Anton skulle ha fyllt 24 år den 24 februari 2004, men
som många redan vet dog han i Borås den 1 november
2003.

Vi, hans närmaste anhöriga, är tacksamma för allt vi
har fått dela med honom, men sörjer djupt att Antons
liv blev så kort.

Vi har fortsatt hålla Antons hemsida och gästbok
tillgänglig. Det vill vi fortsätta med och
kompletterar nu med några texter och bilder från hans
begravning.
 

 

Griftetal vid Antons begravning

Tal av Antons pappa vid minnesstunden

Till Anton på begravningsdagen från Marita

 

Tillbaka