StadskampenStadskampen är en schackmatch mellan Bollnäs och Söderhamn. Den började den 22 sep. 1999. Bollnäs sköter dom vita pjäserna och Söderhamn dom svarta.

Betänketiden för varje drag är 3 dagar. På biblioteken i respektive stad kan man lämna förslag på vilket drag som ska göras.

Du kan även lämna förslag på drag på denna sida. Under schackbrädet, som visar aktuell ställning och vilken stad som är på tur att drag, finns ett formulär där du kan föreslå nästa drag.

Betänketiden blir tisdag - torsdag alternativt fredag - måndag.

Det drag som får flest röster blir det drag som utförs.

Söderhamn


board.gif (13321 bytes)

Bollnäs

Dragföljd:

1.  e2 - e4
2.  Sg1 - f3
3.  Lf1 - c4
4.  c2 - c3
5.  d2 - d4
6.  c3 x d4
7.  Lc1 - d2
8.  Sb1 x d2
9.  d4 - d5
10. 0 - 0
11. Sf3 - d4
12. d5 x c6 ep
13. Dd1 - c2
14. Sd2 - f3
15. Sd4 - b5
16. Sb5 - c3
17. b2 - b3
18. e4 - e5
19. Dc2 - e2
20. Sf3 x e5
21. De2 - f3
22. g2 - g4
23. h2 - h4
24. Tf1 - e1
25. Ta1 - d1
26. g4 - g5
27. Se5 x g4
28. Df3 x g4
28. h4 - h5
29. Dg4 -f3
30. h5 x g6
31. Td1 x d8
32. Df3 - f6
33. Te1 x e7


 e7 - e5
 Sb8 - c6
 Lf8 - c5
 Sg8 - f6
 e5xd4
 Lc5 - b4+
 Lb4 x d2+
 0 - 0
 Sc6 - e7
 d7 - d6
 c7 - c5
 b7 x c6
 Dd8 - b6
 c6 - c5
 a7 - a6
 Ta8 - b8
 Lc8 - e6
 Le6 - f5
 d6 x e5
 Tb8 - e8
 Lf5 - g6
 h7 - h6
 Db6 - d6
 h6 - h5
 Dd6 - c7
 Sf6 - g4
 h5 x g4
 Te8 - d8
 Lg6 - f5
 g6 - g5
 Lf5 x g6
 Tf8 x d8
 Dc7 - d7
 Dd7 - g4+

Hur man anger draget kan du läsa här


Det är BOLLNÄS tur att göra ett drag.
Sista dag att föreslå drag är måndag den 8 maj klockan 17.00

Föreslå ditt drag och tryck på "skicka"


Ange ditt namn:


Ange din E-mail adress:


Jag föreslår:


Tillbaka till huvudmenyn


Antal besökare:


Designat i HtmlEdit, din Svenska HTML-Editor!