HEMBYGDSFÖRENINGENS STYRELSE 2017

Anders Åhammar ordförande 0141-407 59 , 0730659555
Gertie Rubin vice ordförande 0728686310
Tommy Löfstedt kassör 0141-407 78, 0725514619
Berit Flyckt sekreterare 0141-410 45 , 0735698373
Rolf Tillgren ledamot 0141-409 60, 0704831322
Birgitta Haag ledamot 0736208457
Håkan Nilsson ledamot 0704831322
Uno Hjelm ledamot 0738393375
Christer Andersson suppleant 0705516845
Hjördis Westerlund suppleant 0738086853

 

 Program och museikommitté: Revisorer:  
Anders Åhammar, sammankallande Gösta Pettersson  
Siw Tillgren Gunilla Persson  
Berit Flyckt Stig Helander, suppl.  
Uno Hjelm    
Håkan Nilsson    
Tommy Löfstedt    
Rolf Tillgren Valberedning:  
Birgitta Haag Siv Tillgren  
Olle Schill Hjördis Westerlund  
Karin Löfstedt    
Berith Hjelm    

 
Ombud till Östergötlands Hembygdsförbund:    
Anders Åhammar    
Uno Hjelm    
     
     
 
 

sidan senast uppdaterad 2017-04-08
ansvarig för hemsidans innehåll: Anders Åhammar anders.ahammar@boremail.com
 
webbdesign: Ann-Christine Andersson. a-c.a@spray.se