Problem 1


I nedanstående problem är det svart vid draget.
Det har spelats av Netto - Abente i Paraguay, 1983.
Svart vann genom att hitta en 6-dragskombination.
Försök hitta lösningen utan att trycka på knappen tips.

image4.gif (8794 bytes)

När du löst problemet kan du fylla i nedanstående formulär.


Svart's drag 1:   Vit svarar:   
Svart's drag 2:   Vit svarar:  
Svart's drag 3:    Vit svarar:   
Svart's drag 4:    Vit svarar:   
Svart's drag 5:    Vit svarar:   
Svart's drag 6:   

Tillbaka till huvudmenyn


Designat i HtmlEdit, din Svenska HTML-Editor!