Denna sida hålls inte uppdaterad
Scientologi till vardags - välkommen INNEHÅLL - VAD ÄR SCIENTOLOGI? - DE HEMLIGA SKRIFTERNA
FAQ - VARFÖR DOG LISA? - FRONTGRUPPERNA
GLÖM INTE ATT SKRATTA! - LÄNKAR - Sök
svensk flagga på svenska  rekommendation rekommenderas!   scientologers egna sidor  smiley kul!  annan åsikt annan åsikt!
DENNA SIDA INNEHÅLLER KRITISKA ÅSIKTER OM SCIENTOLOGIN OCH NÄRLIGGANDE ÄMNEN. SCIENTOLOGI ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. DENNA SIDA HAR INGEN ANKNYTNING TILL RTC ELLER RTC:S LICENSTAGARE.

Scientologins lära - vad går den ut på?

av Catarina Pamnell


Naturligtvis har scientologins lära förändrats och utvecklats en del sedan starten på 1950-talet. Här är mitt försök att kort beskriva hur den ser ut idag. Jag har läst en stor del av scientologins egna böcker och nyligen utgivna tidskrifter. Mina egna erfarenheter under 1980-talet påverkar självklart min uppfattning, och många personliga åsikter finns med. Glöm alltså inte att jämföra med scientologernas egen version för en fullständigare bild.

Sammanfattning

Scientologin är en lära som grundades på tidigt 1950-tal av amerikanen L Ron Hubbard. Den går ut på att människor ska befrias från lidande och oförnuft, och uppnå högre andlig medvetenhet genom en brokig blandning av ideer, varav många verkar hämtade från psykoanalys, hypnos, teosofiska tankar, österländsk religion, försäljningstekniker, ockultism, och ren skär science fiction. Målet är att befria sig från det fysiska universums bojor, och återupprättas som andlig varelse. Under vägens gång skall man dessutom bli herre över alla vardagliga problem och bli frisk och lycklig.Scientologins målsättning

"En värld utan sinnessjukdom, krig och brottslighet." Så uttrycks en av scientologins målsättningar i boken Vad är Scientologi? (1998, New Era Publications, Köpenhamn). Vidare säger man "En del religioner erbjuder frälsning i livet efter detta, under det att Scientologin erbjuder visshet om evig befrielse här och nu."

(En religionens McDonalds? Snabb, standardiserad frälsning, betala i kassan, ha en bra dag.)

Enligt scientologin kan världen räddas genom att människor uppnår högre nivåer av andlig medvetenhet, och får större kunskap om hur livet fungerar. Mer förnuftiga människor kommer att bygga en förnuftigare värld. För att visa vägen utforskade scientologins grundare L Ron Hubbard teknologin - de rätta metoderna för att göra människor medvetna om och kunna övervinna sina personliga blockeringar som hindrar dem från att vara förnuftiga.

I praktiken innebär detta att en scientolog skall göra en lång rad noga specificerade kurser och speciella terapisteg (auditering), som sammantaget kallas Bron till total frihet. Det anses mycket viktigt att man följer Hubbards föreskrifter exakt, eftersom hans teknologi är det enda fungerande sättet att uppnå högre andlig medvetenhet. Personens blockeringar (aberrationer) kan få honom att kämpa emot att följa den rätta vägen, och därför måste andra scientologer hjälpa honom att hålla sig kvar på rätt väg genom att ihärdigt insistera på att personen fortsätter med sina kurser.

"Vad skulle du tycka om en vägvisare som, bara för att hans färdsällskap klagade att det var mörkt och vägen svår, och en annan tunnel verkade bättre, övergav den väg som han visste skulle leda dem ut och istället förde sällskapet vilse i mörkret. Du skulle tycka att han var en rätt ryggradslös vägvisare.
(...)
Svik inte ditt färdsällskap. Håll dem på den rätta vägen, genom vilka metoder som helst. Och de kommer att bli fria."

L Ron Hubbard, HCO Policy Letter 14 feb 1965, SAFEGUARDING TECHNOLOGY

Å ena sidan brukar rörelsen framhålla att det är ett fullständigt fritt val att vara scientolog, å andra sidan finns inom läran en rad förklaringar varför man behöver övertala medlemmar "för deras eget bästa". Vilken attityd som väger över kan variera beroende på enskilda medlemmars tolkning, och trenden för dagen inom rörelsen.Människans natur

Enligt scientologin är en människa en odödlig andlig varelse, kallad thetan för att inte blandas samman med andra religioners och filosofiers uppfattningar om själen eller anden. Thetanen är personen, hans medvetande och sanna identitet. Från början var thetanerna enormt kraftfulla. Vårt fysiska universum skapades av thetaners tankekraft. På grund av att vi saknade kunskap om livets lagar har vi sedan under många årmiljarders lopp försvagats till vårt nuvarande ynkliga tillstånd. Genom scientologin skall thetanen rehabiliteras till sin forna styrka.

Sedan kan thetanen ha en kropp och ett sinne. Kroppen kan vara mänsklig, som här på jorden, eller av helt andra slag i andra civilisationer i universum. Kroppen är bara en sorts tillhörighet, som en bil eller en kostym, men eftersom människor oftast inte befinner sig på så hög medvetenhetsnivå tror de att kroppen är deras jag. När kroppen dör flyttar thetanen i allmänhet vidare in i en nyfödd kropp, och påbörjar ännu ett liv. Egentligen är thetanen inte alls beroende av att ha en fysisk kropp, och kan leva alldeles utmärkt utan. Ett av de mer avancerade målen för en scientolog är att lära sig bli oberoende av kroppen. Då har han nått stadiet Opererande Thetan, OT - en thetan som kan verka utan att förlita sig på fysiska ting.

Sinnet består av minnesbilder, som thetanen sparat från tidigare erfarenheter. Ungefär som en bärbar samling videofilmer. Thetanen använder bilderna som genvägar i kontrollen av och kommunikationen med omvärlden. Om man träffar på en hund, så plockas tidigare minnesbilder av hundar fram, och man kan avgöra vad som är bästa handlingssättet i situationen. Dessa minnesbilder sägs bestå av fysisk energi och massa, men är inte detsamma som kroppen eller hjärnan utan bärs omkring av thetanen ungefär som ett energifält (det finns många olika och ofta något snåriga förklaringar av detta i läran).

Tyvärr finns det enligt scientologin (och dess föregångare dianetiken) en stor nackdel med sinnet: det har en omedveten avdelning (det reaktiva sinnet) där minnen av smärta och medvetslöhet lagras (engram). Denna avdelning står inte under individens kontroll. Bilder därifrån tenderar att hoppa fram oinbjudna och störa det förnuftiga tänkandet. Om t.ex. personen som liten blev biten av en arg schäfer, så lagrades detta smärtsamma minne i det reaktiva sinnet. När nu personen träffar på en helt ofarlig hund, så dyker den smärtsamma minnesbilden omedvetet fram och han känner sig oförklarligt upprörd, arg eller rädd. Kanske går han hem och skäller ut sin fru. Men om personen med Hubbards dianetik-teknologi görs medveten om dessa gamla minnen, så försvinner deras störande verkan, och personen blir mer och mer förnuftig. Han har inte längre oförklarliga känsloutbrott eller rädslor, inga psykosomatiska sjukdomar och är mycket mer intelligent och kreativ. När hans reaktiva sinne utplånats har han uppnått stadiet Clear.

Här kan det vara dags att infoga ett par kommentarer:

  • Hubbard lånade uppenbarligen en hel del ingredienter till sin lära från olika håll. Teorin om det reaktiva sinnet verkar bygga på vissa av Freuds och andra psykoanalytikers tidiga ideer. Han sade själv att han som ung fått undervisning av en av Freuds lärjungar. De övernaturliga inslagen har likheter med de teosofiska och spiritistiska ideer som blev mycket populära i slutet av 1800-talet, och som i sin tur hämtade inspiration från många olika håll, bl.a. österländska religioner. Hubbard hade även i slutet av 40-talet studerat och försökt praktisera Aleister Crowleys ockulta lära.
  • Det har mig veterligt aldrig gjorts några oberoende studier som bekräftar scientologins teorier. Ett litet försök att vetenskapligt pröva teorin om det reaktiva sinnet gjordes 1950 av tre forskare från University of California i Los Angeles i samarbete med The Dianetic Research Foundation i Los Angeles. De första resultaten bekräftade inte alls Hubbards ideer, varpå Dianetic Research Foundation avbröt samarbetet. (The Hubbard is Bare av Jeff Jacobsen). En uppsats från 1953 av H.J. Fischer vid New Yorks universitet visade inte några märkbara förbättringar hos försöksgruppen efter dianetikterapi.


De åtta dynamikerna

Ett viktigt begrepp inom scientologin är att tillvarons grundprincip är att överleva. Inte bara på ett snävt plan, att kroppsligen överleva som individ, utan sett i ett stort perspektiv. Drivkraften att överleva delas in i åtta underavdelningar, de åtta dynamikerna:

  1. Jaget. Att överleva som individ, inklusiv kropp och ägodelar.
  2. Sexualitet och familj. Att överleva genom att skapa och vårda nya generationer. (Hubbard beskrev tydligt 2:a dynamiken som sexualitetens dynamik, men i den senaste upplagan av "Vad är Scientologi" har man kallat den skapandets dynamik - det låter kanske mer rumsrent i USA.)
  3. Gruppen. Att överleva som grupp - det kan vara ett företag, en grupp vänner, en nation, ett folkslag, eller vilka grupper som helst.
  4. Arten. Att överleva som människosläkte.
  5. Livsformer. Att överleva som allt levande - djur, växter, osv.
  6. Det fysiska universum. Att överleva som materia, energi, rum och tid, t.ex. vår planet.
  7. Anden. Att överleva som andlig varelse, och all andlig aktivitet.
  8. Oändligheten. Att överleva som allting, vilket också kan beskrivas som Gud eller det Högsta väsendet.

För att överleva väl bör man handla så att man åstadkommer det mesta möjliga goda för det största antalet dynamiker. Detta är vad scientologins etik grundar sig på.

Den bästa lösningen på varje problem är med andra ord den lösning som kommer att medföra det mesta goda för största antalet varelser, och det innefattar en själv, ens avkomma, familjemedlemmar, politiska grupper och befolkningsgrupper och till slut hela mänskligheten. Mesta möjliga goda kan också kräva en smula destruktion, men lösningen försämras i proportion till hur mycket förstörelse man åstadkommer.
L Ron Hubbard, Dianetik - hur tanken påverkar kroppen, 1950

Alltså kan även en handling som är destruktiv på en dynamik vara god, om den gynnar andra dynamiker. Det behöver inte vara fel att döda en person, om man därigenom räddar andra.

Mörda inte. (...) Det är en avsevärd skillnad mellan de två orden "döda" och "mörda". Ett förbud mot allt dödande skulle göra självförsvar omöjligt.
L Ron Hubbard, Vägen till lycka, 1981

I takt med att personen ökar sin medvetandenivå genom scientologins kurser och auditering, så ska han kunna handla mera förnuftigt på alla dynamikerna, sprida sitt inflytande allt vidare och överleva bättre.

Eftersom scientologin ses som den enda vägen att verkligen hjälpa mänskligheten, både i vårt liv här och nu på jorden och som andliga varelser, så brukar i praktiken allt som gynnar scientologirörelsen räknas som gott.Förståelsens tre delar

En viktig målsättning med scientologin är att öka sin förståelse av livet. Förståelse sägs bestå av tre delar: affinitet (grad av gillande, "kärlek", hur nära man står någon eller något), verklighet (grad av överenskommelse om vad som är), och kommunikation (utbyte av ideer eller föremål). Ordet förståelse ersätts ofta med förkortningen AVK, eller ännu oftare den engelska förkortningen ARC (affinity, reality, communication). Förståelse beskrivs som en ARC-triangel där affinitet, verklighet och kommunikation är hörnen. Om man ökar någon av delarna, blir triangeln större och förståelsen ökar. Genom att kommunicera väl med en annan människa kan man hitta gemensamma synpunkter, får lättare att tycka om varandra, och kommer att förstå varandra bättre. Och tvärtom, om man krymper något av hörnen så minskar förståelsen. Om din chef kommer fram och skäller ut dig, om din unga dotter stannar ute på kvällen utan att meddela var hon är, om din mamma envisas med att predika goda råd utan att lyssna på dina synpunkter - sådant kan vara exempel på situationer där ARC-triangeln krymper och man blir upprörd. Detta kallas ARC break (eller AVK-brott).

Bästa sättet att förbättra förståelsen mellan människor är kommunikation, och det finns många kurser och auditeringsprocesser som sägs avhjälpa personens kommunikationsproblem. Ofta är en enklare kommunikationskurs bland de första stegen man gör som scientolog.

Trots att det inom scientologin talas så enormt mycket om vikten av kommunikation verkar många av medlemmarna ganska hämmade på området, särskilt när det gäller den egna rörelsen. Exempelvis så har jag sedan jag gjorde min första webbsida om scientologin våren 1998 fått över hundra mail med kommentarer och frågor, men inte ett enda av dem från någon aktiv scientolog.Idag 2000-05-26 kan jag äntligen revidera det påståendet - jag har fått några kommentarer från en scientolog och lagt in dem på sidan. Hoppas på fler!