BROAR


De första människorna färdades på vattnet.

Innan ett sammanhängande vägnät hade uppstått var det vattnet som förde samman människorna, land skiljde dem åt. De första vägarna var stigar som med tiden knöts samman. Ur stigarna uppstod så småningom vägar.

Vissa ställen, som vadställen, var man alltid tvungen att passera och där kan spåren efter det forntida vägnätet bli tydliga. Många av de platser där det i dag finns broar var en gång platsen för ett vadställe.

Många av våra runstenar berättar också om ”brobyggen” över vattendrag. Då är att märka att ”bro” under vikingatiden oftast var en jordfast grus- eller jordbank över vattnet. Namn som ”Jordbro” talar här sitt tydliga språk.

Ett sammanhängande vägnät uppstod först på 1000-talet e Kr när kungamakten och kyrkan tillsammans uppmuntrade vägbyggandet. Runstenar är ett minne från den tiden. Från början tog man sig fram till fots eller på hästryggen. Det var först på 1700-talet som häst och vagn allmänt började användas på vägarna.

Redan år 1752 kom ett kungligt påbud att alla allmänna broar skulle byggas i sten efter ritningar som skulle granskas av Överintendentsämbetet (senare Kungl. Byggnadsstyrelsen). År 1776 förnyades denna lag, bl.a. med tillägget att det skulle vara ledamöter av Konstakademien som skulle rita dessa allmänna byggnader. Under slutet av 1700-talet och 1800-talet möter vi många kända arkitekter som broarkitekter, exempelvis Carl Johan Cronstedt (Tullbron i Falkenberg) och Carl Fredrik Adelcrantz och Erik Palmstedt (Norrbro i Stockholm). 1900-talets storbroar har däremot i många fall inga arkitekter utpekade.
Källa: Vägverket.se

Strömbron

Gamla Strömbrons bropelare har genom åren fått utstå hårda prövningar. Det strömmande vattnet och den hårda trafiken har slitit hårt på bron. 1987 renoverades några av bropelarna och nu är det dags att fräscha upp ytterligare en pelare. I september gjordes det en grundlig undersökning av bropelarna. Det visade sig då att en av pelarna var i dåligt skick vilket medförde en omgående reparation
Källa: Motala Tidning 1994 11 17.

 

Tillbaka

 


sidan senast uppdaterad 2010-02-16
ansvarig för hemsidans innehåll: Anders Åhammar anders.ahammar@boremail.com
 
webbdesign: Ann-Christine Andersson. a-c.a@spray.se