Denna sida hålls inte uppdaterad
Scientologi till vardags - välkommen INNEHÅLL - VAD ÄR SCIENTOLOGI? - DE HEMLIGA SKRIFTERNA
FAQ - VARFÖR DOG LISA? - FRONTGRUPPERNA
GLÖM INTE ATT SKRATTA! - LÄNKAR - Sök
svensk flagga på svenska  rekommendation rekommenderas!   scientologers egna sidor  smiley kul!  annan åsikt annan åsikt!
DENNA SIDA INNEHÅLLER KRITISKA ÅSIKTER OM SCIENTOLOGIN OCH NÄRLIGGANDE ÄMNEN. SCIENTOLOGI ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. DENNA SIDA HAR INGEN ANKNYTNING TILL RTC ELLER RTC:S LICENSTAGARE.

Scientologirörelsens uppbyggnad

av Catarina Pamnell


Rörelsen består inte bara av scientologikyrkor, utan av en mängd enheter, som mer eller mindre officiellt jobbar ihop. Följande är ett mycket förenklat schema över enheterna, och alla enheter finns inte med. I verkligheten är det faktiskt ännu mer komplicerat! Det är svårt att exakt reda ut hur beslut fattas, och hur pengar och resurser förs runt i denna labyrint.

Med reservation för eventuella felaktigheter. Eftersom rörelsen inte publicerat något lätt tillgängligt schema över sin uppbyggnad, har jag fått lista ut nedanstående från flera olika källor:
Vad är Scientologi? (New Era Publications, 1998)
Your guide to management (Church of Scientology International, 1985)
Piercing the Corporate Veil (Chris Owens, 1997)
Scientology without an end (Tom Voltz, 1995)

Förkortningar använda nedan: Int - International, Cont - Continental


Högsta nivån Religious Technology Center (RTC)
Bevakar och licensierar alla scientologins varumärken, vilket innebär att de när som helst kan dra in en grupps eller individs tillstånd att formellt utöva scientologin. Äger också rättigheterna till de hemliga avancerade kurserna (OT-nivåerna etc.) En total maktposition i praktiken, utan att öppet stå som scientologikyrkans ledning. Chef David Miscavige - mäktigaste mannen inom scientologin. Säte i Los Angeles.
Church of Spiritual Technology (CST)
Stiftelse som har rätt att när som helst köpa tillbaka varumärkena från RTC. Som styrelsemedlemmar finns bl.a. ledarna för RTC och ASI, samt en advokatfirma.
Author Services Inc. (ASI)
- L Ron Hubbard Library

En firma i Los Angeles som äger rättigheterna till Hubbards litterära verk. Utfärdar licenser till övriga scientologienheter att använda böcker, bandföreläsningar etc. Chef Norman Starkey, som också är förvaltare av Hubbards dödsbo.
Inspector General Network
Bevakar att scientologirörelsens enheter följer RTC:s direktiv.

Högre internationell nivå Church of Scientology International (CSI)
Internationella Scientologikyrkan, säte i Los Angeles
International Association of Scientologists (IAS)
Scientologins separata medlemsorganisation, kyrkan själv har inga medlemmar. Säte i Storbritannien. IAS samlar in mycket pengar från medlemmarna till "War Chest" (krigskassan), som finansierar reklamkampanjer, kampanjer mot psykiatrin och andra "fiender", advokatkostnader i rättegångar, m.m.
Watchdog Committee (WDC)
Officiellt Scientologikyrkans högsta styrande enhet.
Commodore's Messenger Organization Int (CMOI)
Skall se till att WDC:s order utförs. I praktiken verkar det vara så att chefen för CMOI är ordförande i WDC.
INCOMM
Scientologins interna datornätverk
Executive Director's Office
Exec Strata

VD:ns (Guillaume Lesevre) kontor, samt hans råd av chefer över olika sektorer av verksamheten.

Lägre internationell nivå 1 Flag Command Bureaux (FCB)
Planerar och övervakar verksamheten inom scientologi-kyrkorna.
Scientology Missions International (SMI)
Licensierar och övervakar missionerna (små privatägda scientologicentra)
I HELP
International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors
Licensierar och övervakar "fältauditörer", dvs privatpraktiserande scientologer
Golden Era Productions (GOLD)
Producerar audiovisuella media som filmer och bandföreläsningar, samt tidningar, tryckt reklam och E-metrar.
Bridge Publications
Bokförlag ägt av CSI. Ger ut böcker i Nord- och Sydamerika
New Era Publications
Grupp av bokförlag ägd av CSI. Ger ut böcker i övriga världen, huvudkontor i Köpenhamn.
Office of Special Affairs Int (OSA Int)
Har hand om PR, myndighets-kontakter, juridiska frågor, "underrättelse-verksamhet" m.m.
Lägre internationell nivå 2
- tillhör formellt inte CSI, men samordnas av WDC, och på lägre nivå de lokala OSA-kontoren
ABLE Int
Association for Better Living and Education International
Licensierar och övervakar "sekulära reformgrupper" inom utbildning, drogavvänjning m.m. Säte i Los Angeles.
CCHR Int
Citizen's Commission on Human Rights International
Driver kampanjer mot psykiatrin, som betraktas som huvudfienden. Säte i Los Angeles.
WISE Int
World Institute of Scientology Enterprises International
Licensierar scientolog-företagare som använder Hubbards metoder i företagslivet, samt verkar för spridande av dessa metoder. Säte i Los Angeles.
Applied Scholastics Int
Licensierar skolor som använder Hubbards studiemetod.
Criminon Int
Licensierar grupper som använder Hubbards metod för rehabilitering av brottslingar.
Narconon Int
Licensierar grupper som använder Hubbards metod för rehabilitering av drogmissbrukare.
Way to Happiness Foundation Int
Verkar för att sprida Hubbards moralhäfte "Vägen till lycka"

Kontinental administrativ nivå
- Afrika, Australien, Europa, Kanada, Latinamerika, Storbritannien, Västra samt Östra USA
RTC Cont Office
CMO Cont Office
Continental Liaison Office (CLO)
Styr och övervakar de lokala scientologi-
kyrkorna. Lyder närmast under FCB. CLO för Europa ligger i Köpenhamn.
SMI Cont I HELP Cont ABLE Cont CCHR Cont WISE Cont
Applied Schol. Cont Criminon Cont Narconon Cont WTHF Cont

Avancerade service-
organisationer

- Scientologikyrkor där högre kurser ges.
Flag Ship Service Organization (FSSO)
Kryssningsfartyget Freewinds där de högsta OT-kurserna (OT VIII och högre) skall göras, seglar i Karibien.
Flag Service Organization (FSO)
Stort kurscentrum i Florida, kurser upp till OT VII.
Advanced Organization Continental
Kurscentra på respektive kontinenter, kurser upp till OT V.
Celebrity Centre International
Kurscenter i Hollywood särskilt för kändisar, artister etc.

OBS! Medarbetarna inom samtliga organisationer ovanför denna linje tillhör i allmänhet Sea Organization, ett ej formellt inregistrerat men mycket betydelsefullt sällskap, där medlemmarna svär trohet till scientologin och dess ledare i en miljard år. Sea Organization har ett eget rangsystem med militäriska grader. Högst i rang är RTC:s ordförande David Miscavige.


Lokal nivå
t.ex. grupper i Sverige
Scientologi-
kyrka

Stockholm, Göteborg, Malmö
Celebrity Centre Mission
Dianetikhuset i Stockholm
Fältauditör Applied Scholastics-
skola

Studemaskolan
Criminon-
grupp
Narconon-
grupp

Behandlingshem i Huddinge, Eslöv, grupper i Göteborg, Västerås
CCHR-
grupp

Kommitten för mänskliga rättigheter (KMR)
WISE-
medlem

U-man m.fl.

Den lokala organisationens olika avdelningar finns beskrivna på svenska här: Scientologikyrkans organisationsplan