Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

BERÖMDA PERSONER

Det kan vara trösterikt att identifiera sig med andra som har liknande svårigheter som sig själv. Några av vår tids största kändisar uppges ha neuropsykiatriska svårigheter. Det finns en hel del namngivna, nu levande, kända personer som man kan hitta på Internet och som uppges ha ADHD/ADD. Jag har inte möjlighet att verifiera sanningshalten i dessa uppgifter men exempel på personer som nämns på webbplatsen One A.D.D. Place är Tom Cruise, Cher, John Lennon, Whoopi Goldberg, Robin Williams, Carl Lewis, Suzanne Somers och Sylvester Stallone. Om du är mer nyfiken kan du hitta fler uppgifter via adressen http://add.about.com/cs/successstories/index.htm

Det finns ett antal historiska personer som ofta omnämns i seriösa sammanhang och antas ha haft neuropsykiatriska problem. Av förklarliga skäl är det lättare att identifiera tics än hyperaktivitet varför flera historiska personer tros ha haft Tourettes syndrom. En av dessa är kejsare Claudius I, mer känd från TV-serien "Jag, Claudius". Han sägs ha haft ett häftigt humör, ryckningar och olika läten för sig. Mozart är en annan person som ofta nämnas i sammanhanget. Han skall ha haft ett tvångsmässigt beteende, olika former av tics och mycket rastlös. Ytterligare historiskt kända personer som tros ha haft Tourettes syndrom är Napoleon, Peter den store och Moliére.

Albert Einstein omnämns ofta i samband med Aspergers syndrom.

UR OLIKA PERSPEKTIV>>>

POSITIVA SIDOR (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

FAMILJEN>>>

KAMRATKONTAKTER>>>

TONÅREN (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

SEXUELLA ÖVERGREPP>>>

NEGATIV UTVECKLING>>>