Denna sida hålls inte uppdaterad
Scientologi till vardags - välkommen INNEHÅLL - VAD ÄR SCIENTOLOGI? - DE HEMLIGA SKRIFTERNA
FAQ - VARFÖR DOG LISA? - FRONTGRUPPERNA
GLÖM INTE ATT SKRATTA! - LÄNKAR - Sök
svensk flagga på svenska  rekommendation rekommenderas!   scientologers egna sidor  smiley kul!  annan åsikt annan åsikt!
DENNA SIDA INNEHÅLLER KRITISKA ÅSIKTER OM SCIENTOLOGIN OCH NÄRLIGGANDE ÄMNEN. SCIENTOLOGI ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. DENNA SIDA HAR INGEN ANKNYTNING TILL RTC ELLER RTC:S LICENSTAGARE.

Lisa McPherson VARFÖR DOG LISA?

Lisa McPherson före en 17-dagars vistelse på scientologernas Fort Harrison Hotel.


VAD HÄNDE LISA?

Lisa McPherson, 36, hade tillbringat många år av sitt liv inom scientologirörelsen, och hösten 1995 bodde hon nära deras stora kurscentrum, Flag, i staden Clearwater, Florida, USA. Där gjorde hon kurser och genomgick scientologernas speciella terapi, s.k. auditering. Hon arbetade på en firma som ägdes av scientologer och umgicks med sina scientologvänner. De som kände henne beskriver henne som en mycket glad och utåtriktad person, alltid på gång och ovanligt duktig i sitt arbete som försäljare. Hon tjänade faktiskt över en miljon kr det sista året i provision, varav hon donerade cirka 80 procent till scientologikyrkan.

Men under våren 1995 verkar hon ibland nere, på ett sätt som inte är henne likt. Hon till och med anförtror sin bästa vän att hon har självmordstankar, och berättar det också för sin kiropraktiker. Som scientolog är det helt uteslutet att söka någon form av psykolog- eller psykiatrisk hjälp. Psykiatrin anses vara ett av mänsklighetens värsta gissel. Men i slutet av juni tar Lisa ledigt från jobbet för att få heltidsbehandling på Flag. Under cirka en och en halv månad tar en kvinna hand om henne dygnet runt. Sedan verkar Lisa må bättre igen, och är tillbaka på arbetet. Hon fortsätter med sitt scientologi-auditeringsprogram och den 6:e september förklaras hon officiellt ha uppnått tillståndet Clear - en milstolpe för en scientolog. Det betyder att hon har gjort sig av med sitt reaktiva sinne, de undermedvetna minnesbilder som enligt scientologisk lära orsakar oförnuftigt agerande och psykosomatiska sjukdomar.

Redan en månad senare verkar hon dock tyngas av problem igen. Försäljningen går inte så bra som den brukar. Hon försöker rätta till situationen med vad som på scientologiska kallas en etik-hantering, ett program med syfte att hon skall granska sitt liv och se vad hon gör som är fel eller oetiskt, eller underlåter att göra som hon borde gjort, och rätta till det så att hon kan känna sig mer nöjd med sig själv och bli en mer harmonisk och produktiv gruppmedlem. Eftersom hon jobbade på ett företag med scientologisk grundfilosofi fanns där en särskild etikansvarig chef som övervakade hennes program.

Vad etik-hanteringen innebar i praktiken, var att hon skulle skriva ned sådant hon gjort i sitt liv som var fel, med fullständiga detaljer - när, var, hur, vem var inblandad, etc. Den som inte är bekant med scientologin kan ha svårt att inse hur detaljerade och personliga sådana "bekännelseskrifter" (O/W write-ups) kan vara. Inget är för känsligt eller privat för att tas upp.

Onsdagen den 15:e november är Lisa fortfarande inte klar med etik-hanteringen. Tillsammans med tre arbetskamrater skall hon iväg och representera företaget på en mässa i Orlando. Nu lägger hennes bästa vän och kollega Brenda märke till att Lisa är rejält ur balans. Lisa verkar emellanåt helt förvirrad, pratar i ett men glömmer vad hon nyss sagt, vet inte var hon är, och får plötsliga ilskna utbrott mot kunder och okända. Hon kan inte sova, och väcker Brenda mitt i natten med hysteriska utbrott om att de måste rädda världen nu, innan det är försent. Brenda ber om lov att åka hem tidigare med Lisa, och på fredagen återvänder de till Clearwater. På vägen håller en fartdåre nästan på att krocka med deras bil och Brenda blir livrädd. Men Lisa, som sitter i passagerarsätet fram, märker inte ens det hela. Brenda försöker berätta för henne, men hon verkar helt frånvarande.

På eftermiddagen lördagen den 18:e blev Lisa inblandad i en smärre trafikolycka. Hon körde i måttlig hastighet in i en båttrailer som stannat till på en olycksplats. Ambulanspersonal som redan fanns på plats p.g.a. den olycka som tidigare inträffat, observarade henne då hon klev ur bilen, tog av sig alla kläderna och bad om hjälp. Hon togs till Morton Plant Hospital, där hon befanns vara fysiskt oskadd, men man ville dock hålla kvar henne för observation. Flera personer från scientologikyrkan dök upp på sjukhuset bara några minuter efter Lisas ankomst. De lovade att ta hand om henne, och även om läkaren helst hade sett att hon stannat på sjukhuset, så fann han inte att hon verkade i behov av tvångsvård. Lisa fick skriva ut sig på eget ansvar. Hon fördes av sin scientologiska kiropraktor och några av kyrkans personal raka spåret till Fort Harrison-anläggningen.

Vad som hände sedan kan vi bara gissa utifrån de ofullständiga "journalanteckningar" och rapporter som scientologerna lämnat ifrån sig, och som blivit offentliga under utredningen. Hon verkar ha hållits isolerad i ett rum på Fort Harrison Hotel, under ständig bevakning. Av någon anledning har hon inte kunnat eller velat äta och dricka några större mängder, och beskrivningar av våldsamma vredesutbrott efter någon vecka övergår senare i noteringar om hur hon är så kraftlös att hon inte kan stå. Hon ges lugnande medel och örtmediciner, får injektioner med magnesium och man försöker tvångsmata henne, men hon får ingen regelrätt medicinsk vård. När hon till sist äntligen förs till sjukhus, är det för sent - hon avlider på vägen, eller precis vid ankomsten till sjukhuset. Men varför valde man att köra henne till New Port Richey Hospital, 40 minuters körväg, när det fanns flera sjukhus på närmare håll - ett låg bara några minuter bort? Man kan spekulera i om det kunde bero på att på New Port Richey arbetade en läkare som var scientolog?

Enligt obduktionsprotokollet var Lisa 175 cm lång och vägde endast 49 kg vid sin död, med tydliga tecken på uttorkning. Det fanns åtskilliga blåmärken, skrubbsår och insektsbett på kroppen. När hon läkarundersöktes 17 dagar tidigare bedömdes hon vara fysiskt frisk, och hennes vikt har uppskattats av en av de ambulansförare som då tog hand om henne till bortåt 70 kg. Hur kunde hon ha blivit så illa däran på bara två och en halv vecka?ÅTAL

Åtal väcktes i december 1998, efter nära tre års utredning, mot Scientologikyrkan (Flag Service Organization i Florida). Organisationen anklagades för att genom underlåtelse ha vållat Lisas död, samt kvacksalveri.

Scientologikyrkan hävdade som försvar bl.a. att det är emot grundlagen att åtala en kyrka, och att Lisa endast deltagit i religiösa aktiviteter efter eget val. Lokala scientologer har också uppmanats av rörelsen att skriva till domstolen och klaga på att rättegången orsakat dem stort psykiskt lidande, då deras religion har ifrågasatts. Domare byttes ut, och byttes tillbaka. Scientologikyrkan hade som experter anlitat några kända rättsläkare som deltog i försvaret av O.J. Simpson. Den distriktsansvarige rättsläkaren Dr Joan Wood, som i det första rättsläkarintyget angett att Lisa fått blodproppen som följd av allvarlig uttorkning och långvarigt sängläge, ändrade utan närmare förklaring sitt utlåtande och tog bort påståendet om uttorkning, men lade till diagnosen psykos. Det debatterades om huruvida laboratorieprover skötts korrekt.

I juni 2000, efter fyra års utredning, lades det allmänna åtalet ned. Till stor lättnad för scientologerna, givetvis.

Studerar man bakgrunden närmare, så var det dock inte egentligen så att scientologikyrkan friades från alla misstankar, utan åklagarämbetet valde att inte gå vidare eftersom trovärdigheten hos ett av huvudvittnena, rättsläkare Joan Wood var ifrågasatt efter hennes ändrade intyg. Ur en slutrapport från biträdande åklagare Douglas E. Crow (hela den intressanta rapporten här):

Dr Wood är en extremt intelligent och kunnig expert, som utgör ett formidabelt vittne när hon försvarar en giltig ståndpunkt, men hennes oförmåga att på ett begripligt sätt förklara sitt beslut ens under min vänligt sinnade utfrågning är totalt förbryllande.

Trots att Crow inte sade sig ha ändrat uppfattning om åtalets viktigaste frågor, så menade han ändå att det nu vore utsiktslöst att dra fallet till domstol, eftersom Wood inte skulle verka övertygande på juryn. Fallet förväntades ta upp stora resurser - en av scientologernas advokater hade redan utlovat att det skulle bli "komplext", "omfattande" och kräva "betydande antal förhör och betydande förhörstid" (St Petersburg Times 1998-12-16). Därför ansåg han att det vore slöseri med skattebetalarnas pengar om åklagarsidan gick till rättegång utan goda chanser att vinna.

Wood avgick som distriktsrättsläkare strax efteråt av hälsoskäl.

Fortfarande pågår ett civilt skadeståndsmål, där Lisas närmast anhöriga stämmer Scientologikyrkan. Med tanke på hur rättegångar brukar förlöpa när scientologirörelsen är inblandad - ideliga förseningar och förlängningar, en jättekår inhyrda advokater och starka påtryckningar på inblandade parter, så lär fallet inte lösas inom den närmaste tiden.
(Artikel om scientologernas tuffa rättstaktik, SP Times 1999-01-28)LÄNKAR
rekommendation Lisa McPherson Memorial Page
rekommendation "Vaktjournalen" - dagliga anteckningar förda av de scientologer som bevakade henne. Viktiga dokument eftersom de visar hur situationen uppfattades av scientologerna när den inträffade. Det framgår tydligt att Lisa periodvis uppträdde psykotiskt och våldsamt, att hon försökt lämna rummet men hindrades, att hennes fysiska tillstånd gav upphov till oro flera dagar innan hon fördes till sjukhus, och att man försökt tvinga i henne diverse hemmagjorda kurer. Alltså långt ifrån någon fridfull semestervistelse, så som scientologikyrkan senare försökt framställa händelsen. Dock saknas flera av anteckningarna, särskilt från Lisas sista dagar - scientologikyrkan hävdar att de "kommit bort" (för den som är bekant med scientologikyrkans interna förkärlek för skriftlig dokumentation av allt och hur noga det brukar vara att dylika anteckningar arkiveras så låter det påståendet inte särskilt trovärdigt).
  Artikel i New York Times
rekommendation Isolering som behandlingsmetod inom scientologin - det var inte någon tillfällighet att man försökte behandla Lisa genom isolering. Detta är enligt scientologins skrifter det rätta sättet att "lugna ner" personer i ett psykotiskt tillstånd.
  Ett isoleringsfall i Danmark - det mest remarkabla är att detta fall inträffade efter Lisa McPhersons död, och med delvis samma personal inblandad.
  Obduktionsprotokollet
scientologikors Scientologikyrkans egen sida om Lisa
  Uttorkning - kortfattad medicinsk information
  Kloralhydrat - kortfattad information. Enligt anteckningarna gavs Lisa sömnmedlet kloralhydrat (såldes tidigare i Sverige under namnet Ansopal men används inte längre här). Biverkningslistan inkluderar illamående och förvirringstillstånd.