Denna sida hålls inte uppdaterad
Scientologi till vardags - välkommen INNEHÅLL - VAD ÄR SCIENTOLOGI? - DE HEMLIGA SKRIFTERNA
FAQ - VARFÖR DOG LISA? - FRONTGRUPPERNA
GLÖM INTE ATT SKRATTA! - LÄNKAR - Sök
svensk flagga på svenska  rekommendation rekommenderas!   scientologers egna sidor  smiley kul!  annan åsikt annan åsikt!
DENNA SIDA INNEHÅLLER KRITISKA ÅSIKTER OM SCIENTOLOGIN OCH NÄRLIGGANDE ÄMNEN. SCIENTOLOGI ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER. DENNA SIDA HAR INGEN ANKNYTNING TILL RTC ELLER RTC:S LICENSTAGARE.

Bron till total frihet
- en beskrivning av scientologins kurser, och vad de kostar

av Catarina Pamnell


Att bli fri(?) med scientologi Så vad är då scientologins metoder för att en person ska nå andlig frihet? På följande sidor ska jag försöka ge en kort beskrivning av de olika stegen. Först några förklaringar:
STUDIER

Det finns kurser, där man studerar scientologins material i form av böcker, andra skrifter, bandföreläsningar och instruktionsfilmer. Studierna sker i individuell takt. Varje student får en skriftlig studieplan, som kallas check sheet eller kontrollblad, där det finns angivet exakt vilka material som ska studeras och i vilken ordning. Dessutom står där vilka praktiska övningar som skall göras. Det finns ingen lärare i traditionell mening på en scientologikurs, däremot en kursledare som håller ordning på studenterna, är ansvarig för att de kommer framåt på studieplanen, och jagar på studenterna att studera mer och snabbare. Om en student har frågor angående det de lär sig på kursen ska kursledaren inte svara, utan hänvisa studenten till det officiella studiematerialet. Studieproblem löses i första hand med att leta upp ord i materialet som studenten inte fullt förstått, eftersom missförstådda ord enligt Hubbard var den enda orsaken till att någon ger upp sina studier.

Du gör upp ett schema över hur mycket du kan studera per vecka. Många studerar varje kväll och någon dag i helgen. Sedan förväntas du följa schemat, och skall be om lov i förväg om du behöver vara ledig. Du skall passa tider och följa kursledarens anvisningar. Ofta jobbar man tillsammans två och två med övningarna, så även om du studerar i egen takt har du en hel del kontakt med övriga studenter, och man försöker hjälpa varandra.

Hela tiden du studerar för du statistiker, student points. Du räknar poäng t.ex. för varje sida du läser i en bok, varje ord du slår upp, varje övning du gör. Poängen räknar du ihop vid dagens slut och rapporterar till kursledaren, och varje torsdag räknas veckans poäng ihop. Helst skall du se till att få fler poäng än veckan innan. Efter kurspassets slut har kursledaren en kort samling, där den som är nöjd med något de gjort under dagen gärna får berätta (att uttala klagomål är däremot inte accepterat). En gång i veckan kan man också ha en samling där de som avslutat en kurs applåderas och får diplom.

När du studerat allt kursmaterial och blivit godkänd på alla praktiska övningar gör du eventuellt en mycket kortfattad skrivning. Sedan får du skriva under på att du är nöjd med kursen, och ombeds skriva en framgångsberättelse (success story) där du talar om vad du fått ut av kursen. Om allt verkar frid och fröjd skickas du genast att fortsätta på nästa kurs, alternativt skickas till försäljningsavdelningen där de försöker få dig att köpa fler kurser.

AUDITERING

Det finns också auditering, "andlig vägledning". Detta är en sorts terapiprocedur, där den som ska bli andligt upplyst (preclear) ges noggrant bestämda frågor eller uppgifter av en terapihandledare, auditör. Frågorna eller uppgifterna (kallas också processer) anses hjälpa preclearn att få syn på och komma till klarhet över saker som hindrar honom/henne i livet. Auditören anses behövas som stöd för att hjälpa preclearn hitta problemområden och tackla dem, även om de kan kännas jobbiga. En auditör har gjort scientologiutbildning för den auditeringsnivå han utför (ett par veckor - flera månaders kurs beroende på nivå), däremot behöver han inte ha (och har oftast inte) någon annan terapeut- eller vårdutbildning.

Preclearn och auditören sitter tillsammans, vanligen i ett enskilt litet rum för att inte bli störda. Oftast används en sorts enkel lögndetektorliknande maskin, en e-meter, för att försöka leta upp känsliga områden som preclearn har problem med. I rummet finns ett skrivbord el. dyl. som e-metern står på. Auditören sitter på ena sidan bordet, närmast dörren, och preclearn sitter mittemot, så att han inte kan se visaren på e-metern eller läsa auditörens papper. Allt som sker och sägs under auditeringen noteras noga av auditören, och redogörelsen lämnas till en case supervisor (fallövervakare) som läser anteckningarna och beslutar vilka processer som skall användas härnäst. Anteckningarna sparas för framtiden i en preclear (pc) folder.

Auditerings-sessionen pågår inte någon bestämd tidsrymd, utan tills preclearn verkar glad och tycker sig ha fått någon ny insikt om sig själv eller livet. Varje process har också något visst angivet slutmål som ska uppnås. Om sessionen drar ut på tiden kan man ta en kort rast för lite mat o.s.v. men preclearn får inte själv bestämma när sessionen skall avslutas, det styr auditören (det är därför han alltid sitter närmast dörren, så han kan stoppa en preclear som försöker gå ut när auditören inte tycker det är lämpligt).

När auditören tycker att en session är klar får preclearn gå till en examinator, en annan person som kollar att preclearn verkar glad och får "rätt" sorts utslag när han håller i e-metern. Om preclearn verkar missnöjd på något sätt eller e-metern visar "fel" utslag kan man anta att något inte var så bra med sessionen, kanske auditören gjort några misstag som måste rättas till. Kan auditören inte reda ut problemet själv så får han instruktioner från fallövervakaren om vad som skall göras. Det kan också hända att en högre utbildad auditör måste ta över. Givetvis får preclearn betala för detta.

En hel auditeringsnivå, t.ex. "Grad 0" tar i allmänhet flera sessioner att genomföra, med en rad olika frågor som gås igenom. När preclearn till slut tycker sig ha uppnått slutmålet med nivån (som exempelvis för Grad 0 är "förmågan att kommunicera med vem som helst om vad som helst") så får preclearn gå till examinatorn och bli kollad. Han får skriva under på (attestera) att han är nöjd med resultatet, och ombeds skriva en framgångsberättelse (success story) om vilka bra saker han uppnått på denna auditeringsnivå. Bra success stories brukar sättas upp på anslagstavlan, läsas högt på möten, publiceras i scientologitidningar, m.m.

Sedan fortsätter preclearn omgående med nästa nivå eller kurs, om han redan har betalat in för det. Annars skickas han genast till försäljningsavdelningen för att köpa fler kurser.

PRISER

Priserna som anges här för de olika kurserna och auditeringsstegen har uppdaterats 2001-01-22, eftersom en vänlig själ sänt mig en broschyr från december 2000 med officiella priser från scientologikyrkan. ("Take your next step on the route to total freedom now - your guide to Scientology services", Church of Scientology International, 2000) Tidigare har jag på denna sida uppskattat priserna så gott jag kunde utifrån spridda uppgifter i olika scientologitidningar, men nu bygger de alltså på en aktuellare prislista och är mer korrekta.

De angivna priserna är rabattpriset för livstidsmedlemmar i International Associations of Scientologists. Livstidsmedlemskapet kostar ca. 28 000 kr. Den som ej är livstidsmedlem betalar 20 procent högre pris på kurserna. Vidare förekommer det ofta olika rabatterade paketpriser när man köper flera kurser samtidigt. Har använt paketpris där det varit lämpligt, dock ändras dessa specialerbjudanden ofta.

Förutom kursavgifter tillkommer åtskilliga tusen kr för scientologiböcker, kassettband och annat kursmaterial (ibland köper du kurspaket där böcker ingår, i så fall har jag angett detta). En del material finns tillgängligt i kursrummets bibliotek, men i princip skall du inhandla egna exemplar också.

Kurslängderna är hämtade från boken What is Scientology (1993, New Era Publications, Köpenhamn) och kan i praktiken variera kraftigt från person till person. Särskilt tidsåtgången för auditeringen varierar väldigt mycket. Eftersom man betalar per timme kan totalsumman bli både mindre, eller mycket större, beroende på hur snabbt det går för en individ.

Tack till hedersscientologen Tobbe för diverse rättelser i följande avsnitt!

The Bridge to Total Freedom - scientologernas egen beskrivning av sin väg till frälsning hittar du här.

Gå vidare och läs om scientologens första steg