IndustriBaneFöreningen - IBF
The Swedish Industrial Railway Society

Senaste uppdatering: 2006-04-19
This site was last updated April 19, 2006IndustriBaneFöreningen (IBF) är en fristående ideell förening för intresserade av industribanor, industrimiljöer och udda transportanläggningar — men också ett forum för erfarenhetsutbyte småbaneägare emellan.


Welcome to
the Swedish Industrial Railway Society

The Swedish Industrial Railway Society (IBF) is an independent non-profit society for people interested in industrial railways, industrial sites, and odd transport devices — but also a much longed-for forum for exchange of experience between owners of private narrow gauge railways.www.industribanor.org

E-post: info@industribanor.org
Copyright: IndustriBaneFöreningen, 2005-2006