Falköpings Schacksällskap
(1905)

Styrelsen

 

 

Ordförande: Hans Johansson
Sekreterare: Dan Fogelberg
Kassör: Ingemar Gustavsson
Vice ordförande: Jim Nordlund
Vice sekreterare: Daniel Hansson
Suppleant: Keith Nordlund
Suppleant: Martin Andersson

Medlemsavgiften för 2004 är:
320 kr för seniorer
100 kr för A-juniorer
50 kr för B-juniorer