<BGSOUND SRC="sayyoube.mid">

Påskcupen 1999

 

Resultat

Alliance SK inbjuder till påskcupen måndag den 5 april 1999 (annandagpåsk). Första ronden startar klockan 10.00.

Spellokal: Godtemplargården i Söderhamn. Åsgatan 9.

Spelform: 9 ronder monrad med tidshandicap. Seniorer och juniorer spelar i samma grupp. Juniorer är födda 1979 eller senare. 30 minuter per parti som fördelas efter rating. Rating per den 1 januari 1999 gäller. Vid samma rating blir speltiden alltså 15 minuter per spelare.

Rating

Klass

Tider

2100 >

A

A - A, B - B etc

15 - 15

1900 - 2099

B

A - B, B - C, C - D, D - E, E - F

10 - 20

1700 - 1899

C

A - C, B - D, C - E, D - F

7 - 23

1500 - 1699

D

A - D, B - E, C - F

5 - 25

1300 - 1499

E

A - E, B - F

3 - 27

< 1299

F

A - F

2 - 28

Startavgift: 100 kr för seniorer. 40 kronor för juniorer. I startavgiften för juniorer ingår fika (smörgåsar, dricka)

Anmälan: Anmälan sker genom att betala in startavgiften på vårt postgirokonto 49 96 26 - 0. Senast den 29 mars 1999. Ange namn, klubbtillhörighet och rating per den 1 januari 1999. Det går även bra att göra anmälan per telefon, brev eller email. Startavgiften kan då betalas kontant på tävlingsdagen.

Personlig anmälan i spellokalen senast klockan 09.30

Priser: Till de 5 bäst placerade: 3.000, 1.500, 750, 500, 500 kr. Samt pokaler/plaketter. Ratingpriser: 500 kr i grupper om cirka 10 spelare.

Juniorer: 750, 500, 300, 100, 100 kr. Pokaler till de tre bästa. Plaketter till övriga juniorer. Dessutom varupriser till samtliga juniorer.

Information:

Gunnar Sigvardsson, telefon 0270 -177 65 eller 0708 - 37 43 08

Tommy Ström, 0270 -123 87 eller 070 - 652 39 33

Jörgen Blomman, 0270 - 28 52 97