Lär dig känna igen våra vanligaste fåglar!Lär dig 50 fåglar
eller 10 fåglar, eller 20 ?
Välj själv hur många du vill lära dig!
På var och en av dessa 5 webbsidor finns 10 olika fåglar, alltså 50 fåglar totalt.
Lär dig 10 fåglar i taget.

Välj:

10 fåglar (1)     10 fåglar (2))     10 fåglar (3)      10 fåglar (4)      10 fåglar (5)     

Alla 50 fåglarna.

När du kan fåglarna på en webbsida, välj då en ny sida och arbeta vidare. Repetera då och då geom att testa dig själv.

Du kan arbeta ensam eller i grupp

Om ni arbetar i grupp kan ni t.ex. vara fem i varje grupp. Om ni är 25 i klassen blir ni 5 grupper som arbetar med varsin fågelgrupp om 10 fåglar.
Var och en i gruppen väljer två fåglar. De fåglar just du har valt tar du reda på så mycket som möjligt om. Presentera sedan "dina" två fåglar för resten av gruppen.
Det gäller att göra "dina" fåglar så intressanta att alla kommer ihåg dem.
När hela gruppen kan alla 10 fåglarna så samarbetar ni med en annan grupp. Den gruppen lär er grupp sina fåglar och vice versa. Nu kan ni 20 fåglar. Gå sedan vidare och samarbeta med en tredje grupp om ni vill och hinner. Någon kanske hinner lära sig alla 50 fåglarna.
Testa dig själv på 50 fåglar.
Till våren kan ni ge er ut och se om ni kan hitta fåglarna i naturen. Det är bra att kunna fågellätena eftersom många fåglar är svåra att få syn på. Om man känner igen fågellätet vet man vad man skall titta efter. Om alla kan fågellätet på "sin" fågel är det stor chans att ni tillsammans känner igen de flesta fåglar ni stöter på.Läs Roger Books webbsida Att lära sig fågelläten Det är extra spännande att vara ute i naturen när man vet vilka fåglar som finns runtomkring en.

Lycka till.Läs vad som står i allemansrätten innan ni ger er ut i naturen!

Tillbaka till IT-skolans hemsida