Partier från Kommunmästerskapet 1999

För att använda applet, väljer du ett parti från listan som visas efter att applet har laddats. Ett nytt fönster öppnar sig med ett schackbräde. Använd knapparna för att spela igenom partiet.

Partierna som visas är från Kommunmästerskapet 1999.

This page requires a Java enabled browser.

Mer om kommunmästerskapet här

  • Deltagare

  • Resultat

  • Tabeller