schackbräde - utgångsställning Hur man anger ett drag!!

Schackbrädet har 64 rutor. För rutorna används ett enkelt beteckningssystem.

Varje vågrät rad (rader) av rutor har en sifferbeteckning 1 - 8. Varje lodrät rad (linjer) har en bokstavsbeteckning a - h.

För att beskriva förflyttning av pjäser (drag) anger man först den ruta den står på och slutligen den ruta den går till. När man använder schackprotokoll och skriver dragen anges också vilken pjäs som har flyttats.Man använder då förkortningar. Torn=T, Springare=S, Löpare=L, Dam=D och Kung=K. För bonden finns ingen förkortning, där anges endast från- och till-rutorna.

I stadskampen behöver man inte ange förkortningen för pjäsen. Endast från vilken ruta och till vilken ruta. Vid rockad anges endast kungens förflyttning.

Exempel: vit bonde på ruta e2 flyttar två steg: e2-e4. Svart springare på b8 flyttas till ruta c6: b8-c6. Svart gör kort rockad: e8-g8
 
 

Tillbaka till stadskampen


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!