Denna sida hålls inte uppdaterad
Scientologi till vardags - välkommen INNEHÅLL - VAD ÄR SCIENTOLOGI? - DE HEMLIGA SKRIFTERNA
FAQ - VARFÖR DOG LISA? - FRONTGRUPPERNA
GLÖM INTE ATT SKRATTA! - LÄNKAR - Sök
svensk flagga på svenska  rekommendation rekommenderas!   scientologers egna sidor  smiley kul!  annan åsikt annan åsikt!
DENNA SIDA INNEHÅLLER KRITISKA ÅSIKTER OM SCIENTOLOGIN OCH NÄRLIGGANDE ÄMNEN. SCIENTOLOGI ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. DENNA SIDA HAR INGEN ANKNYTNING TILL RTC ELLER RTC:S LICENSTAGARE.

FAQ: Frågor och svar om scientologin

Några av de frågor jag fått om scientologin, och om mina egna erfarenheter. Plus lite allmänna åsikter smiley

Eftersom jag har svarat utifrån min egen synvinkel, som är ganska negativ till scientologin, tycker jag för balansens skull att du även skall läsa scientologikyrkans egen hemsida om sin lära.

Tack till alla som bidragit med frågor, särskilt S.J.

Innehåll:


Scientologins lära

UppScientologi-kyrkans organisation

UppMedlemskap

UppSocialt engagemang

UppPengar

UppXenu

UppEgna erfarenheter

UppSekter

Upp


Vad är det viktigaste i tron?

En person är en odödlig andevarelse, som på scientologiska kallas thetan. Anden har ett sinne med sparade minnesbilder, och en fysisk kropp. Personens strävan är att överleva, och denna strävan kan delas in i 8 delområden, de 8 dynamikerna :

  1. den egna individen
  2. sex, familj och barn
  3. grupper (t.ex. vänner, arbetskamrater, nationer)
  4. mänskligheten
  5. allt levande
  6. hela det fysiska universum (t.ex. planeter)
  7. det andliga universum
  8. oändligheten, 'det högsta väsendet' (man använder inte direkt beteckningen Gud)

Dock hindras personen i sitt överlevande av okunskap och störande undermedvetna minnen, engram. På de avancerade, hemliga kurserna, lär man sig även att vi är besatta av tusentals lägre stående andar, kroppsthetaner, som stör oss och måste drivas ut. Det enda sättet att uppnå ett avancerat tillstånd av andlig frihet och förmåga sägs vara att genomgå scientologins olika kurser och terapisteg i en bestämd ordningsföljd, den s.k. Bron till total frihet.

Man talar egentligen inte om tro, och tillber inga gudar, utan anser att personen genom scientologins metoder skall komma till egen insikt om sanningen. "Det som är sant är det som är sant för dig"

Ändå är det så att scientologer har en stark tilltro till scientologins grundare L. Ron Hubbards läror, och om någon inte vill ta till sig det Hubbard skrivit så söker man orsaken hos personen själv. Det måste vara något fel på den som inte accepterar Hubbards sanningar.

Upp


Vad är synd?

Handlingar, eller underlåtelse att handla, som medför största skadan för största antalet dynamiker (tillvarons drivkrafter, se föregående.) Dvs. gott och ont är relativa begrepp - det kan t.ex. vara befogat att ljuga om man därmed avvärjer en större skada.

Upp


Vilka tankar har man om det ondas problem?

En viss andel av mänskligheten, ca 20 %, har så allvarliga problem med sig från tidigare livstider, att de sjunkit till en nivå där de försöker stoppa och förstöra, istället för att skapa och förbättra. De kallas suppressiva personer, SP's. Under inflytande av sådana personer kan även den som normalt försöker göra gott bli tillfälligt upprörd, sjuk och göra misstag, bli en Potential Trouble Source, PTS. Det finns en mängd scientologitexter att läsa om hur man ska göra för att hitta och undanröja "suppressivt inflytande" i sitt liv. SP's finns särskilt inom t.ex. psykiatrin (värst!), massmedia, storfinansen, socialismen, läkemedelsindustrin, m.m. m.m. Och alla som kritiserar scientologin är givetvis SP's.

Upp


Finns det ett liv efter döden?

Bara kroppen dör. Personens verkliga jag, anden eller thetanen, är odödlig och kan gå vidare till en nyfödd kropp och börja om med ett nytt liv.

Går man djupare in i läran är det lite krångligare än så. Enligt Hubbard skulle thetanerna egentligen inte alls behöva leva i fysiska kroppar. Från början - för flera biljoner år sedan - var vi fria andliga varelser. Men i böcker som "History of Man" (1952, sammanfattning av boken på engelska här) beskriver Hubbard hur olika rymdcivilisationer fångade in fria thetaner och använde hemska elektroniska apparater för att tvinga på dem olika ideer och tankar. Detta kallas inplantering (engelska: implanting). En vanlig "implant" - påtvingad tanke - var att thetanen skulle tro att han absolut behövde bo i en fysisk kropp. Det var nämligen mycket lättare för rymdcivilisationerna att hålla koll på fysiska varelser än på andar som for omkring hur som helst.

Ett problem var ju att förr eller senare så dog den fysiska kroppen, och thetanen släpptes loss igen. Därför inrättade en del rymdcivilisationer "inplanteringsstationer" som fångade in thetanerna så fort deras kropp dött, hjärntvättade dem lite till och sedan skickade tillbaka dem till en ny kropp. Behandlingen gjorde också så att thetanerna drabbades av minnesförlust och inte längre kunde komma ihåg sina erfarenheter från tidigare liv. Snart blev thetanerna helt indoktrinerade att inte smita iväg till friheten utan genast bege sig till inplanteringsstationen så fort kroppen dött. I vårt solsystem skall det enligt Hubbard finnas sådana stationer på Venus och Mars. Hubbard menade också att den kristna bilden av himmelriket egentligen bara var en annan inplanteringsstation, på en planet i ett annat solsystem.

Med hjälp av scientologins mer avancerade nivåer skall människor kunna befrias från dessa inplanterade tankar och bli medvetna om allt de upplevt i sina tidigare liv, och därmed åter kunna leva som fria thetaner utan att behöva någon fysisk kropp (påstod iallafall Hubbard).

Den som vill läsa mer om scientologins ideer om olika rymdcivilisationer rekommenderas uppsatsen Bodies in Pawn - Clams, Marcabs and Galactic Invader Forces som innehåller många citat ur Hubbards skrifter.

Upp


Hur skapades universum enligt scientologin?

Det gjorde faktiskt vi själva - som andevarelser för länge sedan. Vi var lite mäktigare på den tiden... Hur andevarelserna skapades från början är mer oklart. I texten The Factors (1953) säger Hubbard
"1. Före begynnelsen fanns en Orsak och Orsakens hela syfte var skapandet av en effekt.
2. I begynnelsen och för evigt är beslutet och beslutet är ATT VARA."

Så mycket mer får man inte veta om det hela.

Upp


Vad är Bibeln för scientologerna?

Scientologin har inte en kristen grund.

Offentligt och på lägre nivåer säger man att kristendomen, liksom andra religioner, skall respekteras, och att inget hindrar en person från att behålla sin kristna tro och samtidigt utvecklas med scientologins metoder.

Men på avancerade kurser lär man sig att kristendomen uppfunnits av elaka utomjordingar för miljoner år sedan. Mycket av scientologins lära stämmer heller inte särskilt bra ihop med kristendomen, t.ex. att en person blir andligt befriad enbart genom egna ansträngningar och utan någon hjälp eller påverkan från en gud. Innan Hubbard skapade scientologin i början av 50-talet, så intresserade han sig för ockultism och beundrade bl.a. den beryktade engelske svartmagikern Aleister Crowley.

Ingående jämförelse mellan scientologin och andra religioner: Comparative Theology Page

Upp


Hur ser man på sex utanför äktenskapet?

Vanliga medlemmar får bestämma sådant själva, även om otrohet anses fel. För den som är med i Sea Organization, en elitorganisation där alla som jobbar på kontinentalt och internationellt styrande nivå måste vara med, så är det dock förbjudet med någon som helst sexuell eller romantisk relation utan att vara gift.

Upp


Hur ser man på äktenskap och skilsmässa?

Äktenskap är bara ett krav inom Sea Organization. Vanliga medlemmar är inte tvungna att gifta sig formellt, men gör det ofta. Äktenskapet ses som en överenskommelse mellan man och hustru, det finns ingen gudomlig inblandning. Det finns en kort scientologisk äktenskapsceremoni, som i de länder där scientologikyrkan inte har vigselrätt kompletteras med någon form av laglig vigsel. Skilsmässor är fullt tillåtna och vanliga, enligt min erfarenhet. Särskilt de som arbetar inom rörelsen måste ofta åsidosätta sina personliga relationer för arbetets skull.

Upp


Vilken inställning har man till abort?

Kluvet. I bl.a. "Dianetik" kritiserar Hubbard hårt kvinnor som gör abort. Men det finns en rad berättelser från f.d. medlemmar om hur kvinnor inom elitorganisationen Sea Organization direkt uppmanats att göra abort, eftersom ett barn hindrar dem från att fullt ut satsa på sitt scientologijobb.

Upp


Hur man på alkohol, tobak eller andra droger?

Narkotika anses mycket skadligt och accepteras ej. Alkohol får du dricka, dock ej inom 24 timmar före en terapisession. Många dricker inte alls. Tobak och koffein är fullt accepterat och många röker.

Ganska många scientologer försöker undvika läkemedel, men vitaminer och örtpreparat är mycket populärt.

Totalförbjudet och värst av allt anses psykofarmaka som antidepressiva, antipsykotiska eller lugnande läkemedel vara.

Upp


Vad för slags frågor ställer man på auditeringen?

Mycket varierande, beroende på vilken sorts auditering du håller på med (det finns flera dussintals varianter).

Ibland kan det vara att be dig tänka på positiva saker, t.ex.
"Kom ihåg en gång när du var lycklig"
"Kom ihåg en gång när du segrade"

Ibland tittar man på negativa händelser, t.ex.
"Har du problem i din omgivning?"
"Gå tillbaka till en händelse då du hade ont i benet"

Efter varje fråga lyssnar auditören (dvs. terapeuten) på vad personen har att berätta, och man försöker ofta att hitta tidigare liknande händelser, kanske i barndomen eller till och med i ett tidigare liv.

En variant är när man frågar efter sådant som personen inte gärna vill berätta, en s.k. security check t.ex.
"Har du någonsin stulit något?"
"Har du någonsin varit otrogen?"
"Har du någonsin förfalskat en namnteckning?"
"Har du någonsin sålt droger?"
o.s.v.

Allt som personen säger under auditeringen, hur personligt och känsligt det än är, skrivs ner och sparas i särskilda arkiv. Tanken är att man t.o.m. flera år efteråt skall kunna granska auditeringen och hitta eventuella fel eller avvikelser från korrekt procedur. Vad många medlemmar inte tänker på är att även om de skulle hoppa av från scientologin så sparas dessa arkiv, och man har ingen verklig garanti för hur arkiven används eller vem som får läsa dem.

Upp


Vad är en E-meter?

E-metern är ungefärligen en enkel lögndetektor. Den mäter en svag elektrisk ström som går igenom personens kropp, när han/hon håller i två metallburkar som är kopplade till e-metern. När personens stressnivå ändras så ändras hudens fuktighet och förmåga att leda strömmen, och då ger e-meterns visare utslag. Scientologerna tror att de kan avgöra hur någon mår, och vilka frågor som ska gås igenom under auditeringen, genom att titta på hur e-meterns visare rör sig. De anser att visaren reagerar på förändringar i ett sorts mentalt kraftfält som de tror omger personen.

Upp


Finns det några speciella drag som är typiska för rörelsen?

Stark kommersialism, så gott som allt kostar pengar. Aggressivt bemötande av kritik. Intresset är inte fokuserat mot en gudomlighet, utan mot medlemmens personlighetsutveckling. Man lägger stor möda på att profilera scientologikyrkan som religion (vilket i många länder medför ekonomiska fördelar och större handlingsfrihet). Samtidigt används många av scientologimetoderna, som studietekniken, etikläran och kommunikationskurserna, inom andra verksamheter t.ex. skolor och företagsutbildningar, och då kallas de sekulära (icke-religiösa) av rörelsen självt.

Upp


Förföljer de verkligen folk som sprider deras hemliga läror?

Visst låter det överdrivet, men... ja, det händer att de gör de. Inte bara folk som sprider "bibeln, dvs. skrifterna om rymdkejsaren Xenu och hur man driver ut andarna från våra kroppar, utan överhuvudtaget folk som kritiserar dem offentligt. Scientologikyrkan har en speciell underrättelseavdelning (Office of Special Affairs) som bl.a. ska hålla koll på "kyrkans fiender".

Flera kritiker har råkat ut för att scientologerna delat ut flygblad om dem i deras bostadsområden eller arbetsplatser. På flygbladen fanns deras namn och foto, och påståenden om att de är kriminella, perversa, galna eller dylikt. (Detta har t.ex. min sambo råkat ut för tre gånger.)

Den som betraktas som "scientologins fiende" kan i värsta fall bli skuggad, avlyssnad och få sitt liv kartlagt.

Och det finns långt värre historier - en amerikansk journalist (Paulette Cooper) som skrev en kritisk bok om scientologerna, blev oskyldigt anklagad för bombhot. Av en slump hittade polisen dokument inne hos scientologerna där man klart kunde se att de planerat alltihop, förfalskat bevis o.s.v.

Men i takt med att allt fler vågar protestera mot scientologerna minskar deras möjligheter att skrämma folk till tystnad. Min personliga åsikt är att rörelsen är betydligt beskedligare i Sverige idag än tidigare, och lugnare i Sverige än i en del andra länder som USA.

Den som vill ha belägg för påståendendena om förföljelse kan hitta mycket runt om på nätet. Läs t.ex. sidan om Scientology's secret service, som bland mycket annat innehåller inscannade rättegångsdokument, eller journalisten Robert Welkos artikel om vad som hände honom sedan han skrivit en kritisk artikelserie om scientologin. Bonnie Woods i England blev 1999 tilldömd ett stort skadestånd och en offentlig ursäkt efter att ha förtalats av scientologirörelsen. Eller varför inte läsa citat ur scientologernas egna skrifter om hur fiender skall behandlas. Du kan se praktiska exempel på försök att använda denna taktik på Religious Freedom Watch, där personer som kritiserat scientologin på internet hängs ut.

Upp


Hur styrs församlingen?

En högsta chef, som styr över underchefer, som i sin tur styr över underchefer, osv. En hierarki. Det hålls t.ex. inte några val eller omröstningar. Ibland beslutas saker av kommittéer, men högsta chefen har sista ordet.

Scientologins grundare Hubbard skrev mängder med detaljerade instruktioner om hur hans organisationer skulle styras, och man förväntas hålla sig till dessa skrifter.

Upp


Var finns det scientologikyrkor i Sverige?

Stockholm: Götgatan 105, 116 62 Stockholm, tel. 08-640 06 81
Göteborg: Värmlandsgatan 16, 413 28 Göteborg, tel. 031-15 11 46
Malmö: Porslinsgatan 3, 211 32 Malmö, tel. 040-97 82 21

Upp


I vilka länder finns scientologikyrkan?

Absolut störst är de i USA. Det internationella högkvarteret ligger i Los Angeles. Sedan finns det scientologikyrkor i Europa, särskilt Schweiz, Italien, Tyskland och Storbritannien. Det europeiska högkvarteret ligger i Köpenhamn, fast de flesta som jobbar där är inte danskar utan kommer från andra länder. På senare år har scientologin etablerat sig i Ryssland och Ungern. Vidare finns några kyrkor i Australien, Japan och Sydafrika. Det finns också smågrupper i fler länder men de har ingen särskilt omfattande verksamhet.

Global Locator of Scientology Organizations

Upp


Tillhör den en rikstäckande kyrka?

Internationell, snarare. De tre scientologikyrkorna i Stockholm, Göteborg och Malmö tillhör visserligen en svensk moderorganisation, Scientologikyrkan i Sverige, men styrs i praktiken från europacentret i Köpenhamn (Continental Liaison Office Europe), som i sin tur styrs från USA (Church of Scientology International). Exakt hur maktstrukturen ser ut är lite knepigt att säga, för scientologirörelsen består av en enorm mängd olika organisationer som det är svårt även för medlemmar att få insyn i. De vet ofta bara att en order kommer "uppifrån". Religious Technology Center har en huvudroll, dess ordförande David Miscavige brukar anses som rörelsens ledare idag, sedan grundaren L. Ron Hubbard dog 1986. (En del tror att Church of Spiritual Technology med ett gäng advokater i styrelsen egentligen bestämmer, fast det är väl mera tveksamt.)

Hur som helst så har en lokal kyrka, t.ex. Stockholm, små möjligheter att protestera mot en order från den amerikanska ledningen, som också via europacentret utser chefer i lokalkyrkorna.

Alla verkliga maktpositioner inom rörelsen hålls av medlemmar i Sea Organization, som är en sorts elitkår där den som går med får svära att tjäna scientologin i en miljard år. Sea Org-medlemmar kan jobba inom olika organisationer, verksamheter och företag inom rörelsen, men har det gemensamt att de alltid förväntas sätta scientologins behov före sina egna, och skall i allt de gör verka för att främja command intention, d.v.s. scientologins grundare Hubbards vilja och avsikt.

Läs mera: Scientologirörelsens uppbyggnad

Upp


Hur många anställda var ni?

Drygt 100 i Stockholm, när jag började 1982. Stockholm var då den största kyrkan i Sverige. Jag vet inte exakt hur många de är idag, men har hört sägas att de var 25-30 st i Stockholm år 2000.

Upp


Vad hände i församlingen en vanlig vecka?

Kyrkan var öppen varje dag 9-22, i allmänhet även helgdagar som vid jul. Den absolut viktigaste verksamheten är att sälja böcker, hålla kurser och ge auditering, eftersom det är genom dessa aktiviteter som medlemmarna skall uppnå en stegvis ökande grad av upplysning och förståelse av livet (och rörelsen få inkomster). Grovt kunde man indela medlemmarna i staff som arbetade inom organisationen, och public members som levde ett vanligt liv för övrigt, men betalade för kurser/auditering. Av naturliga skäl besökte de flesta public members kyrkan på kvällstid och helger, för att göra kurserna.

Den mest hektiska delen av veckan var onsdag kväll och torsdag f.m. Varje torsdag kl. 14.00 skulle veckans statistiker samlas in och rapporteras till Köpenhamn. Varje medarbetare hade vissa produktionskvoter för sitt jobb. Exempelvis kunde en bokförsäljare få som mål att sälja för ett visst belopp under veckan, eller en kursledare att få ett visst antal studenter att bli färdiga med sin kurs. Det gällde att kunna rapportera att man lyckats bra, så folk slet lite extra onsdag kväll, ibland jobbade de hela natten. På torsdag kväll kl.22 var det sedan "staff-möte" då man samlades och diskuterade veckan, fick information o.dyl. Mötet avslutades med att alla stod upp och applåderade grundaren Hubbards porträtt.

För övrigt var dagarna ganska lika. Ibland hölls det en söndagsbetraktelse på söndag eftermiddag. Någon, oftast PR-chefen iklädd en prästliknande dräkt, höll ett kort föredrag om ett ämne, t.ex. kommunikation utifrån scientologins principer. Detta kan dock absolut inte jämföras med en gudstjänst - ofta hölls dessa för att någon utomstående t.ex. en journalist skulle närvara. Det var inte något viktigt inslag för genomsnittsscientologen. Jag tror inte jag var på mer än 4-5 sådana under alla år. Dock verkar dessa söndagsbetraktelser under år 2000 ha införts som ett mer regelbundet inslag i verksamheten.

Upp


Hur värvas nya medlemmar?

Nya medlemmar får rörelsen på olika sätt. Vanligt är att personer som redan är scientologer försöker värva familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater o.s.v. Andra sätt är att annonsera ut scientologi-böcker (t.ex. Dianetik, En ny syn på livet eller Vad är Scientologi?). Bokköparna får sedan brev med erbjudanden om att komma till scientologikyrkan och göra kurser. Ibland säljs böckerna på gatan. Rörelsen kan också erbjuda gratis personlighetstest (nyfiken? kolla hellre här). Resultatet på testet visar i princip alltid att man har något personligt problem som man behöver fixa, och så erbjuds man en scientologikurs som ska hjälpa. En del personer introduceras till scientologin via frontorganisationer som Narconon eller WISE.

Upp


Ska man genomgå någon ceremoni för att bli medlem?

Nej, det finns inget dop eller motsvarande som man måste gå igenom.

När du först köper en bok eller en kurs från en scientologikyrka, så får du ett gratis 6-månaders medlemskap. Oavsett om du egentligen tror på scientologin eller inte. Vill du efter ett halvår fortsätta göra deras kurser måste du bli "riktig" medlem. Då köper du helt enkelt ett medlemskap.
Nuvarande priser:
årsmedlemskap 450 dollar (ca. 4000 kr) per år
livstidsmedlem 3000 dollar (ca. 28 000 kr)

Egentligen blir man inte medlem i sin lokala scientologikyrka, utan i en internationell medlemsorganisation, International Association of Scientologists, som har huvudkontoret i Storbritannien.

Upp


Hur många medlemmar finns det?

Faktiskt svårt att säga. När jag jobbade på scientologikyrkan i Stockholm i mitten av 1980-talet, så brukade vi säga 10 000 medlemmar i Sverige. Men det var absolut inte sant. Vi kanske hade 1500, och många av dem inte särskilt aktiva. Nuförtiden är de klart färre i Sverige. Min gissning är 300-400 st aktiva (d.v.s. gör åtminstone några ggr per år sådant som att delta i scientologikurser, arbeta inom scientologikyrkan, eller delta som frivillig i kyrkans projekt.) Lustigt nog påstod rörelsen i januari 1999, i en ansökan om att få utföra vigslar i Sverige, att de har 10 000 anhängare här. Samtidigt sade de att de stadigt växer. Men de sade ju 10 000 st redan för 17-18 år sedan..? Rörelsen fick sin efterlängtade vigselrätt i maj 2000. Då hade plötsligt medlemsantalet specificerats av rörelsen till 3 078 st. Minimigränsen för att uppfylla kraven låg på 3 000 st. I mars 2001 sade en talesman för scientologikyrkan i Sverige att de har ca. 3 500 medlemmar.

Ofta har rörelsen använt antalet personer som de skickar sin tidning till som medlemssiffra. Där ingår dock många som någon gång gjort en kurs eller köpt en bok, men inte längre är intresserade. Jag fick själv rörelsens utskick flera år efter att jag hade hoppat av.

I världen har de det senast decenniet oftast sagt sig ha 8 miljoner medlemmar, fast en av kyrkans internationella ledare, President of Church of Scientology International Heber Jentzsch, sade på dansk tv 1999 att det var 9 miljoner. Men 2001 har scientologikyrkan åter i media sagt 8 miljoner. Dessa siffror är absolut överdrivna, om man tittar på hur stora de lokala kyrkorna verkligen är. Jag tror högst 100 000-200 000, en del tror att det är ännu färre.

Upp


Hur arbetar scientologikyrkan för demokrati?

Ointressant. Inom scientologin anser man att en elit bör styra. Detta skulle säkert inte scientologikyrkans PR-personal erkänna offentligt, men det finns flera uttalanden av Hubbard som visar att han såg ned på demokratin som styrelseskick.

T.ex. från "Dianetik - den moderna vetenskapen om mental hälsa" (säljs numera under titeln "Dianetik - hur tanken påverkar kroppen"), bok 3, kap. X:

"I en avlägsen framtid kommer kanske endast den oaberrerade individen [dvs. en person som genom Hubbards metod avlägsnat alla sina störande undermedvetna minnen, min anm.] att ges medborgerliga rättigheter inför lagen. Kanske man någon gång i framtiden kommer att uppnå målet att endast den oaberrerade individen kan erhålla och åtnjuta medborgarrätt. Detta är önskvärda mål som skulle medföra en avsevärd ökning av människans förmåga att överleva och vara lycklig."

Från "Keeping Scientology working", som är en mycket viktig skrift som läses på samtliga kurser förutom rena nybörjarkurser:

"...jag kan inte se att folkliga åtgärder, självförsakelse och demokrati har gjort något alls för mänskligheten, förutom att pressa den ännu längre ner i dyn. I dagsläget hyllar den folkliga smaken degenererade romaner, självförsakelse har fyllt sydostasiens djungler med avgudastatyer och lik, och demokrati har givit oss inflation och inkomstskatt."

Upp


För jämställdhet mellan män och kvinnor?

Hubbard har skrivit att kvinnor främst bör vårda barn och familj. Men i praktiken tycker jag inte att det var någon större diskriminering av kvinnor när det gällde själva arbetet. Många chefer är kvinnor. Ålder eller nationalitet spelar heller inte så stor roll. En människa anses ju vara en andevarelse, och kroppen mindre viktig. Detta gällde så länge du satsade allt för scientologin. Ville du ta ledigt för att ägna dig åt barn och familj uppskattades detta dock inte särskilt mycket.

Upp


Har man några ungdomsgrupper?

Ingen speciell ungdomsverksamhet, förutom några enstaka studiekurser som riktas till barn. Ungdomar under 18 fick delta i samma kurser som vuxna, om de hade målsmans tillstånd. Dock finns Föreningen Aktiva Studier, som bl.a. har kurser i studieteknik enligt Hubbards metod (och som nuförtiden även driver en grundskola i Stockholm, Studemaskolan).

Upp


Vilka samhällsproblem är viktigast?

Psykiatrins inflytande, droger, kriminalitet, studiesvårigheter.

Upp


Uppmuntrar församlingen sina medlemmar att engagera sig i dessa frågor?

Ja, men företrädesvis inom rörelsens egna aktivistgrupper, som Kommitten för mänskliga rättigheter (bekämpar psykiatrin), Narconon (drogavvänjning med scientologimetoder), Föreningen aktiva studier (lär ut och propagerar för Hubbards studiemetod) m.fl.

Upp


Vilka insatser gör församlingen för dem som har det svårt (fattiga utslagna, missbrukare, flyktingar)?

Narconon arbetar med drogavvänjning (och rekryterar också många av sina klienter till scientologikyrkan).

Ibland gör man små välgörenhetsprojekt, men då utnyttjar man det till fullo för PR-syften.

För övrigt är utslagna inte någon intressant grupp. Man anser att de kräver stora resurser för att rehabiliteras, utan att själv kunna bidra med så mycket. Människor anses själva ha skulden om de hamnat i problem. Man vänder sig hellre till redan väletablerade personer ("make the able more able") som kan betala för sig eller arbeta inom rörelsen. "Sympati" är ett negativt laddat ord inom scientologin.

Upp


Är man för eller emot något särskilt politiskt parti?

Inte officiellt. Målsättningen är att scientologin ska ta över världen, direkt eller indirekt genom att påverka dem som styr.

Upp


Hur får scientologikyrkan pengar till sin verksamhet?

Främst genom försäljning av böcker, kurser och terapi (auditering).

En stor del av lokalkyrkornas inkomster skickas till de styrande organisationerna i Köpenhamn och USA.

Vi som arbetade inom kyrkan hade inte normala löner, utan fick sådär 100-200 kr i veckan. Man hade ett extraknäck vid sidan om för att kunna försörja sig. Det som var moroten var att man fick en del kurser.

Upp


Vad kostar kurserna?

Nybörjarböcker och -kurser är billiga, från ca. 300 kr för en kurs. Senare kurser kan kosta 10 000 kr styck eller mera. När du hållit på ett tag måste du åka till Köpenhamn eller USA för att göra de mest avancerade kurserna och terapinivåerna. Terapin i USA kan kosta 4000-9000 kr per timme! För att komma upp till scientologins högsta nivå kan du räkna med en totalkostnad på över 4 miljoner kr (enligt deras prislista från dec 2000).

För detaljerade beskrivningar av kurser och priser, se Bron till total frihet

Upp


Hur fick du råd med kurserna?

Jag hade en del pengar på banken när jag började. Senare tog jag även lån och använde pengarna till kurser och auditering. Det gjorde nästan alla scientologer jag kände. Idag tycker jag att det var helt vansinnigt, men när nästan alla man umgås med gör en viss grej så blir det så "normalt" på något sätt, så man reagerar inte på det längre. En del personer lånade faktiskt upp till 2-3 miljoner!

Upp


Den där historien med rymdkejsaren... tror scientologerna verkligen på det?

Japp. Men kom ihåg att många medlemmar inte känner till den historien, för de har ännu inte kommit till den nivå där den avslöjas. Först måste man göra en massa andra kurser och terapi-steg, och alltihop är ganska dyrt. Och de som har kommit så långt att de gjort "OT 3"-kursen, där Xenu-historien ingår, måste lova att aldrig någonsin säga något om det till obehöriga. Nu har ju en hel del av dem som gjort även de högsta kurserna senare hoppat av scientologin, och därför har innehållet i dessa kurser ändå blivit känt, särskilt genom internet.

Att detta verkligen är scientologernas hemliga material är rätt självklart: scientologikyrkan har ju vid upprepade tillfällen stämt personer som publicerat dessa texter för upphovsrättsintrång.

Naturligtvis håller inte Xenu vetenskapligt (hur många rymdplan skulle det t.ex. krävts för att frakta många miljarder personer till jorden, hur skulle de få plats att landa, hur kunde de landa på Hawaii som inte ens existerade för 75 miljoner år sedan, osv osv) Men sådana invändningar finns ju mot de flesta religioners berättelser, och det hindrar inte människor från att tro.

För att läsa citat ur originaltexten om Xenu, gå till The Fishman Affidavit (en fullt laglig hemsida som godkänts av holländsk domstol)

Upp


Hur kom du i kontakt med scientologikyrkan?

Sommaren 1981 blev jag tillfrågad av en kille på Drottninggatan i Stockholm om jag ville göra ett personlighetstest. Då var jag 18 och hade just gått ut gymnasiet. Jag hade hört ryktas om att detta var scientologerna, men visste egentligen inte så mycket om vad de stod för, bara att de var "konstiga". Så jag hängde med för att se vad det var för typer, eftersom jag var rätt nyfiken av mig. När jag avslutat personlighetstestet fick jag snacka mer med killen, som ville att jag skulle göra en kurs hos dem. Det tänkte jag inte göra, men jag tyckte att han verkade oväntat normal och trevlig, antagligen mer normal än en del av mina kompisar...

Så jag köpte ändå en rätt billig bok, "Dianetik", för att se mer om vad de sysslade med. Den gick ut på att alla mänskliga problem, såväl mentala som kroppsliga, beror på undermedvetna minnen som 'spelats in' vid upplevelser av smärta och sänkt medvetandenivå, och som kan komma tillbaka och störa vårt normala tillstånd. Och då blir vi upprörda, elaka, sjuka, deprimerade o.s.v. Med hjälp av Dianetik-metoden påstods man enkelt kunna hitta och bli av med dessa störningar (aberrationer), och då skulle man bli Clear. En Clear var friskare, lyckligare, betydligt mer intelligent, få perfekt minne, m.m. Inga blygsamma påståenden precis!

Scientologerna fortsatte att kontakta mig, och efter några månader gjorde jag ett par av deras nybörjarkurser. Jag läste också fler böcker, som presenterade scientologins andliga sida. De menar att en människa egentligen är en odödlig andlig varelse (de brukar använda ordet thetan). Visserligen bor vi nu i kroppar, men det är bara på grund av att vi är för okunniga om våra egentliga krafter och om de bojor som binder oss till kropparna. En viktig målsättning med scientologin är att befria oss från tvånget att vara beroende av kroppar, och istället kunna verka fritt som ande, och göra saker med tankekraft (ett tillstånd som kallas operating thetan, OT). När vi dör, så är det bara kroppen som dör, medan vi som andar flyttar vidare till en ny liten kropp. Jag var i början skeptisk mot scientologin, och tyckte att jag bara skulle testa lite på skoj, men ju mer jag umgicks med dem, desto mer drogs jag med. Det som verkligen fick mig fast tror jag var när jag under scientologi-terapi (auditering) upplevde att jag kom ihåg händelser från ett tidigare liv. Det var enormt fascinerande.

Jag fortsatte med mera kurser och auditering, och i december 1982 började jag arbeta på scientologikyrkan i Stockholm. Där var jag aktiv till 1985, och sedan mer passiv anhängare till ca. 1995.

Upp


Vilken uppgift hade du i församlingen?

Olika, men mest skötte jag post, telex och statistikrapportering till våra chefer i Köpenhamn och USA. Det sista jobbet jag hade var som assistent åt chefen i Stockholm, hämtade information åt honom, kollade hur det gick med olika projekt o.dyl.

Upp


Vad var roligast och vad var tråkigast i ditt arbete?

Roligast var att vi kände oss speciella, vi skulle sprida scientologin och därmed rädda världen. Det kändes som om man gjorde något väldigt viktigt, var en av de få som tog ansvar för jorden.

Tråkigast var att alltid oroa sig - om något gick snett fick man alltid skulden, även om det berodde på omständigheter som man inte kunde styra över. T.ex. om du kom försent på morgonen för att det blivit stopp i tunnelbanan, så fick du ändå skäll, för du borde ha varit tillräckligt förutseende att inte ha åkt med den. Man var också rädd för att säga något kritiskt om verksamheten, eftersom detta kunde tas som att man motarbetade scientologin och hade onda avsikter.

Upp


När under din tid som scientolog fick du reda på historien om Xenu?

Egentligen inte alls. Du måste göra minst ett femtontal olika kurser och auditeringsnivåer innan du får göra OT 3, som är den nivå där Xenu-historien ges. Jag hade inte kommit så långt (inte tillräckligt med pengar). Och de personer som gjort OT 3 får absolut inte berätta något för oinvigda (det sägs att personer som inte förberetts på rätt sätt kan bli sjuka och till och med dö om de får höra om detta i förtid). Nu har visserligen berättelsen publicerats i kritiska böcker och tidningsartiklar sedan 80-talet minst, men eftersom jag aldrig läste sådana så... Jag fick först reda på den när jag hittade den på nätet 1995.

Upp


Hur reagerade du när du hörde den?

Rymdinslaget var egentligen inget nytt, för det finns en massa sådant även i scientologernas icke-hemliga material. Det är kanske inget man visar upp för nybörjare, men ändå får man ganska snart höra talas om det. Om man accepterar tanken på tidigare liv, så ligger det rätt nära till hands att tänka sig att man även skulle ha kunnat leva på andra planeter.

Det jag snarare blev upprörd över när jag läste den, var att det var en så pass dålig historia. Kom ihåg att OT 3 marknadsförs inom scientologin som något otroligt häftigt, där du äntligen ska få lära dig att förstå många av mänsklighetens problem. Det påstås vara enormt viktigt att göra denna nivå, kosta vad det kosta vill, annars går man en sorglig framtid till mötes som andlig varelse. Dessutom sades den ju vara direkt farlig, om den inte gjordes på rätt sätt. Men jag fick inte ens snuva... :-)

Upp


Varför lämnade du scientologin?

Under flera år tvivlade jag av och till på scientologin, men trodde att det berodde på brister hos mig själv. Det var när jag av en tillfällighet hittade kritisk information om scientologin på internet 1995 som bitarna föll på plats, och jag började förstå vilken oetisk rörelse jag var inblandad i.

En annan sak som senare övertygat mig ännu mer om scientologins baksidor, har varit att träffa en del av de personer som scientologerna kallar fiender (dvs. personer som sagt negativa saker om scientologin, t.ex. i TV). Enligt scientologikyrkan så är alla som klagar på dem elaka, opålitliga, kriminella typer. Man fick höra en massa skräckhistorier om vilka vidriga personer det var. Nu har jag träffat några av dem, både från Sverige och andra länder, och de flesta har varit trevliga och sympatiska människor. Men jag antar att de som är scientologer nuförtiden får höra skräckhistorier om hur hemsk jag är... ;-)

Upp


Vad tycker du om religioner nu?

Jag är inte medlem av någon organiserad religion, men ser inget fel i att söka svar på livets frågor. Dock tycker jag att etiketter är mindre viktiga än innehållet. Det som frammanar rädsla, hat, girighet och maktlystnad hos människor är knappast en andligt utvecklande väg, oavsett hur mycket det kallas "kyrka". Andligt tycker jag att allt är som ökar människors medkänsla, kärlek och omtanke om andra levande varelser. Det kan hittas inom religioner, men lika ofta på helt andra ställen.

Upp


Har aldrig medlemmarna tänkt på risker för mindcontrol?

Jag tror att många inte är medvetna om hur lättpåverkade människor kan vara. De flesta har säkert hört talas om "hjärntvätt", och tänker då på krigsfångar som torteras eller någon sorts djävulska predikanter i kåpor, och verkligheten kan vara helt annorlunda. De som rekryterar folk till sekter är ofta mycket trevliga, kan verka framgångsrika och "vanliga". Långt ifrån alla sekter är religiösa - det kan röra sig om politik eller försäljningsorganisationer ("pyramidspel") som fungerar på ett sektliknande sätt.

Jag tror påverkan är ett glidande begrepp, där sekterna finns på en extrem nivå. Men även sådana vardagliga saker som reklam eller kompistryck kan påverka människor att göra saker som i efterhand visar sig inte vara så smarta. De flesta människor är nog ganska flexibla, och kan anpassa sig till olika omgivningar. Man kan ju t.ex. flytta till ett främmande land och lära sig någorlunda att leva i en helt annan kultur. Det är heller knappast ovanligt att en människa längtar efter samhörighet, och att vilja lösa sina problem, eller att sträva efter att göra något stort och viktigt av sitt liv. Dessa mänskliga drag utnyttjar sekterna på ett utstuderat sätt. Oftast går man ju inte raka spåret in från gatan och börjar dyrka Hubbard eller Hitler, utan man släpper gradvis kontakten med sin gamla miljö och umgås mer och mer med sektfolket. Till slut verkar även de mest underliga inslag i sekten ganska normala, för alla man har omkring sig tänker på samma sätt.

Naturligtvis funkar inte sekternas kontroll över medlemmarna perfekt - de flesta som går med kommer förr eller senare till en punkt där de börjar ifrågasätta vad de håller på med. Just därför är det väldigt värdefullt om den som har en släkting eller kompis i en sekt försöker att hålla kvar kontakten med dem, för en vacker dag kan de ändå börja inse att de är inblandade i något skumt, och då blir det lättare för dem att sluta om de har kontakter kvar i världen utanför sekten.

Det är nog mycket bra att försöka lära sig lite om hur människor kan påverkas, för ju mer förberedd man är, desto lättare kan man genomskåda det.

Upp


Den som går på sånt måste väl vara dum i huvudet?

Det får man väl tycka om man vill... Fast faktum kvarstår att det finns ett antal personer som gått med i ökända sekter som bevisligen inte varit korkade. Det finns t.ex. scientologer som är läkare, advokater, dataingenjörer, företagsledare o.s.v. och samtidigt tror på Xenu-historien. Den japanska Aum Shinrikyo-sekten som låg bakom terrordådet med giftgas i Tokyos tunnelbana hade flera skickliga vetenskapsmän som medlemmar. "Moonies" (Enighetskyrkan) äger i dag ett affärsimperium med bl.a. den ärevördiga nyhetsbyrån UPI.

Hur detta kan komma sig kan jag bara spekulera över, men jag tror att det har att göra med att sekterna oftast använder känslomässiga metoder för att påverka. Du lockas av önskedrömmar, kärlek, lojalitet och känslan av att gå upp i något större än dig själv. Samtidigt avskräcks du från att ifrågasätta läran och ledaren genom att olika hotbilder målas upp om vilka hemska saker som kommer att inträffa om du avviker från "den rätta vägen". Även intelligenta människor har känslor, och påverkas av dem.

En smart person blir snarast en bättre sektmedlem, eftersom de är duktigare och mer fantasirika när det gäller att övertyga både sig själv och andra om hur bra läran är...

Upp


Man måste väl ha rätt att tro vad man vill?

Absolut. Och vem kan stoppa dig från att tro att Gud är en rosa elefant, om du verkligen vill det? Det svåra är var man ska dra gränsen för hur man får utöva sin tro i praktiken. Även om många länder har religions- och åsiktsfrihet när det gäller vad man får tro på, så har alla länder någon form av begränsningar för hur folk får uppföra sig. I Sverige kan du t.ex. inte slå ihjäl någon och ursäkta dig med att människooffer ingår i din religion, du hamnar i fängelse ändå. (Även i länder där du under särskilda omständigheter får döda någon i en viss religions namn, så får du i allmänhet inte utöva vilka andra religioner som helst.)

Det hela blir en fråga om värderingar. Visst kan man säga att det är en fråga om lagar, att alla måste följa lagen. Men även de lagar som stiftas i ett samhälle beror på värderingar, och förändras över tiden.

När det gäller både scientologin och alla andra livsåskådningar och politiska ideologier, så är min personliga åsikt att man ska få tro vad man vill, men man kan inte kräva att andra människor ska acceptera allt man tror på. Man kan heller inte kräva att få bryta mot samhällets lagar. Dessutom tror jag inte på att man kan kräva respekt från andra människor - man kan bara uppföra sig på ett sånt sätt att det inbjuder till respekt, genom att stå för det man säger och anstränga sig att leva upp till sina egna ideal. Ju högre dessa ideal är, och ju mer storstilade påståenden man kommer med om hur bra ens egen lära är, desto mer får man räkna med att bli granskad och kritiserad om man gör fel. Är man sedan rädd för att ha en öppen diskussion och försöker tysta kritiker, så tyder det väl mest på att man innerst inne är rädd för att ens egna argument inte håller...

Upp


Vad skulle du råda andra som funderar på att söka sig till en sekt?

Jag tror knappast att någon tänker "nu ska jag gå med i en sekt". Man råkar träffa några människor som är väldigt vänliga, och diskuterar en massa intressanta saker. Ifall någon kompis eller släkting försöker varna en, så tycker man bara att de överdriver, för de här nya människorna verkar inte alls som man föreställer sig att galna fanatiker skulle vara.

Då är det viktigt att komma ihåg att den som leder en sekt (stor eller liten) måste ha en viss utstrålning och karisma för att få trogna anhängare. Om han/hon verkar urtrist, korkad eller elak så lockas inte folk till läran och det uppstår aldrig någon sekt. Vidare väljs de som ska värva nya medlemmar till sekter ofta ut just för att de är extra bra på att snacka med folk. Det är inte fel att vara försiktig om någon vill att du ska hänga med på ett föredrag, bibelmöte, politiskt möte, kanske en udda kurs eller ett försäljningsparty, och samtidigt t.ex.:

Det behöver ju inte alls vara en manipulativ sekt, men om de verkligen har rent mjöl i påsen så tål de att man kollar upp dem lite innan man går med. (Man kan t.ex. fråga sin omgivning om de hört talas om dem. Man kan leta på biblioteket och internet. Man kan ringa föreningen FRI (08-709 00 77) och höra om de känner till gruppen.)

En annan varningssignal som inte är så ovanlig nuförtiden: Gruppens ledare varnar för sekter och oseriösa grupper (ofta med exempel på konkurrerande grupper) och säger att den egna gruppen däremot minsann inte är någon sådan sekt. Låter ju bra - men se upp! Det finns vad jag känner till inte någon manipulativ sekt som själva säger "vi är en sekt!", så att någon säger "vi är ingen sekt" bevisar överhuvudtaget ingenting alls. Fundera över varför gruppen är orolig för att bli kallad sekt. Finns det en eller ett fåtal enväldiga ledare? Verkar medlemmarna extra angelägna om att vara ledaren/ledarna till lags? Får du känslan av att det finns vissa frågor man undviker att svara på eller vissa ämnen som inte får diskuteras?

En grupp som verkligen vill dig väl kommer inte att begära att du slutar träffa dina vänner eller din familj, att du ger gruppen mer pengar än du har råd med, eller att du begår någon brottslig eller oetisk handling. Den kommer inte att förbjuda dig att kritisera gruppen eller dess ledare. Den bestämmer inte vad du får läsa eller vem du får prata med. Den kräver inte att du gör saker du mår fysiskt eller psykiskt dåligt av. Och den kommer att respektera dig som en individ med rätt att tänka själv.

Läs gärna denna tänkvärda artikel av Steven Hassan och Lama Surya Das: Spiritual Responsibility: Avoiding Abuses and Pitfalls Along the Path

Upp