Tupolev Tu-134 är det äldsta ryska trafikflygplanet med stjärtmonterade motorer och servomanövrerat sidroder. Typen är mycket populär och används flitigt hos våra östliga grannar.

Tillbaka till Tu-134 Specifikationer