ARKIV


  • Har Du något att berätta? Har Du varit med på någon av våra aktiviteter och kanske till och med har bilder att låna ut som vi kan publicera? Välkommen med ditt bidrag!


INNEHÅLL

November 2003 Ruinkullen

Januari 2004
Programfolder

Januari 2004
700-årsjubileet

Juni 2004
Nytt i år

September 2004
Ruinkullen

Oktober 2004
Ruinkullen

November 2004
Ny programpunkt

November 2004
Milstenar

December 2004
Nationaldagsfirande

Juni 2005 Nationaldagsfirande

 

 

 
 
 
 Utställning med anledning av 700-års jubileum 2007

JUNI 2005
Nationaldagsfirande i Borensberg.

Firandet var egentligen planerat att hållas på Bergvallen i första hand, men eftersom inte vädret var särskilt gynnsamt, beslutades  att förlägga evenemanget inomhus, och Sporthallen var inbokad som reservplats. Där samlades alltså, trots regn och kyla, ett par hundra personer, vilket betydde en full sporthall. Programmet kunde genomföras i stort sett som planerat. Hembygdsföreningens ordförande Anders Åhammar hälsade alla välkomna efter en inmarsch av ortens idrottsföreningar med fanor i spetsen och två andra fanbärare från resp. Lions Club och Rotary, ledsagade av var sin dam i Sverige-dräkt.
För musikunderhållningen under flera programpunkter svarade en stor trupp från Motala Ungdomsblåsorkester under ledning av Andreas Rosén. Ulla-Maj Strand och Lennart Ejdersjö sjöng några av Björn Gottliebs ”Blåklintsmelodier”, ackompanjerade av Lars Arvidsson. Ett par dikter ingick också i programmet: ”Hyllning till Borensberg” också av Björn Gottlieb samt en dikt av Gustav E. Andersson ”Ej en vindfläkt stör. . .”.Båda författarna hade rötter i Borensberg. Den som läste var Ingemar Flyckt.
Anders Åhammar höll högtidstalet som innehöll en historisk tillbakablick och en maning att ta vara på allt det värdefulla i vår närhet. Emma Sällin sjöng därefter nationalsången ”Du gamla du fria” a capella.
Det utdelades även ett s k kamratpris från BIF till en förtjänt idrottsman, Jesper Axbom, samt ett minnesstandar till Bruno Nellfur som slutar sin anställning som vaktmästare på Bergvallen. Han fick dessutom många berömmande ord av utdelaren Bengt Andersson.
Kvällen avslutades unisont med ”Östgötasången.”

DECEMBER 2004
Nationaldagsfirande
Hembygdsföreningens nya program för år 2005 är nu klart. Inte mindre än 2.800 stycken program har bladats in med inbetalningskort och skickas ut under januari. En ny programpunkt är hembygdsföreningens planer på att tillsammans med andra föreningar, kyrkor och invånare i samhället ordna ett trevligt nationaldagsfirande.  
Hembygdsmedlemmarna föreslår musik, sång, flaggor, tal och Björn Gottliebs Blåklintssånger som handlar om bygden.
Det känns naturligt att inbjuda till samarbete eftersom föreningen ska främja och slå vakt om såväl stort som smått i hembygden.
Vi hoppas fler tycker som vi och vill vara med, ju mer idéer och samarbete, desto större blir det.  
En bra plats vore Bergvallen eller Esplanaden.
För sådär en 40 år sedan firades i Borensberg Svenska Flaggans Dag som det hette då,  Hemvärn, Lottor, Scouter och andra föreningar hjälptes åt. Ibland genomfördes en marsch från samhället upp till Bergvallen.
Förhoppningen är att folk kontaktar oss och bidrar med idéer, det vore mycket värdefullt.
 Även om just den här vinterdagen är grå och snöfattig, ska det om några månader bli fest.
Ann-Christine Andersson


 

foto:Ann-Christine Andersson
Några av hembygdsföreningens medlemmar, Anders Åhammar, Ingemar Flyckt, Olle Schill, Stig Kalmelid, Gösta Karlén och Arne Helander letar lämplig plats i Borensberg att fira nationaldagen på.

Upp

NOVEMBER 2004
Hembygdsföreningen i Borensberg har tagit kontakt med Vägverket för att få till stånd en restaurering av ortens milstenar som förfaller.

På milstenarna växer lavar och stenarna vittrar sönder. Det känns angeläget att restaurera dem till 700-årsjubileet men också att slå vakt om det gamla. Vår hembygdsföreningen vill skapa intresse och föra fram stenarnas betydelse, de är fina minnesmärken
Vid Brunneby gärde står en sten som är sönderkörd av en maskin. Stenen vid Västanå är borta. Var är  den? Stenen vid Sjövik har exempelvis frätskador samt grå lavaövertäckning och kantbitar har rasat ned.
Enligt Karin Wännberg, planerare för kulturmiljöfrågor på Vägverket region Sydöst har de äskat pengar till inventering av milstenar i Östergötland. Tidigt år 2005 får vi besked. Beviljas vägverket pengar till projektet och om Länsstyrelsen också kan gå in och sponsra sätter de igång.
Länsantikvarie Bengt Häger vid Länsstyrelsen uttalar sig bara generellt, men medger att frågan  diskuteras med Vägverket.
Milstenarna kring Borensberg är cirka 250 år gamla.
Ann-Christine Andersson

Läsa mer om milstenar

Upp

NOVEMBER 2004
Ny programpunkt

Vi vill redan nu "puffa" för kommande aktiviteter. Programmet för år 2005 är i det närmaste klart och vi har publicerat det preliminära utseendet på hemsidan. Det färdiga programmet kommer att sändas ut till medlemmarna ungefär vid årsskiftet.
En programpunkt som är helt ny är att vi vill fira vår nationaldag den 6 juni - tillsammans med föreningar och invånare i samhället - och givetvis ALLA som vill delta.
Vi har tänkt att bästa platsen för sådant firande är Bergvallen, alternativt "Esplanaden", och vad gäller själva programmet hoppas vi på goda idéer från föreningar, skolor och privatpersoner, så att dagen blir omväxlande och värdefull på alla sätt.
Tänk på saken och hör av Er till oss i Hembygdsföreningen. Vår förening kan fungera som samordnare och "paraplyorganisation".
Ingemar Flyckt

Upp

OKTOBER 2004
Kungs Norrby Ruinkulle
Så fort det blir tjälad mark kommer den tunga avverkningen på ruinkullen att genomföras av Södra Skogsägarna. Marken är privatägd och markägaren är mycket positiv till initiativet. Att det dragit ut på tiden med genomförandet sedan den första diskussionen företogs hänger samman med arbetet att skaffa fram pengar, enligt Jan-Erik Gustavsson, Länsstyrelsen i Jönköping, kulturmiljöavd. Pengarna kommer från anslag som länsstyrelsen har att jobba med. En stor informationstavla är beställd.

Upp

SEPTEMBER 2004
Kungs Norrby Ruinkulle
På stormötet den 23 september meddelade Arne Helander att Riksantikvarieämbetet tar på sig kostnaden att röja av ordentligt vid Kungs Norrby Slottsruin. De kommer att skylta upp med fina nya skyltar. En vid ruinen samt en anvisningsskylt i Borensberg. Detta kommer att ske denna vinter.

Upp

JUNI 2004
Kortfattat om nytt för i år:
I år har vi fått en ny ordförande efter Arne Helander som efter  trogen gärning lämnar över ordförandeskapet till Anders Åhammar. Vad som också är nytt för i år är att Kanalstugan skall bli fin och uppsnyggad. Vill du hjälpa till? Kontakta vår stugfogde Arne Helander. En hembygdsförenings verksamhet bygger mycket på tradition men vi välkomnar nya inslag, kom gärna med förslag på attraktioner till vårt kommande program. Arbetet med det nya programmet brukar börja i november. Möjlighet finns också att klämma in fler aktiviteter redan i år. Det beror på om det kan lösas med lokaliteter och medhjälpare etc.

Upp

JANUARI 2004
Inför 700-årsjubileet
Arbetet fortgår planenligt, men än finns det utrymme för nya initiativ och flera som engagerar sig. Kanske har du själv några gamla fotografier i din ägo som vi skulle kunna få låna för avfotografering? Det kan röra sig om människor eller unika miljöer. Allt är välkommet! Vi tar även gärna emot skildringar av spännande intressanta människoöden. Hör gärna av dig till Anders Åhammar, tel. 0141-407 59, e-post
anders.ahammar@telia.com eller till Bo Axelsson, 0141-420 50 boa.axelsson@swipnet.se

Upp

JANUARI 2004
Hembygdsföreningens programfolder för år 2004 har nu skickats ut.
Det innehåller förutom det vanliga bland annat nya färgbilder och en kort historik om Brunneby kyra skrivet av Bettina Kjellin, samt lite information om 700-årsjubileet. Vi har under året haft 473 betalande medlemmar, vilket innebär viss höjning och det skulle glädja oss mycket om antalet fortsatte att stiga för varje år. En tankeställare i sammanhanget är att de aktiva i föreningen inte är fler än 20 - 30 personer. Nya  medlemmar och nya idéer är välkomna! Vårt museum vid Näs har haft cirka 1.000 besökare i år. Du har väl varit där?
Ingemar Flyckt

Upp

NOVEMBER 2003
Hembygdsföreningen i Borensberg vill öppna ruinkullen efter Kungs Norrby Slott. Länsstyrelsen har kontaktas. Stora hinder är ekonomi och svårigheterna att skydda anläggningen.

Cirka tre km utanför Borensberg ligger lämningar av Kungs Norrby slott begravda (
en ruinkulle och grundmurarna till två flygelbyggnader). Vägen mellan Borensberg och Ljung skär genom ruinområdet. Det är i dag jordtäckt och övervuxet med gräs, ris och sly samt stora åldriga ekar.
Fornvårdare John-Eric Gustafsson från Länsstyrelsen inspekterade området tillsamman med hembygdsföreningen i november månad 2003, men han gav inte något hopp om ett öppnande av ruinerna.
Arkeologiska kostnader, att säkra och laga ruinerna så de inte rasar, skötsel och skyddet med låsanordningar, gör att det handlar om flera miljoner. Det finns knappt pengar till att skylta området och sätta upp vägvisning i samhället till platsen.
Frostsprängningar och vittring i frilagda ruiner bidrar till problemen. Förhoppningarna grusades  om att öppna ruinerna till Borensbergs 700-årsjubileum. Förutom några få personer har ingen sett valven inifrån och troligen får ingen mer göra det heller.
För att göra ruinområdet mer tillgängligt kommer en skötselplan att utarbetas. Kostnader för en första röjning som inkluderar avverkning, ska undersökas.

Hembygdsföreningen har en arkeologisk en byggnadsdokumentation av slottsvalven med historik. År 1990 öppnades ruinkullen, men täcktes efter en arkeologisk undersökning över igen. Besök vårt museum så kan Du läsa mer om exempelvis den undersökningen eller om hur Gustav Vasas svärmor Ebba lät uppföra de äldsta byggnadsdelarna i början av 1500-talet.
Ann-Christine Andersson

Upp


sidan senast uppdaterad 2007 04 02
ansvarig för hemsidans innehåll: Anders Åhammar anders.ahammar@boremail.com
 
webbdesign: Ann-Christine Andersson. a-c.a@spray.se