PM HomePM Navigering

POWER Parchment Prism Pulka Mortel Meta Millennium Minaret   

POWER Parchment Prism Pulka Mortel Meta Millennium Minaret

This document complies with the International Standard (ISO/IEC 15445).


 
information

Vad är Internetguiden?

Det är en guide inte till Marocko utan till Internetsajter om Marocko. Alla länkar som återfinns i denna guide är handplockade och utvalda samt kategoriserade med Marocko-resenären i direkt åtanke. Sökverktygen erbjuder normalt antingen bara automatiserade länkar eller också länklistor i breda kategorier som Afrika, Marocko, Resor. Det är oftast ren tur om Du finner det Du söker.
  Länkarna här i Minaret är resultatet av otaliga timmar av tålmodigt sökande med hjälp av de traditionella sökverktygen. Nu slipper Du göra det, för det är redan gjort.

What is the Internet Guide?

It's a guide not to Morocco but to Internet sites about Morocco. All the links found in this guide are hand-picked and chosen as well as categorized having had the Morocco traveller in mind. Most search engines offer either only automated links or also lists of links in broad categories like Africa, Morocco, Travel. More often than not it's sheer luck if you find what you're looking for.
  The links here at Minaret are the result of countless hours of patient searching by use of the traditional search tools. Now you don't have to do that, because it's already been done.

Länka till Resa till Marocko!

<!-- begin link to PM -->
<A HREF="http://user.tninet.se/~dow111l/minaret.html"><IMG SRC=
"http://user.tninet.se/~dow111l/public/GoToPMMinaret.gif" ALT="Morocco LINKS" 
TITLE="Look for hand-picked travel sites about Morocco!"></A>
<!-- end link to PM -->

Link to Travel about Morocco!

Genom ett klick på den lilla bannern kommer den oberoende Internetguiden att bläddras fram. Markera och kopiera koden ovan och klistra in den någonstans på en sida i Din egen sajt som en fin service till Dina besökare. By a click on the small banner the Independent Internet Search Catalogue will load. Select and copy the code above and paste it somewhere on a page at your own site as a great service to your visitors.
Morocco LINKS

Minaret Moroccan Vision

 Search engine


TRAVEL ABOUT MOROCCO — standards version — NO frames, NO javascript — simple & tidy

[ top of page ]


Validated to ISO/IEC 15445 incl. TC1!Valid CSS![Bravenet] Classified ads
Go to info about this site. Send mail to webmaster.

 © 2003 PM |  e-mail | e-post | Passion | Mortel | Meta | Millennium | Minaret