Denna sida hålls inte uppdaterad
Scientologi till vardags - välkommen INNEHÅLL - VAD ÄR SCIENTOLOGI? - DE HEMLIGA SKRIFTERNA
FAQ - VARFÖR DOG LISA? - FRONTGRUPPERNA
GLÖM INTE ATT SKRATTA! - LÄNKAR - GÄSTBOK
Sajtkarta - Nyheter - Sök
svensk flagga på svenska  rekommendation rekommenderas!   scientologers egna sidor  smiley kul!  annan åsikt annan åsikt!
DENNA SIDA INNEHÅLLER KRITISKA ÅSIKTER OM SCIENTOLOGIN OCH NÄRLIGGANDE ÄMNEN. SCIENTOLOGI ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. DENNA SIDA HAR INGEN ANKNYTNING TILL RTC ELLER RTC:S LICENSTAGARE.

Frontgrupperna - scientologi under andra namn


Vill klargöra min inställning: jag anser det helt fel om enskilda scientologer hängs ut på grund av sin privata övertygelse. Däremot tycker jag att föreningar och företag som på något sätt verkar för att sprida scientologisk ideologi, eller ekonomiskt stödjer scientologirörelsen t.ex. genom att betala licensavgifter till RTC, ASI, WISE eller ABLE, bör vara öppna och uppriktiga om den saken - precis som alla organisationer med politiska eller religiösa anknytningar bör vara. Människor måste själva få möjlighet att välja om de vill stödja en viss ideologi.

Varför starta frontgrupper?
"MÅLSÄTTNINGAR
De vitala målsättningar som vi måste lägga huvuddelen av vår tid på är:
1. Göra fienden allmänt impopulär till den totala utplåningens punkt.
2. Ta kontrollen över eller vinna lojaliteten från ledarna för eller ägarna till samtliga nyhetsmedia.
3. Ta kontrollen över eller vinna lojaliteten från nyckelfigurerna inom politiken.
4. Ta kontrollen över eller vinna lojaliteten från dem som styr den internationella ekonomin (...)
5. Allmänt vitalisera de samhällen vi verkar inom.
6. Vinna överväldigande stöd från allmänheten.
7. Utnyttja samtliga liknande grupper som bundsförvanter."

Scientologins grundare L. Ron Hubbard, HCO Policy Letter 16 feb 1969 Targets, Defense

För att nå ut med scientologin i samhället har under årens lopp en rad "frontorganisationer" bildats. Deras verksamhet går oftast inte under namnet scientologi, men har mer eller mindre starka band till scientologirörelsen. Följande är bara några få exempel.Sociala reformer Uttrycket "sociala reformer" betyder i det här sammanhanget att försöka införa scientologisk ideologi och metod inom vissa områden i samhället.
scientologikors A.B.L.E. - Association for Better Living and Education är topporganisationen som licensierar och kontrollerar de grupper som använder Hubbards metoder i sociala sammanhang som utbildning och drogavvänjning. Enligt deras eget reklammaterial består personalen på ABLE:s internationella kontor enbart av Sea Org-medlemmar, d.v.s. personer som lovat att tjäna scientologin och verka för att realisera Hubbards vilja i en miljard år framöver. De har alltså en mycket djup förankring i scientologirörelsen.


Narconon

Drogavvänjningsprogrammet Narconon bygger på L Ron Hubbards metoder, och styrs av ABLE.

Det är inte nödvändigt att bli scientolog för att göra programmet, men det är inte helt ovanligt att personer som gått igenom Narconon-behandlingen sedan fortsätter med scientologikurser. Några exempel:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

svensk flagga scientologikors Scientologikyrkans sida om Narconon - ibland förnekar Narconon att de har med scientologin att göra. När scientologirörelsen beskriver sig själva i boken/webbsidan Vad är Scientologi? räknar de dock upp Narconon bland de scientologiska verksamheterna.
svensk flagga rekommendation scientologikors Svenska Narconons hemsida - använder Hubbards metod för drogavvänjning, bl.a. timslånga bastubad, vitaminer i höga doser och scientologibaserad etikundervisning. Narconon driver 2 behandlingshem i Sverige och håller också föredrag i skolor.
rekommendation Narconon - en ingående kritisk granskning av metoden
svensk flagga Svensk studie om Narconon - socionomen Peter Gerdman utförde 1981 på Narconons uppdrag en studie över resultatet av programmet, den enda liknande svenska studie jag stött på hittills. Narconons egen personal stod för faktainsamlingen, och ofta refereras den till av Narconon/scientologikyrkan som bevis på programmets effektivitet. Men tittar man närmare på vad som egentligen står i studien var det bara drygt 6 procent av dem som påbörjade programmet som avslutade det och uppgav sig vara helt drogfria ett år efteråt.
svensk flagga rekommendation Debatt om Narconon - när en läkare i Småland sommaren 2003 uttalade sig kritiskt mot planerna att etablera ett nytt Narconon blev det inte bara debatt i lokala media - läkarmottagningen invaderades av protesterande scientologer.
svensk flagga smiley Narconon och kungen - en något udda och mindre ärlig reklamkampanj...


Kampanjer mot droger Scientologerna har startat flera antidrogkampanjer av olika slag, som ofta vänder sig till barn och ungdomar.
svensk flagga scientologikors Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige - En insamlingsorganisation med 90 000-konto som sponsrar Narconons verksamhet. Grundaren och ordföranden är scientolog och har gjort reklam för sin förening i interna scientologtidningar, t.ex. IMPACT , även om föreningen förnekar att den har någon direkt koppling till scientologirörelsen. Observera att artikeln om Kurt Cobain som citeras på deras hemsida är hämtad från "tidningen Psychiatry Manipulating Creativity" som är en trycksak från en annan scientolog-frontorganisation, antipsykiatrikampanjen Kommitten för mänskliga rättigheter(se nedan).
scientologikors Drug-free marshals - i Sverige går denna kampanj under namnet Säg nej till droger, säg ja till livet


Skolor Scientologerna har en egen studiemetodik som de ivrigt förespråkar. Bl.a. anser de att studiemisslyckanden ofta beror på att studenten inte fullt förstått alla ord som använts i studiematerialet, och lägger därför mycket möda på att slå upp ord i ordböcker. Scientologskolor betalar licensavgifter till Applied Scholastics, som lyder under ABLE.
svensk flagga scientologikors Studema-skolan - friskola i Stockholm baserad på Hubbards studiemetoder
rekommendation Opinions on Scientology Study Technology - kritiskt om dessa studiemetoder
svensk flaggarekommendation Vuxen i en liten kropp - excellent radioreportage om scientologisk syn på barn, av Ola Hedin
svensk flaggarekommendation Scientologisk barnomsorg - artikel ur Dalenbladet 4/1998
rekommendation Scientology-based schools - lista över skolor och kursverksamheter världen över som använder sig av scientologiska studiemetoder


Kampanjer mot psykiatri Scientologirörelsens största hatobjekt är psykiatrin, som sägs ligga bakom brottslighet och elände på jorden. Hubbard säger t.o.m. att utomjordiska psykiatriker varit med om att försöka förslava mänskligheten sedan miljontals år tillbaka.
rekommendation scientologikors KMR - Kommitten för mänskliga rättigheter (Citizens Commission on Human Rights), en frontgrupp med syfte att bekämpa psykiatrin. Enastående skräckpropaganda. Sidan finns tyvärr inte på svenska längre.


Kampanjer mot diverse fiender Förutom psykiatrin driver scientologirörelsen kampanjer mot andra personer som uppfattas som motståndare, t.ex. politiker som motarbetat dem, journalister som gjort negativa reportage om rörelsen, eller avhoppade scientologer som kommit med kritik och obekväma avslöjanden.
svensk flagga rekommendation scientologikors Freedom - scientologikyrkans tidning. Nu finns också den svenska upplagan på nätet
svensk flagga scientologikors Religion och Frihet - en tidning som utges av "Aktionsgruppen mot förtryck av minoritetsreligioner". Lägg märke till likheterna med föregående tidning.
scientologikors Religious Freedom Watch - en sida som hänger ut personer som kritiserat scientologirörelsen på internet.

Läs fortsättningen om Scientologi i arbetslivet...