Html-koden

För att ringen ska fungera måste du klistra in lite HTML-kod på din anmälda hemsida. Använd helst den kod du fått dig tillskickad via anmälningsmailet, då den är helt färdig. Du behöver också spara ned två bilder (se nedan) och placera dessa i din hemsideskatalog. Observera att om du lägger bilderna någon annanstans än i samma katalog som hemsidesfilen ligger i måste du själv ändra sökvägen till dem i koden.


Om du ändå använder denna kod måste du ändra lite i den. Ändra följande till ditt eget ID-nummer, din e-postadress och ditt namn:
--mail-- byter du ut till din egen mailadress (1 ställe)
--namn-- byter du ut till ditt eget namn (1 ställe)
--id-- byter du ut mot ditt ID-nummer (4 ställen)

HTML-koden

<!--Här startar koden för VandRingen-->
<div align="center"><center>
<table border="0">
<tr>
<td><a href="http://user.tninet.se/~egv864s/vandringen/"
target="_top"><img src="vandringenlogo.jpg" border="0"
width="94" height="93" alt="Till VandRingens hemsida"></a></td>
<td align="center" width="190"><font size="1"
face="Verdana, Arial, Geneva, Helvetica">Denna sida i <a
href="http://user.tninet.se/~egv864s/vandringen/">VandRingen</a>
tillh&ouml;r <a href="mailto:--mail--">
--namn--</a><br>
<a href="http://www.webring.org/cgi-bin/webring?ring=vandringen;id=--id--;prev"
target="_top">F&ouml;reg&aring;ende
sida<br></a><a
href="http://www.webring.org/cgi-bin/webring?ring=vandringen;id=--id--;next"
target="_top">N&auml;sta sida</a><br><a
href="http://www.webring.org/cgi-bin/webring?ring=vandringen;random"
target="_top">Slumpvis vald
sida<br></a><a
href="http://www.webring.org/cgi-bin/webring?ring=vandringen;id=--id--;next5"
target="_top">5 f&ouml;ljande sidor<br>
</a><a href="http://user.tninet.se/~egv864s/vandringen/medlemmar.html"
target="_top">Alla hemsidor i ringen</a></font></td>
<td><a
href="http://www.webring.org/cgi-bin/webring?ring=vandringen;id=--id--;next"
target="_top"><img src="vandringennext.gif" border="0"
width="63" height="113" alt="Till n&auml;sta medlemssida"></a></td>
</tr>
</table>
</center></div>
<!--Här slutar koden för VandRingen-->

Bilderna

Spara dessa och placera dem i din hemsideskatalog.
För att spara dem kan du högerklicka på bilden och välja "Spara bild som" el. liknande.
Om du har bilder i en särskild katalog, glöm inte att ändra sökvägen i koden ovan.