Denna sida hålls inte uppdaterad
Scientologi till vardags - välkommen INNEHÅLL - VAD ÄR SCIENTOLOGI? - DE HEMLIGA SKRIFTERNA
FAQ - VARFÖR DOG LISA? - FRONTGRUPPERNA
GLÖM INTE ATT SKRATTA! - LÄNKAR - Sök
svensk flagga på svenska  rekommendation rekommenderas!   scientologers egna sidor  smiley kul!  annan åsikt annan åsikt!
DENNA SIDA INNEHÅLLER KRITISKA ÅSIKTER OM SCIENTOLOGIN OCH NÄRLIGGANDE ÄMNEN. SCIENTOLOGI ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. DENNA SIDA HAR INGEN ANKNYTNING TILL RTC ELLER RTC:S LICENSTAGARE.

Scientologirörelsens historia i korthet

av Catarina Pamnell


Begynnelsen

Scientologin skapades i början av 1950-talet av amerikanen L(afayette) Ron Hubbard (f. 13 mars 1911). Hubbard hade tidigare mest gjort sig känd som produktiv författare av äventyrs- och science fictionberättelser av det lättare slaget. Uttalanden från personer som kände honom beskriver honom ofta som ytterligt charmerande, vältalig och med en sällsynt förmåga att berätta medryckande historier, men också som självupptagen och vårdslös med sanningen. Han hade levt ett ganska kringflackande liv, gjorde av med pengar minst lika fort som han tjänade dem, och hade några komplicerade kvinnoaffärer. Runt 1947-48 pysslade han en del med svart magi i Aleister Crowleys anda, men utarbetade sedan en egen lära.

Dianetik - mirakelterapin

År 1950 publicerades hans bok Dianetik - den moderna vetenskapen om mental hälsa (säljs fortfarande av scientologirörelsen, men numera under namnet Dianetik - hur tanken påverkar kroppen). Boken beskrev en gör-det-själv-psykoterapi som utlovades kunna öka utövarnas intelligens och göra dem friska och lyckliga. Slutmålet var att uppnå tillståndet Clear, en person som helt befriats från allt oförnuftigt beteende och alla psykosomatiska lidanden, och hade en mental kapacitet långt utöver normalpersonens.

Dianetiken blev en fluga för dagen i USA. Den första entusiasmen mattades dock snart, när de storslagna löftena om snabba och oöverträffade resultat inte infriades. Bland annat hölls en stor sammankomst på Shrine Auditorium i Los Angeles i augusti 1950, där Hubbard stolt skulle förevisa "världens första Clear", Sonia Bianca. Den stackars kvinnan verkade dock enligt ögonvittnen synbarligt nervös, och misslyckades kapitalt med att uppvisa de överlägsna mentala förmågor och perfekta minne som en Clear påstods äga.

Men tillräckligt många trogna anhängare fanns ändå kvar för att fortsätta verksamheten i diverse dianetikföreningar runt om USA, och sedan även i andra länder som Storbritannien och Australien.

Scientologin grundas

Efter en bitter dispyt med en kompanjon och finansiär, Don Purcell, förlorade Hubbard rättigheterna till namnet Dianetik 1952. Han fortsatte att föreläsa och skriva böcker, men kallade nu sin lära scientologi. Snart utvecklades också läran från en förenklad psykoterapi till att innehålla en rad övernaturliga inslag som telepati, ut-ur-kroppen-upplevelser och tidigare liv i märkliga rymdcivilisationer.

Vis av skadan från dianetikens tidiga dagar behöll nu Hubbard själv mesta möjliga kontroll över sin nya rörelse. 1953 inregistrerade han Church of Scientology, Church of American Science och Church of Spiritual Engineering i New Jersey. Fler Church of Scientology följde i andra delstater, men rörelsens verksamheter fortgick under flera olika organisationsformer, och inte förrän i slutet av 1960-talet gjordes en samlad ansträngning att profilera sig som en religion.

Rörelsen väckte en del uppseende, råkade emellanåt i konflikt med myndigheterna och anklagades bl.a. för kvacksalveri. Men en del fann läran spännande och dess visioner om en kombinerat andlig och vetenskaplig lösning på mänskliga problem lockande. Rörelsen överlevde och samlade nya anhängare.

Ut i världen, iväg till sjöss

Scientologin hade tagit viss fart i Storbritannien, och 1959 flyttade Hubbard till herrgården Saint Hill Manor i den lilla engelska landsortsstaden East Grinstead. Saint Hill blev en samlingspunkt för scientologer från hela världen, som reste dit för att delta i kurser i Hubbards mer avancerade läror. I början blev scientologerna omskrivna som ett kuriöst fenomen, där Hubbards experiment med växter var ett underhållande inslag (han använde scientologernas lögndetektor, s.k. e-meter, för att visa "växternas inre liv").

År 1965 åkte rörelsen på ett stort bakslag, när den i princip förklarades olaglig i delstaten Victoria i Australien. Det uppstod också problem med skattemyndigheterna i USA, och hördes en del gny från brittiska myndigheter. Hubbard började leta efter en fristad för scientologin. Ett försök att göra sig populär i Rhodesia (nuvarande Zimbabwe) misslyckades dock, och Hubbard sparkades ut därifrån.

I slutet av 1966 startade Hubbard istället ett hemligt projekt. Några fartyg köptes in och rustades, och med ett antal av sina mest hängivna anhängare som besättning begav sig Hubbard ut på seglats runt Medelhavet och norra Atlanten. Man gjorde bl.a. ett misslyckat försök att etablera en bas på ön Korfu, och sålde "kunskap om förhörsteknik" till Marockos kung. Hubbard letade också förgäves efter ett antal gömda skatter, som han påstod sig komma ihåg från tidigare liv.

Projektet, som senare kom att kallas Sea Organization, organiserades enligt militära principer, med uniformer, gradbeteckningar och stenhård disciplin. Den som felade kunde straffas genom att kastas i havet, eller spärras in i ett mörkt, smutsigt lastrum. Till och med medlemmarnas barn ingick i organisationen. Från 6 års ålder kunde de tillhöra kadettorganisationen där de förväntades lära sig sköta ett jobb, precis som de vuxna.

Det var under denna tidsperiod som Hubbard kom fram till tanken att mänsklighetens elände till stor del beror på händelser som inträffade för 75 miljoner år sedan, den numera välbekanta historien om rymdhärskaren Xenu. Denna utflippade rymdsaga bildade stommen för den avancerade kursnivån OT III, som också kallades "Eldväggen", och sades vara livsfarlig för den som inte var rätt förberedd genom ett antal scientologikurser.

Hem till USA

Efter några års irrande till sjöss gick Sea Organization iland 1975. Under täckmanteln United Churches köpte man upp fastigheter i småstaden Clearwater på Floridas västkust. Där finns idag scientologins största internationella kurscenter, Flag, dit även svenska scientologer åker för att göra mer avancerade kurser. Den högsta administrativa ledningen för rörelsen håller numera till i Los Angeles-trakten.

Hubbard, som officiellt avgått från scientologikyrkans ledning redan 1966, höll sig därefter undangömd tillsammans med några få förtrogna. Den starka makt han utan tvekan fortfarande hade över rörelsen utövades genom att ge hans direktiv omskrivande beteckningar som "konsultrådgivning", och via ombud. Under tiden till sjöss hade han skapat en kår av budbärare, Commodore's Messengers, bestående av Sea Org-medlemmars barn i yngre tonåren. Dessa ungdomar, som växt upp inom rörelsen och var okritiskt lojala mot Hubbard, bildade en kärntrupp som tog över mer och mer av makten.

Kris och maktkamp

Sea Organization förblev en sammanslutning för de mest hängivna. Den som värvas dit får skriva på ett kontrakt där man lovar att tjäna scientologin i en miljard år. Idag tillhör alla rörelsens högre funktionärer Sea Org.

Fram till 1981 låg dock en stor del av makten över rörelsen hos avdelningen Guardians Office, som formellt leddes av Hubbards tredje fru Mary Sue. GO ansvarade för finanser, myndighetskontakter, PR, och yttre och inre säkerhet.

Men 1977 drabbades rörelsen av nästintill katastrof. Ett par GO-agenter hade avslöjats under ett inbrott. En av dem valde senare att hoppa av, och berätta vad han visste för myndigheterna. FBI gjorde en stor raid och fann bevis för omfattande olagligheter. Rörelsen hade bl.a. infiltrerat och avlyssnat en lång rad amerikanska myndigheter, inklusive Justitiedepartementet, gjort inbrott, stulit eller kopierat tiotusentals dokument. Man hade letat upp vad som stod i myndigheternas papper om scientologirörelsen och dess ledare, men också samlat personlig information om rörelsens "fiender" och diverse politiker och kändisar. Mary Sue Hubbard och tio andra personer från Guardians Office dömdes till fängelsestraff. Hubbard själv höll sig utom räckhåll, och påstod sig inte alls känna till vad hans fru sysslat med.

En ung, mycket ambitiös man inom Sea Organzation, David Miscavige, såg nu sitt tillfälle och tog makten över rörelsen. Guardians Office beskylldes för allt som gått snett och lades ned. När rörelsens misstag numera förs på tal hävdar därför gärna rörelsens förespråkare att "det var förr, på GO:s tid, men vi har rensat ut missdådarna". Dock kan den observante även idag hitta många före detta GO-medlemmar på olika nivåer inom rörelsen, så någon fullständig utrensning var det knappast tal om. T.o.m. fängelsedömda medlemmar som Mary Sue Hubbard är åter aktiva i rörelsen.

Sedan Miscavige tog över har rörelsen blivit än mer centralstyrd och strikt organiserad. Miscavige är själv ett av de barn som växte upp inom Sea Organization. Men man satsar också stort på reklamkampanjer och på att visa upp ett polerat yttre, och strävar efter att uppfattas som en etablerad religion istället för en kontroversiell ny rörelse.

Hubbards sista år

De sista åren av sitt liv höll sig Hubbard i avskildhet. Han verkar redan i många år ha känt sig förföljd av vad han trodde var en mäktig konspiration, som bl.a. skulle bestå av världsbanken, Interpol, KGB, nazister och den största fienden: psykiatrin. När han sedan slutet av 70-talet söktes av franska och amerikanska rättsliga myndigheter gick han under jorden. Exakt hur mycket han därefter lade sig i skötseln av sitt scientologiimperium är oklart. Han skrev däremot några science fiction-böcker - tegelstensromanen Battlefield Earth och rymdsatiren Mission Earth i tio delar. Ingen av dem räknas väl direkt till SF-litteraturens mästerverk.

Den 27:e januari 1986 meddelades officiellt att L Ron Hubbard avlidit tre dagar tidigare. Scientologianhängarna fick höra att "Ron frivilligt lämnat kroppen, för att fortsätta sin forskning på högre, icke-kroppsliga nivåer". Enligt dödsattesten hade han drabbats av hjärnblödning. Kroppen kremerades strax efter dödsfallet, och det finns en hel del oklarheter och rykten om vad som egentligen försiggått. De mest konspiratoriska tror att han dog redan 1983, men att dödsfallet hemlighölls. Kanske är det passande att denne kontroversielle man fortsätter att skapa myter efter sin död.

Framtiden?

Scientologirörelsen överlevde sin grundares död. Hubbards ideer bildar fortfarande scientologins grund, hans böcker, direktiv och bandföreläsningar studeras noggrannt ord för ord, och hans porträtt tronar över anhängarna i varje scientologikyrka. Men utåt försöker man ofta tona ner Hubbards mer färgstarka uttalanden. En bok som Vad är Scientologi, skriven av scientologikyrkans PR-avdelning, är betydligt mer konservativ och slätstruken i tonen än vad Hubbard själv var. Frågan är om detta räcker för att hålla scientologin vid liv i längden. Läran är starkt präglad av amerikanskt 50-60-tal. Kommer rörelsens auktoritära stil och framgångsdyrkan att tilltala framtida generationer? Själv är jag mycket skeptisk. Fast jag kan ha fel...


Mycket av denna lilla artikel är baserat på de intressanta böckerna
Bare-faced Messiah av Russell Miller
A Piece of Blue Sky av Jon Atack