Bokförlaget Röda Rummet och Förlaget Barrikaden, Stockholm, 1979 (1970,1975)

Den internationale arbejderbevaegelse - historie, teori, författerlollektivet A.A. Galkin. Förlaget Progress, Moskva 1986 - 87 (1976-80)

Det nygamla klassamhället. Antologi utgiven av Grafiska Fackfsrenmingen, Stockholm under 150-årsjubiléet,Sture Ring (red), Hägglunds förlag, 1996

Deutscher, Isaac. Den förvisade profeten -trotskij 1929-1940. René Coeckelbergs partisanförlag, Göteborg, 1972

DNA - fra folkebevegelse til statstøtte, Knut Kjeldstadlig og vidar Keul (red), Pax forlag, Oslo, 1973

Elmqvist, Annika & Rydberg, Pål. Sveriges historia från Stenålder till storindustri. Ordfronts förlag,1983,Stockholm, 1980 (1979)

En fri tidning. Arbetaren - syndikalistisk pressröst 60 år. Texter: Edvard Ramstörm, Torbjrön von Kroght, Carsten Nilsson mfl. Federativs förlag, Stockholm, 1981

Folkvord, Erling. Rødt - på barrikaderna før AKP og RV. Millenium/Damm & Sønn, Oslo, 1998

Forsman, Per. Arbetets arv, Arbetarkulturs förlag, 1989

Från mörkret stiga vi mot ljuset arbetarrörelsens historia i Sverige. Kaj Kristensson, HansNyström. Örjan Nyström. Proletärkultur,Göteborg, 1985

Från SKP till VPK - en antologi redigerad av Sven E Olsson.Zenit/Bo Cavefors bokförlag, Stockholm, 1976

Frank, Pierre. Fjärde Internationalen - ett bidrag till den trotskistiska rörelsens historia. René Coeckelbergs partisanförlag, Göteborg, 1972

Gunnarsson, Gunnar. Arbetarrörelsens krönika i ord ochbild 1939-1972. Tidens förlag, Stockholm, 1974( 1970)

Gustafson, Tom. Igår, idag, i morgon, Svensk socialdemokrati ii tre akter. Bokförlaget Röda Rummet, Stockholm, 1984

Haste, Hans. Arbetarrörelsens historia -Människor, idéer, händelser, dokument. Metodica press,upplagan från 1983

Hellblom, Lena. Från primitiv till organiserad demokrati - en studie av några offentligeheterinom den socialdemokratiska studiecirklar i Vikamanshyttan och Söderfors, Pedagogiska institutionen , Stockholms universitet, 1985

Hirdman, Yvonne. Vi bygger landet - Den svenska arbetarrörelsens historia från per Götrek till Olof Palme, Tidens förlag, Stockholm, 1988

Johansen, Viggo. Jørgensen, Pål T. Sjue, Finn. Vi som styrer Norge - Arbeiderpartiet og de hemmelige tjenesterne, Aventure forlag, Oslo, 1992

Karlsson, Sten O. Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet, Symposion Graduale, 1993

Kommunisterna i Värmland 1917-1987. Sammanställt av Ivar Jansson och John Magnusson. Utgiven av VPK:s partidistrikt iVärmland, Karlstad, 1987

Lenin, V. Illitj. Hva må gjöres? Brennende spörsmål for bevegelsen vår hösten 1901 februai 1902, Lenin utvalgte verk i 12 band, bd 2, ForlagetOktober,Oslo, 1976

Lorentz Einhart. Arbeiderbeveglesens historie- norsk sosialisme i internasjonalt perspektiv, 1 del -1789 -1930, Pax forlag, Oslo, 1974(1972)

Lorentz, Einhart. Arbeiderbeveglesens historie- norsk sosialisme iinternasjonalt perspektiv, 2 del, 1930-1973, Pax forlag, Oslo, 1974

Luxemburg, Rosa (1871 -1919). Jeg var, jeg er, jeg blir - politiske skrifter i utvalg, Pax forlag, Oslo, 1969

Luxemburg, Rosa. Världskriget och de europeiska revolutionerna -politiska skrifter i urval 1914-1919, Arkivklassikerserie 17, Lund, 1985

Mandel, Ernest. Från klassamhälle till kommunism. Röda rummet, Stockholm, 1976

Marx, Karl & Engels, Friedrich. Kommunistiska manifestet, Oktoberförlaget, 1976 (1848)

Maurseth, Per. Arbeiderbevegelsens historie i Norge 3: Gjennom kriser til makt - 1920-35 Tiden Norsk Forlag, Oslo, 1987

Mehring, Franz. Karl Marx - hans livs historia, Gidlunds, Stockholm, 1983 (1918)

Mett, Ida. Kronstadt 1921 -med ett utförligt appendix från Kronstadts kortlivade tidning Isvestija samt en bibliografi.Federativs, Stockholm, 1981

(ml) - en bok om maosimen i Norge. Tvedt, Terje (red). Ad Notam forlag, Oslo, 1989

Morrow, Felix. Spanien 1931-1937 revolution och kontrarevolution. Röda Rummet, Stockholm, 1976

Nordin, Rune. Den svenska arbetarrörelsen - idé, organisation och historia i sammndrag. tredje reviderade upplagan, Tidens förlag, Stockholm, 1980

Olofsson, Gunnar. Mellan klass och stat - om arbetarrörelse, reformism och socialdemokrati. Arkiv, Lund, 1979

Oppröret i Kronstadt 1921 - et dokumentarium om marts 1921.revolutionshistoriske dokumenteter bind 2. Köbenhavn, 1973

Östling, Brutus. Den "andra" arbetarrörelsen och reformismens framtid, Federativs förlag, 1980

Övergångsprogrammet -redigerat av Leo Trotskij, Originalets titel: The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International. Bokförlaget Röda Rummet, Stockholm, 1977 (1938)

Ousland, Gunnar. Fagorganisasjonen i Norge 1 - fra avmakt till stormakt 1870-1920, Tiden Norsk forlag, 1974 (1947)

Pryser, Tore. Arbeiderbevegelsens historie i Norge 4: Klassen og nasjonen - 1935 - 46. Tiden Norsk Forlag, 1988

Pryser, Tore. Gesellar, rebellar og svermarar - om ´farlege folk-a kring 1850. Serie: vår nære fortid. Det Norske Samlaget, 1982

Ragnerstam, Bunny. Arbetare i rörelse 1-2, Utgiven i Stokholm, 1986-87

Reed, John. Tio dagar som skakade världen. Rabén och Sjögren 1982 (1967)

Schüllerqvist, Bengt. Från kosackval till kohandel -SAP:s väg till makten (1928-1933). Tidens förlag, Stockholm, 1992

Schmitz, Eva. Kvinnor, kamrater -kvinnans roll i arbetarrörlsens uppbygge till slutet av 1930-talet. Bokfölaget Röda Rummet, Stockhollm,1982

Socialdemokratins samhälle 1889-1989: 16 forskare om socialdemokratins politik och samhälle. Red Klas Misgeld, Karl Molin och Klas Åmark, Tidens förlag, Stockholm, 1988

Socialdemokratins politik och samhälle. Red Klasu Misgeld, Karl Molin och Klas Åmark. Tidens förlag,Stockholm, 1988

Socialdemokratin och de intellektuella: tryckkt och otryckt i Aftonblandsdebatten. Urval Gunnar Fredriksson och Gunder Andersson. Författarförlaget, Stockholm, 1976

Sosialistisk årbok, 1974, Pax forlag, Oslo, 1973

Sosialistisk årbok, 1975, Pax forlag, Oslo, 1974

Sosialistisk årbok, 1976, (red: Trine Deichmann- forlag, Oslo, 1975

Syvertsen, Sigrid & Thorleifsen, Thina. Kvinner i strid - historien om Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, utgitt av arbeidernes opplysningsforbund, Oslo, 1960

Trotskij, Leo. Den permanenta revolutionens epok. Partisanförlaget, Göteborg, 1973

Trotskij, Leo. Den permanenta revolutionens epok. René Coeckelbergs partisanförlag, Mölndal, 1969

Trotskij, Leo. Kampen mot Stalin -1923. Bokförlaget Röda Rummet Stockholm, 1982, (1972)

Trotskij, Leo. Mitt liv -försök till en självbiografi, Bokförlaget Röda Rummet, Stockholm,1981 (1937)

Fryklund, Bjørn og Tom PEtersen: Populism eller leninism, Zenit nr 2 1973

Zennström, Per-Olov. Axel Danielsson - en biografi. Arkiv förlag, Lund?, 1967

Zennström, Per-Olov. Klasskampen 1917-1939 -en kommuinistisk krönika. Arbetarkultur, Stockholm, 1977

Zetkin, Clara. Riktlinjer för den kommunistiska kvinnorörelsen 1920. Rödhättan - tidskrift för marxistisk kvinnodebatt utgiven av arbetets kvinnor, nr 3, 1974.

1 maj i Sverige 100 år 1890-1990. Utställningskatalog Kulturhuset Stockholm 23 februari - 4 juni 1990..

Acton, Edward. Rethinking the Russian revolution, Edward Arnold. 1990..

Bayat, Assef. Workers and revolution in Iran, Zed,1987..

Sewell, William. Work and revolution in France. Cambridge University Press, 1980..

Shorter, Edward & Tilly, Charles.Strikes in France 1830-1968. Cambridge University Press..

Smith, S.A. Red Petrograd ? Revolution in the factories 1917-1918. Cambridge University Press, 1983..

The workers movement, Alain Touraine mfl, Cambridge University Press, 1987..

Thompson, Dorothy. The Chartists. Pantheon...

Thompson, E.P. The making of the English working class.Victor Gollancz, 1963..

Working class formation. Ira Katznelson &Aristide Zolberg (eds). Princeton University Press..