Testfall för hemsidesrendering

Menybannern nedan är uppbyggd med hjälp av två bilder, varav den långa till höger som en image map, men på tre olika sätt — alla beskrivna och rekommenderade av the World Wide Web Consortium. Alla tre fungerar (prövas genom att föra musen över bannerna) med Netscape 7.2. Den högst upp och den längst ned skall se likadana ut, emedan mittenbannern skall ha en extra textnavigeringsrad inunder. Om bilder är avaktiverade i webbläsaren skall (naturligt nog) ingen banner synas, och navigering med hjälp av den första bannern vara omöjlig, men Du skall enligt standarden fortfarande kunna navigera sajten med hjälp av extra textnavigeringsrader inunder båda de nedre bannerna.

Typisk W3C Client-side image map med IMG-element.
pm POWER Pergament Prisma Pulka Mortel Meta Millennium Minaret

Typisk ISO Client-side image map med blockinnehåll i MAP-elementet utanför OBJECT-elementet.

POWER Pergament Prisma Pulka Mortel Meta Millennium Minaret


"Dold" W3C Client-side image map med OBJECT-elementet omgärdandes MAP-elementet.

POWER Pergament Prisma Pulka Mortel Meta Millennium Minaret


Valid HTML 4.01! Free-for-all ads
Gå till webmaster's area 
Skicka e-post till webmaster