OBS! Nedanstående text är inte skriven av mig eller Björkallén, men eftersom jag ställer upp på dess budskap och definitivt stödjer upproret, lägger jag därför in det här på min hemsida. Jag svarar emellertid inte för innehållet eller uppgifternas riktighet. Kopiera gärna och sprid vidare!
FARMORSUPPRORET

Industrin säljer våra barn för att tjäna pengar. Vi vill köpa dem tillbaka. Vi orkar inte längre se hur våra små behandlas. Vi som föddes på 40- talet, och kallas samhällets jättepropp, den berömda Orvar, ser nu klart vart det hela barkar hän. Behovet av samarbete har aldrig varit större säger Göran Persson till EU. Det är verkligen sant. Vi är oroade för våra barns hälsa. Det pratas mycket men inget görs.
Finns det då ingenting att göra?
Är nationalekonomin viktigare än våra barn?

Ingen talar någonsin om att vi sakta men säkert håller på att ta död på hela människosläktet. Eftersom barn är känsligare än vuxna så slår industrins experimenterande hårdast mot dem. Diabetes, cancer, hjärntumör, astma, allergier ökar katastrofalt och går allt lägre ner i åldrarna.  Industrin har sedan andra världskriget (50 år) framställt ca 15 000 (förmodligen fler) kemiska tillsatser som ingår i det mesta vi använder
dagligen. Tvål, schampo, tvättmedel, kosmetika, hudkrämer innehåller konserveringsmedel som ofta är cancer- och/eller allergiframkallande.

Saft, läsk, godis, glass och alla light-produkter inehåller Aspartam som har ca 80 kända biverkningar bl a, hjärntumör, hyperaktivitet, minnesförlust och migrän. Aspartam innehåller Metanol (träsprit) som vid 32 grader C omvandlas till formaldehyd, som är ett förbjudet miljögift. Vår kropp håller en temperatur av 37 grader C. Aspartam är förbjudet i barnmat. E-nr 951.

För hög sockerkonsumtion kan orsaka hyperaktivitet, oro, koncentrationssvårigheter och retligt humör hos barn. Socker finns i nästan allting, framför allt i godis.

Hamburgare, korv och nästan all färdigmat, hel- och halvfabrikat  innehåller smakförstärkare som heter Glutamat (E-nr 621-625) och är  tillverkat av råolja.  Glutamat ger personlighetsförändringar, aggressivitet och problem med minne, koncentration och inlärning.  Barnfamiljer köper ofta färdigmat och halvfabrikat som förutom  glutamat, även innehåller konserveringsmedel, konsistensgivare och  färgämnen.

Varje E-nr är en tillsats av något slag, t.ex salt. Även Seltin innehåller ett klumpmedel med nr E 535 och 536 vilket betyder Natriumferrocyanid och Kaliumferrocyanid. Många människor blir väldigt sjuka av dessa tillsatser.

E-nr-nyckel finns att få gratis hos Livsmedelsverket i Uppsala. Tel  nr 018-175500.

Man debatterar idag om de s.k Bokstavsbarnen (DAMP, ADHD, MBD etc.)  Skolan har stora problem med barn som är både överaktiva och har  inlärningssvårigheter.  Amfetaminprofessor Gillberg säger att 10% av våra barn är  hjärnskadade och i behov av psykiatrisk vård och Amfetamin.
Nyligen publicerades en undersökning gjord vid Barn-och  ungdomscentrum i Malmö/Lund, som visar att 10% av tvååringar lider av järnbrist därför att de dricker för mycket mjölk. Järnbrist hos barn ger symtom som hyperaktivitet inlärningssvårigheter, minnesproblem, balansproblem, dvs ett typiskt DAMP-barn.
Mjölkintag i samband med mat hämmar järnupptaget med 50-60 %. Ett glas juice ökar däremot järnupptaget med lika mycket. WHO (Världshälsoorganisationen) har rekommenderat att barn under ett
år inte bör dricka mjölk eftersom forskningen funnit samband mellan diabetes och tidigt mjölkintag.
Mjölk är en av de vanligaste orsakerna till allergier hos barn (laktosintolerans). Varför får småbarnsföräldrar inte veta det?
Enligt TV- reklam är mjölk nyttigt och ger friska barn. Många föräldrar tvingar sina barn att dricka mjölk just av den anledningen.

Nästan alla har i dag ont om tid och därför används mikrovågsugnen flitigt.
Än finns inga bevis för hur farligt det är, men den forskning som finns, visar tydligt att micromat är död mat och kan vara cancerframkallande. En person som äter micrad mat varje dag uppvisar samma blodbild som en cancerpatient. Mjölk som värms i mikrovågsugn förändras, enzymer och aminosyror förstörs,
PH-värdet förändras och näringsvärdet minskar. Hur mycket barnmat och välling värms inte i mikrovågsugn?
De vetenskapliga bevisen kanske inte finns, men Dr Hans Hertel, som avslöjade bristerna i micrad mat belades med talförbud, mordhotades och stämdes för förtal. Det säger en hel del. För oss far- och morföräldrar räcker det med bara misstanken.
Vi önskar att nyblivna föräldrar upplyses om detta redan på BVC, (Barnavårdscentralen).

Fluor är en restprodukt i aluminiumindustrin och ett av de farligaste gifter människan känner till.
Innehållet i en tub tandkräm är tillräckligt för att döda ett barn. En enda överdos kan ge obotliga hjärnskador. Ingen har ifrågasatt fluorsköljning i skolan, fluortabletter eller fluortuggummi, varför?
Klor är också ett starkt gift. Det tillsätts i vårt dricksvatten och i vattnet i simhallar. Troligen ger det skador. Några av våra elitsimmare är klorallergiker.

Vaccinationer har blivit ett hett debattämne på senaste tiden. Föräldrar som inte låter vaccinera sina småbarn hotas ofta av BVC och blir trakasserade. Enligt BVC finns inga biverkningar. Sanningen är att det finns inga registrerade biverkningar eftersom det inte finns något register att rapportera biverkningar till.
Seriösa barnläkare säger att det vaccineras för mycket. Barn behöver barnsjukdomar för att immunförsvaret ska utvecklas. I Japan vaccineras inga barn före två års ålder. Japan har den lägsta
barnadödligheten i världen. I Japan upphörde man att använda MPR-vaccinet 1993 eftersom det visat
sig orsaka hjärnhinneinflammation. (M=mässling-P=påssjuka-R=röda hund). Dr Viera Scheibner, läkare och forskare från Australien, har forskat vaccinskador i 20 år säger att 100% av bokstavsbarnen är vaccinerade. Här i Sverige ökar barndiabetes mest i världen, varför? I England har forskare medgett att man funnit samband mellan MPR- vaccinet och autism.
Poliovaccinet (SV 40 ett apvirus) har misstänkts orsaka hjärntumör hos barn.

Med facit i hand är det inte svårt att förstå varför vart 10:e barn inte mår bra. Tänk om det inte är hjärnskador, tänk om åtgärder med Amfetamin blir obehövliga om vi ger barnen det de behöver och tar bort onyttiga och onödiga saker. Om barnen för rätt näring redan i fosterlivet, dvs om den blivande
mamman får kosttillskott (barnmorskor får inte ens rekommendera vitaminer), - om farliga tillsatser i mat och hygienprodukter tas bort, - om godis gjord på avfall (klövar, horn, hudar och penisar) tas bort, - om sockerkonsumtionen i mat minskas, - om barnen slipper fluor, - om barn får lagad mat istället för hel- och halvfabrikat, - om barn slipper microvågsvärmd mat, - om vaccinerandet minskas eller åtminstone senareläggs, - om mjölkdrickandet minskas och ersätts med tillskott av mineralet kalciumkabonat, (som är den kalk som kroppen efter två års ålder kan ta upp), - om barn får mat som är kravodlad och inte besprutad med gifter, då tror vi far- och morföräldrar att det inte blir så stora fel på våra barnbarn.
Vi vägrar att tro att vart 10:e barn föds med hjärnskada. Vi har levt tillräckligt länge för att inse att vi är lurade, bedragna och vilseförda av en hänsynslös industri vars enda mål är att tjäna mycket pengar.
Ingen tar ansvar, alla håller sig under gränsvärdena, alla undanhåller fakta och vi får ingenting veta utan idiotförklaras. Gränsvärdena måste läggas ihop. Hur mycket får barnen i sig sammanlagt, hur mycket klarar dom?
Kunskap ger valfrihet. Men om vi undanhålls kunskap, hur ska vi då veta?
Hur ska vi kunna ifrågasätta, när forskningsresultat och misstankar om t ex vaccinskador inte kommer till vår kännedom. Vi kräver och önskar att alla med småbarn får upplysning om ovanstående redan på BVC.
Vi vill att våra barn och barnbarn ska växa upp till friska starka människor som det i begynnelsen var menat.

Detta brev är skrivet av alla Sveriges far- och morföräldrar. Brevet har ingen början och inget slut.
Tanken är att brevet så snabbt som möjligt skall spridas över hela Sverige. Om alla som får brevet i sin hand och känner att det här är viktigt, satsar några kronor på kopior, kuvert och frimärken, då kan vi lyckas med vårt uppror.

Låt inte brevet stanna!! Kopiera och sänd det vidare till så många du kan.

Ställ upp och hjälp våra små, det är vår skyldighet.

Förslag till utskick: BVC, Skolor, Skolsköterskor, Dagis, Vårdcentraler, Kommuner, Riksdag, Tidningar, TV, Lokalradio, Arbetskamrater och Alla vänner.
 
 

 Tillbaka
 

.