Denna sida hålls inte uppdaterad
Scientologi till vardags - välkommen INNEHÅLL - VAD ÄR SCIENTOLOGI? - DE HEMLIGA SKRIFTERNA
FAQ - VARFÖR DOG LISA? - FRONTGRUPPERNA
GLÖM INTE ATT SKRATTA! - LÄNKAR - Sök
svensk flagga på svenska  rekommendation rekommenderas!   scientologers egna sidor  smiley kul!  annan åsikt annan åsikt!
DENNA SIDA INNEHÅLLER KRITISKA ÅSIKTER OM SCIENTOLOGIN OCH NÄRLIGGANDE ÄMNEN. SCIENTOLOGI ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. DENNA SIDA HAR INGEN ANKNYTNING TILL RTC ELLER RTC:S LICENSTAGARE.

Bron till total frihet 2
- fortsatt beskrivning av scientologins kurser

av Catarina Pamnell

Priser hämtade från "Take your next step on the route to total freedom now - your guide to Scientology services", Church of Scientology International, 2000


Utvidgade grader

Auditering som skall stärka preclearns förmågor på några viktiga områden. (De kallas utvidgade grader, för att de började som ganska korta auditeringsprocesser kallade grader, som senare utvidgades med fler auditeringsprocesser för varje grad.) Det finns sex grader:

ARC straightwire - består av processer som skall förbättra förmågan att återkalla minnesbilder, bl.a. skall man komma ihåg trevliga händelser man varit med om. Skall ge som slutresultat att man känner sig säker på att inte bli sämre (så att säga att förfallet har avstannat).

Grad 0 - processer som skall förbättra kommunikationsförmågan, och ge en förmågan att kommunicera med vem som helst om vad som helst.

Grad I - skall ge en förmågan att varsebli orsaken till problem och få dem att försvinna (dvs. inte längre uppfatta dem som problem)

Grad II - skall ge en lättnader från livets lidanden och fientligheter, genom processer som bland annat tar upp allt ont man själv gjort gentemot andra, liksom vad andra gjort mot en själv, vad man sett andra göra mot andra, och vad ont man gjort mot sig själv.

Grad III - skall ge en frihet från upprördheter i det förflutna och förmågan att se framåt

Grad IV - skall befria en från fixa ideer och vanor

Kostnad: ca 145 200 kr med paketrabatt när 150 h betalas samtidigt (varje 12,5 h kostar annars 17 600 kr)  Tid: 150 h auditering (kan variera mycket)Nya Erans Dianetik Så nu ska man alltså vara fri från problem, lidanden och fixa ideer, och kan dessutom kommunicera utan hämningar (den som undrar om scientologer verkligen uppnår dessa saker bör nog först prova att snacka med scientologer om känsliga ting. Själv tycker jag att om man nu inte besväras av problem och fientligheter så borde man inte vara så extremt överkänslig för kritik av rörelsen, och med fri kommunikationsförmåga borde det inte vara särskilt svårt att diskutera med motståndare. Nåja, någon aktiv scientolog kanske kan förklara hur det hänger ihop...)

Nu är det dags att ta itu med det reaktiva sinnet, den undermedvetna avdelning där störande minnen samlas och förpestar vårt liv. Detta görs genom Nya Erans Dianetik (NED), som är en vidareutveckling av den dianetikmetod som Hubbard först beskrev 1950 i boken Dianetik - hur tanken påverkar kroppen.

Kostnad: ca 114 400 kr med paketrabatt när 100 h betalas samtidigt  Tid: 100 h auditering (kan variera mycket)CLEAR Nu har du vanligen uppnått ett mycket efterlängtat steg - tillståndet Clear. Det innebär att du helt blivit av med det reaktiva sinnet, och inte längre har några undermedvetna hämningar som kan hindra dig från att vara dig själv. Du är frisk och lycklig, och kan utnyttja din fulla potential. Du står på en nivå långt utöver en normal människa. (Så säger iallafall Hubbard. Det är inte säkert att de normala människorna märker det, men så är de också på en alltför låg medvetenhetsnivå.) Innan det utannonseras att du blivit Clear går du igenom ett speciellt auditeringssteg, Clear Certainty Rundown, och direkt därefter ett kort och enkelt steg som kallas Sunshine Rundown som soloauditeras (personen följer skrivna instruktioner utan hjälp av någon annan person som auditör). Inte alla blir övertygade om att de uppnått tillståndet Clear efter NED, och då finns det alternativa steg som de får göra (Power, Power Plus och Clearing Course)

Kostnad: 8 800 kr  Tid: 5 h auditering Clear Certainty Rundown, 1 dag soloauditering Sunshine RundownEfter Clear Hurra, hurra, nu är du äntligen Clear, som du drömt om sedan du började med scientologin. Men tyvärr räcker det inte med det. Det är nämligen så att nu när du är Clear, så sägs det att du befinner dig i överhängande fara! Om du inte fortsätter med nästa nivå å det snaraste så kan vilka hemskheter som helst inträffa! De avancerade nivåer du nu ska fortsätta med är hemliga, så du får inte veta riktigt vad de går ut på. Men först måste du göra vissa förberedelser. Om du inte redan gjort det, så bör du nu lämpligen göra några auditörskurser, för på de avancerade nivåerna måste du kunna auditera dig själv.


Akademi-startpaketet

Här gör du kurser som förbereder för auditörsutbildning.

Studerandehatten - kursen där du lär dig Hubbards speciella studiemetod, som används på alla scientologikurser. Du lär dig bl.a. att det finns tre hinder för studier, missförstådda ord i materialet, "brist på massa" (materialet är för abstrakt) och för brant gradient (att gå för fort fram och hoppa över nödvändiga steg). Och du lär dig att råda bot på detta genom t.ex. nio olika mer eller mindre intrikata metoder att leta upp ord du inte fullt förstår, inklusive genom användande av "lögndetektorn", e-metern. Du lär dig ingående hantera en ordbok. Vidare lär du dig att göra teorin mer påtaglig genom att bygga lermodeller av det som studeras, och diverse andra övningar.

Professionella TR-kursen - liknande TR-övningar som i inledande kurser, men mer teori och tuffare utförande

Upper Indoc TRs - övningar där du ska lära dig kontrollera andra personer både fysiskt och med kommunikation, och med intentionens kraft. Innehåller berömda övningar som att skrika order åt ett askfat. Du övar att få din vilja igenom oavsett motstånd.

E-meterkursen - här lär du dig använda e-metern. Den är en relativt enkel hudresistansmätare som av scientologer anses kunna ge en uppfattning av människors mentala tillstånd, som antyder vilka frågor som bör tas upp på auditeringen och om personen gör framsteg eller inte.

Metod Ett-kursen - du lär dig en metod att spåra missförstådda ord med hjälp av e-metern, och ska hitta vilka ord du missförstått i ditt förflutna och klara upp deras betydelse. Anses rehabilitera din tidigare skolgång eller utbildning.

Kostnad: 58 579 kr inkl. kursmaterial och en Quantum e-meter (paketpris)  Tid: 9,5 veckor full tid (40 h per vecka)Akademinivå-paketet

Akademinivå 0 - IV - du lär dig hur man auditerar en annan person på Utvidgade grader (se ovan). När du avslutat alla delarna av kursen kallas du Klass IV-auditör.

Kurs i Nya Erans Dianetik - du ska lära dig auditera en person till tillståndet Clear (eller frisk och lycklig), och bli Klass V-auditör.

Kostnad: ca 86 354 kr inkl. kursmaterial (paketpris)  Tid: 10 veckor full tidPraktik

Klass IV-internship - en sorts praktik där du ska öva dina auditörsfärdigheter.

Klass V-internship - mera praktik.

Kostnad: 12 816 kr (kursmaterial tillkommer)  Tid: 9 veckor full tidSolo-auditör

Nu har du varit duktig (fast du kanske inte gjorde samtliga kurser ovan ännu, utan nöjde dig med att göra till och med Klass 0-auditör, och gör resten senare). Dags att göra kursen som förbereder dig för de hemliga, avancerade nivåerna.

Solo-auditörskursen del ett - innehåller alla teoretiska grunderna för solo-auditering

Solo-auditörskursen del två - och här är praktiska övningar. Nu har du också nått gränsen för vad du kan göra i scientologiväg hemma i Sverige. För att göra del två, och alla de nivåer som följer, måste du åka till en högre organisation t.ex. i Köpenhamn eller i USA.

Kostnad: del ett: 18 248 kr, del två: 13 700 kr (kursmaterial tillkommer)  Tid: 6 veckor (del ett) plus 3 dagar (del två) full tidInbjudan till OT-nivåer Nu står du på tröskeln till nivåerna som skall förvandla dig till en Operating Thetan, OT. Det är en andlig varelse som kan leva och verka utan att vara beroende av fysiska saker som en kropp. Häftigt! Men först måste du bli godkänd som OT-aspirant. Följande steg görs på Advanced Organization Saint Hill Europe i Köpenhamn. Du kan också välja att åka t.ex. till England. Eller t.o.m. till Flag Service Organization i USA men då får du räkna med ca 30 procent högre priser.

OT Preparations - auditering som förbereder för högre nivåer. Bl.a. gås din tidigare auditering igenom och man kollar att inget har missats.

OT Eligibility - man kollar att du inte är någon ful fisk, utan kvalificerar för att få ta del av universums hemligheter. Ingående utfrågning om de intimaste detaljer i ditt liv, så kallad security check (liknande kontroller kan göras vid flera andra tillfällen).

Kostnad: ca 117 000 kr (paketpris för 50 h, annars 39 000 kr per 12,5 timmar)  Tid: 50 h auditering (kan variera)

Nu är du redo för scientologins mäktigaste nivåer, men för att hålla spänningen vid liv ska vi först titta på diverse specialsteg